Фізика 9 клас Бар’яхтар Нова програма

Фізика 9 клас Бар’яхтар Нова програма

Название учебника: Фізика 9 клас Бар’яхтар
 
Автор: В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова3

Розділ І. Магнітне поле

§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле6
§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі10
§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика15
§ 4. Сила Ампера19
§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера24
§ 6. Електромагніти та їх застосування28
Лабораторна робота № 132
§ 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець34
§ 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм39
Лабораторна робота № 245
Підбиваємо підсумки розділу І48
Завдання для самоперевірки до розділу І50
Енциклопедична сторінка52
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень54

Розділ II. Світлові явища

§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла56
§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення61
§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало67
Лабораторна робота № 373
§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла75
Лабораторна робота № 483
§ 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори85
§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи89
§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи93
Лабораторна робота № 599
§ 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція100
Підбиваємо підсумки розділу II104
Завдання для самоперевірки до розділу II106
Енциклопедична сторінка108
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень110

Розділ III. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі112
§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук118
Лабораторна робота № 6124
§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі126
§ 20. Шкала електромагнітних хвиль130
§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація135
Енциклопедична сторінка139
Підбиваємо підсумки розділу III140
Завдання для самоперевірки до розділу III142
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень144

Розділ IV. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи146
§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання151
§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів157
§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри163
§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор168
§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики174
Підбиваємо підсумки розділу IV178
Завдання для самоперевірки до розділу IV180
Енциклопедична сторінка182
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень184

Розділ V. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху186
§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати192
§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона199
§ 31. Другий закон Ньютона203
§ 32. Третій закон Ньютона206
§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння209
§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння215
§ 35. Рух тіла під дією кількох сил221
§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу226
§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики231
§ 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах235
Лабораторна робота № 7241
§ 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження243
§ 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес250
Енциклопедична сторінка255
Підбиваємо підсумки розділу V256
Завдання для самоперевірки до розділу V258
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень260
Фізика та екологія. Альтернативні джерела енергії261
Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць266
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки266
Алфавітний покажчик268

10-05-2017, 11:52 18 612