Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Ворон 5 клас 2022

Українська мова Ворон 5 клас 2022

28.06.2022 - 12:09 311 0
Українська мова Ворон 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Буду я навчатись (А. Малишко)

Любі друзі!

Наш календарик

§ 1. Значення мови в нашому житті. Українська мова — державна мова України

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Текст. Речення. Слово

§ 2. Повторення вивченого про текст

§ 3. Повторення вивченого про слова як частини мови. Іменник

§ 4. Прикметник

§ 5. Займенник. Числівник

§ 6. Дієслово. Прислівник

§ 7. Прийменник. Сполучник

Контрольні запитання та завдання

Наш календарик

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 8. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова

§ 9. Пряме і переносне значення слова

§10. Групи слів за значенням. Омоніми. Відмінність омонімів від багатозначних слів

Наш календарик

§ 11. Синоніми

§ 12. Антоніми

§ 13. Пароніми

§ 14. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

§ 15. Букви и, і в словах іншомовного походження

§ 16. Подвоєні букви у словах іншомовного походження

§ 17. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

Наш календарик

§ 18. Групи слів за вживанням: загальновживані й обмеженого живання. Стилістично забарвлені слова

§ 19. Діалектні, професійні слова й терміни, сленг, просторічні слова

§ 20. Фразеологізми

§ 21. Словник. Види словників

Контрольні запитання та завдання

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 22. Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї

Наш календарик

§ 23. Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які

§ 24. Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних

§ 25. Вимова [г] і [ґ]

§ 26. Знаки письма. Алфавіт

§ 27. Співвідношення звуків і букв. Звуковий запис слова. Склад

§ 28. Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі

§ 29. Ненаголошені голосні в коренях слів

§ 30. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 31. Позначення м’якості приголосних на письмі

Наш календарик

§ 32. Сполучення йо, ьо

Мовний розбір. Послідовність фонетичного розбору слова

§ 33. Правила вживання апострофа

§ 34. Чергування у-в, і-й

§ 35. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних

§ 36. Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними

§ 37. Спрощення в групах приголосних

§ 38. Чергування о-а, е-і, е-и

§ 39. Чергування о, е з і

§ 40. Чергування о-е після ж, ч, ш, й

§ 41. Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів

Контрольні запитання та завдання

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 42. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне і залежне слова у словосполученні

Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору словосполучення

§ 43. Речення. Граматична основа речення

§ 44. Головні члени речення. Способи їх вираження

§ 45. Речення з одним головним членом

§ 46. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

§ 47. Другорядні члени речення. Речення поширені і непоширені. Порядок слів у реченні

§ 48. Однорідні члени речення

§ 49. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

§ 50. Звертання

§ 51. Вставні слова

Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору простого речення

§ 52. Складне речення. Кома між частинами складного речення

Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору складного речення

Наш календарик

§ 53. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 54. Діалог

Контрольні запитання та завдання

Повторення вивченого

Наш календарик

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Додаток

Узагальнювальні таблиці

Короткий словник наголосів

Короткий тлумачний словник

Мовленнєвий розвиток

1. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки

2. Спілкування

3. Поняття про «відоме» і «нове» в реченнях тексту. Докладний усний переказ тексту

4. Тема й основна думка висловлювання

5. Підготовка до докладного письмового переказу

6. Види мовленнєвих помилок. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі

7. Стилі мовлення. Сфери вживання кожного з них

8. Типи мовлення

9. Докладний письмовий переказ тексту-розповіді

10. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду

11. Переказ тексту-розповіді з елементами опису предмета

12. Усна відповідь на основі переказу параграфа

13. Твір-опис предмета за картиною

14. Твір-опис предмета за власним спостереженням

15. Переказ тексту-розповіді з елементами опису тварини

16. Переказ із творчим завданням

17. Науковий і художній опис. Твір-опис тварини за картиною

18. Твір-опис тварини за власним спостереженням

19. Твір-розповідь про випадок із життя

20. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму

21. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму

22. Лист. Адреса

23. Твір-роздум на основі власного досвіду

24. Складання діалогів. Заміна прямої мови непрямою.

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Ворон 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?