Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Семеног 5 клас 2022

Українська мова Семеног 5 клас 2022

28.06.2022 - 12:17 650 0
Українська мова Семеног 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Звернення до п’ятикласників і п’ятикласниць

Про умовні позначення і лепбук

ВСТУП

§ 1. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

§ 2. Мова в житті людини

§ 3. Українська мова в житті українців

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 4. Повторення вивченого з теми «Лексикологія» в 1–4 класах

§ 5. Тлумачний словник

§ 6. Групи слів за значенням: синоніми

§ 7. Групи слів за значенням: антоніми

§ 8. Групи слів за значенням: омоніми

§ 9. Пароніми

§ 10. Словники антонімів, синонімів, омонімів, паронімів

§ 11. Групи слів за походженням

§ 12–13. Слова іншомовного походження

§ 14. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія»

§ 15–16. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

§ 17. Письменницькі новотвори

§ 18. Групи слів за вживанням: загальновживані й обмеженого вживання

§ 19. Стилістично забарвлені слова

§ 20. Діалектні слова

§ 21. Професійні слова й терміни

§ 22. Сленгові слова, просторічні слова

§ 23. Лексична помилка

§ 24. Суржик

§ 25. Лексичний розбір слова

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 26. Фразеологізми

§ 27–28. Різновиди фразеологічних одиниць

§ 29. Власне висловлення за фразеологічною одиницею

§ 30. Джерела українських фразеологізмів

§ 31. Фразеологізми в мовленні людини. Фразеологічний словник

§ 32. Узагальнення вивченого з теми «Фразеологія»

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 33–35. Повторення вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія» в 1–4 класах

§ 36. Правопис ненаголошених [е] та [и]

§ 37. Приголосні тверді й м’які

§ 38. Приголосні дзвінкі й глухі

§ 39. Вимова приголосних у корені

§ 40. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами є, я, ю, і

§ 41–42. Правила вживання м’якого знака

§ 43. Особливості української графіки

§ 44. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

§ 45. Правила вживання апострофа

§ 46. Фонетичний розбір слова

§ 47. Узагальнення вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»

§ 48–49. Наголос

§ 50–51. Склад. Правила перенесення слів з рядка в рядок

§ 52–54. Милозвучність української мови

§ 55–56. Спрощення в групах приголосних

§ 57–59. Помилки: орфографічна, орфоепічна, графічна

§ 60. Узагальнення вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

§ 61. Повторення вивченого з теми «Відомості з синтаксису й пунктуації» в 1–4 класах

§ 62–63. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення

§ 64. Головне і залежне слово в словосполученні

§ 65. Синтаксичний розбір словосполучення

§ 66. Речення. Повторення вивченого в 1–4 класах про речення

§ 67. Види речень за метою висловлення

§ 68. Види речень за емоційним забарвленням

§ 69. Пунктуаційна помилка

§ 70. Узагальнення вивченого з теми «Відомості з синтаксису й пунктуації»

§ 71. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

§ 72–73. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

§ 74. Другорядні члени речення (загальне ознайомлення)

§ 75. Другорядні члени речення: додаток

§ 76. Другорядні члени речення: означення

§ 77. Другорядні члени речення: обставина

§ 78. Речення з однорідними членами (без сполучників). Кома між однорідними членами

§ 79. Речення з однорідними членами (зі сполучниками). Кома між однорідними членами

§ 80. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Розділові знаки

§ 81. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

§ 82. Вставні слова, словосполучення

§ 83. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях

§ 84. Синтаксичний розбір речення

§ 85. Узагальнення вивченого з теми «Відомості з синтаксису й пунктуації»

§ 86. Складне речення. Поняття про складне речення

§ 87. Складне речення. Інтонування складних речень

§ 88-89. Кома у складному реченні із безсполучниковим зв’язком

§ 90–91. Кома у складному реченні із сполучниковим зв’язком

§ 92. Синтаксичний розбір складного речення

§ 93–94. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

§ 95. Діалог. Тире при діалозі

§ 96. Узагальнення вивченого з теми «Відомості з синтаксису й пунктуації»

МОВЛЕННЄВИЙ ПРАКТИКУМ

§ 97. Тема тексту, підтема (мікротема). Ключові слова. План тексту

§ 98. Основна думка тексту

§ 99. Види текстів: опис, розповідь, роздум

§ 100. Опис. Побудова опису

§ 101. Розповідь. Побудова розповіді

§ 102. Роздум. Побудова роздуму

§ 103. Есе. Побудова есе

§ 104. Інформація. Види інформації. Джерела інформації

§ 105–106. Жанри мовлення

§ 107. Спілкування: живе й віртуальне

МОВНИЙ ПРАКТИКУМ

§ 108–109. Практикум із лексикології

§ 110–111. Практикум із фразеології

§ 112–113. Практикум із фонетики, графіки, орфоепії, орфографії

§ 114. Практикум із синтаксису і пунктуації

§ 115. Узагальнення вивченого з теми «Мовний практикум»

Додаток 1. Коротке тлумачення деяких слів іншомовного походження

Додаток 2. Короткий словничок антонімів

Додаток 3. Короткий словничок синонімів

Додаток 4. Короткий словничок неологізмів

Додаток 5. Короткий словничок діалектних слів

Додаток 6. Короткий словничок фразеологізмів

Додаток 7. Походження деяких біблійних й античних висловів

Додаток 8. Словничок найуживаніших слів із літерою «Ґ»

Додаток 9. З орфографічного словника

Додаток 10. Зі словника наголосів

Ключі до вибраних завдань

Список використаних джерел

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Семеног 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?