Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Авраменко 5 клас 2022

Українська мова Авраменко 5 клас 2022

28.06.2022 - 12:08 417 0
Українська мова Авраменко 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

ВСТУП

§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства

§ 2. Українська мова — державна мова України

§ 3. Види мовленнєвої діяльності

ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО (ПОВТОРЕННЯ)

Повторення та узагальнення вивченого в початкових класах

§ 4–5. Текст. Заголовок тексту

§ 6–7. Поділ тексту на речення. Інтонація речень

§ 8. Розвиток мовлення. Особливості будови опису предмета

§ 9. Слово як компонент речення

§ 10. Лексичне значення слова

§ 11–12. Слово як частина мови

§ 13. Розвиток мовлення. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним простим планом

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 14. Лексичне значення слова

§ 15. Однозначні та багатозначні слова

§ 16. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях

§ 17. Синоніми

§ 18. Антоніми

§ 19. Омоніми

§ 20. Пароніми

§ 21. Лексична помилка

§ 22. Розвиток мовлення. Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми й антоніми (за самостійно складеним простим планом)

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. Основа слова. Закінчення. Незмінні й змінні слова

§ 24. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

§ 25. Префікс

§ 26. Написання префіксів пре-, при-, прі-

§ 27. Суфікс

§ 28. Правопис значущих частин слова

§ 29. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 30–31. Звуки мови та звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки

§ 32. Приголосні тверді, м’які й пом’якшені

§ 33. Приголосні дзвінкі та глухі

§ 34–35. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

§ 36–37. Склад. Основні правила переносу

§ 38–39. Наголос. Орфоепічна помилка

§ 40. Розвиток мовлення. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі (за планом)

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Вимова голосних і приголосних звуків. Чергування звуків. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-

§ 41. Вимова голосних звуків

§ 42–43. Орфограма. Орфографічна помилка

§ 44–45. Вимова приголосних звуків. Написання сумнівних приголосних. Уподібнення приголосних звуків

§ 46. Вимова та правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-

§ 47. Спрощення в групах приголосних

§ 48–49. Чергування голосних звуків

§ 50. Чергування приголосних звуків

§ 51–52. Основні випадки чергування у–в, і–й. Уживання прийменника з

§ 53. Розвиток мовлення. Есе

ОРФОГРАФІЯ

§ 54–55. Позначення м’якості приголосних на письмі. Уживання м’якого знака

§ 56. Сполучення букв йо, ьо

§ 57–58. Апостроф

§ 59. Розвиток мовлення. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

§ 60. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

§ 61. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

§ 62. Розвиток мовлення. Твір-роздум на тему, пов’язану із життєвим досвідом, у художньому стилі (за колективно складеним планом)

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

§ 63. Словосполучення

§ 64–65. Речення, його граматична основа

§ 66. Види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням

§ 67. Другорядні члени речення. Додаток

§ 68. Другорядні члени речення. Обставина

§ 69. Другорядні члени речення. Означення

§ 70. Розвиток мовлення. Твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі

§ 71–72. Однорідні члени речення. Кома між однорідними членами

§ 73. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами

§ 74. Звертання. Розділові знаки для виділення звертань

§ 75–76. Розвиток мовлення. Вставні слова. Відокремлення вставних слів на письмі комами. Лист до рідної людини з використанням звертань і вставних слів

§ 77–78. Складне речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення

§ 79–80. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки для оформлення прямої мови

§ 81. Розвиток мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

§ 82–85. Повторення та узагальнення вивченого в 5 класі

Тлумачний словник

Короткий словник фразеологізмів

З орфографічного словника

Короткий словник наголосів

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Авраменко 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?