Українська мова 4 клас Коваленко

Українська мова 4 клас Коваленко
Название учебника: Українська мова 4 клас
 
Автор: Коваленко О. М.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 194
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 3 КЛАСІ
§ 1. Мова. Мовлення. Звуки і букви6
§ 2. Будова слова15

ТЕКСТ

§ 3. Тема, мета, заголовок. Роль слів у побудові тексту25
§ 4. Поділ тексту на частини. План. Будова тексту28
§ 5. Типи текстів31
Запитання і завдання для повторення39

РЕЧЕННЯ

§ 6. Речення Види речень. Головні та другорядні члени речення43
§ 7. Зв’язок слів у реченні. Словосполучення45
§ 8. Однорідні члени речення47
Запитання і завдання для повторення53

ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК
§ 9. Повторення вивченого про іменник56
§ 10. Відмінювання іменників63
§ 11. Розрізнення відмінків іменників. Називний, родовий, знахідний відмінки67
Давальний і місцевий відмінки70
§ 12. Чергування приголосних в іменниках у давальному і місцевому відмінках однини73
§ 13. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду76
§ 14. Правопис відмінкових закінчень іменників в однині Родовий відмінок78
Орудний відмінок81
§ 15. Відмінювання іменників середнього роду89
§ 16. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині94
Запитання і завдання для повторення100
ПРИКМЕТНИК
§ 17. Повторення вивченого про прикметник як частину мови109
§ 18. Вимова і правопис прикметників з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-115
§ 19. Відмінювання прикметників в однині117
§ 20. Відмінювання прикметників у множині128
Запитання і завдання для повторення130
ЗАЙМЕННИК
§ 21. Займенник як частина мови137
§ 22. Відмінювання особових займенників140
Запитання і завдання для повторення146
ДІЄСЛОВО
§ 23. Повторення вивченого про дієслово149
§ 24. Неозначена форма дієслів154
§ 25. Дієслова минулого часу157
§ 27. Дієслова теперішнього часу160
§ 27. Дієслова майбутнього часу163
§ 28. Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу166
§ 29. Дієслова на -ся(-сь) і -ться. Вимова і правопис дієслів на -ся, -ться175
Запитання і завдання для повторення177
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК183

20-08-2015, 08:11 19 763