Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Панчук 5 клас 2022

Українська мова Панчук 5 клас 2022

28.06.2022 - 12:16 532 0
Українська мова Панчук 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Розділ 1. Вступ

Українська мова в житті українців

Інформація. Види інформації

Добір і пошук інформації

Розділ 2. Лексикологія

Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова

Багатозначність і пряме та переносне значення слів

Групи слів за значенням. Синоніми

Групи слів за значенням. Антоніми

Групи слів за значенням. Омоніми

Групи слів за значенням. Пароніми

Групи слів за походженням. Власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

Написання слів іншомовного походження

Повторення вивченого в 1–4 класах. Текст

Тема, підтема (мікротема). Ключові слова. Основна думка

Зміст прочитаного. Первинні і вторинні тексти

Активна і пасивна лексика

Групи слів за вживанням. Загальновживана лексика й лексика обмеженого вживання

Опис. Розповідь. Роздум

Розповідь. Побудова розповіді

Види розповіді. Розповідь про себе

Читання. Види читання. Мета читання

Стилістично забарвлені слова

Лексична помилка. Суржик

Узагальнення з розділу «Лексикологія»

Як на ЗНО

Усіляка всячина

Розділ 3. Фразеологія

Фразеологізми. Різновиди фразеологічних одиниць (прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми)

Джерела української фразеології. Фразеологізми у мовленні людини. Фразеологічний словник

Узагальнення вивченого з розділу «Фразеологія»

Як на ЗНО

Усіляка всячина

Розділ 4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Повторення вивченого з фонетики, графіки, орфоепії та орфографії в 1–4 класах

Голосні і приголосні звуки

Голосні наголошені і ненаголошені. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Особливості вимови наголошених і ненаголошених

голосних

Приголосні тверді і м’які. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

Приголосні дзвінкі і глухі

Вимова приголосних у корені слова

Наголос в українській мові

Спрощення в групах приголосних

Чергування звуків. Чергування голосних

Чергування звуків. Чергування приголосних

Жанри мовлення. Похвала. Комплімент. Лестощі

Жанри мовлення. Прохання. Умовляння. Благання. Клянчення

Склад. Правила перенесення слів з рядка в рядок

Особливості української графіки. Алфавіт. Відповідність звуків і графічних знаків

Правопис ненаголошених [е] та [и]

Правопис префіксів роз-, без-, з-(с-)

Правила вживання м’якого знака

Правила вживання апострофа

Подвоєння букв

Милозвучність української мови

Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Пропозиція. Запрошення. Згода. Відмова

Вибачення. Подяка. Привітання. Смс-повідомлення

Як на ЗНО

Усіляка всячина

Розділ 5. Відомості із синтаксису і пунктуації

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова і речення. Головне і залежне слово в словосполученні

Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

Речення з одним головним членом

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

Кома між однорідними членами

Спілкування. Повторення вивченого в 1–4 класах

Цілі й завдання спілкування. Види спілкування. Живе й віртуальне спілкування

Ситуація спілкування. Гармонійне спілкування. Слухання

Суперечка і сварка. Правила гарного співрозмовника

Етикетні норми спілкування. Засоби спілкування

Складне речення

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язками

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою

Діалог. Тире при діалозі

Пунктуаційна помилка

Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису і пунктуації»

Як на ЗНО

Усіляка всячина

Повторення та узагальнення вивченого за рік

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Панчук 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?