Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Онатій 5 клас 2022

Українська мова Онатій 5 клас 2022

28.06.2022 - 12:15 492 0
Українська мова Онатій 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Урок No 1. ВСТУП. УКРАЇНСЬКА МОВА В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ

1 Мова в житті людини

2-3 Значення мови в житті держави

2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

4 Розвиток мовлення 1. Комунікація. Спілкування в сучасному світі

5-9 Слово і його лексичне значення. Однозначні й багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова

10-11 Розвиток мовлення 2-3. Інформація. Види інформації. Джерела інформації

12-18 Групи слів за значенням. Синоніми. Антоніми. Омоніми.

Пароніми

Підсумуймо!

Підсумковий тест

19 Розвиток мовлення 4. Добір і пошук інформації

20 Розвиток мовлення 5. Опис, розповідь, роздум

Групи слів за походженням і вживанням. Власне українські слова. Запозичені слова. Написання слів іншомовного походження

25 Активна й пасивна лексика: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

26 Групи слів за вживанням: загальновживані й обмеженого вживання. Діалектна лексика

27 Професійні слова й терміни

28 Сленг, просторічні слова

29-31 Лексична помилка. Суржик

Підсумуймо!

Підсумковий тест

32-33 Розвиток мовлення 6-7. Читання. Види читання.

Мета читання

Розвиток мовлення 8. Усне висловлення з використанням нових слів; формулювання й обстоювання власної думки

3. ФРАЗЕОЛОГІЯ

35-36 Фразеологізми. Афоризми (прислів'я, приказки, крилаті вислови)

37 Фразеологічний словник. Джерела українських фразеологізмів

38 Розвиток мовлення 9. Письмове витлумачення значення одного чи кількох фразеологізмів

39 Розвиток мовлення 10. Жанри мовлення (комплімент, лестощі, похвала)

40 Розвиток мовлення 11. Жанри мовлення (запрошення, прохання, пропозиція, згода, відмова)

4. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ

41 Повторення вивченого з фонетики, графіки, орфоепії й орфографії в 1-4 класах. Голосні й приголосні звуки

42 Особливості української графіки. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

4.1. ГОЛОСНІ

43-44 Голосні наголошені й ненаголошені. Наголос в українській мові

45-46 Правопис ненаголошених [е] та [и] в коренях слів

47 Чергування голосних

4.2. ПРИГОЛОСНІ

48-49 Звук [ґ] і буква ґ. Дзвінкі та глухі приголосні

50 Вимова приголосних у корені слова

51-53 Приголосні тверді й м’які. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

Підсумуймо!

Підсумковий тест

54-55 Розвиток мовлення 12-13. Письмовий переказ тексту з елементами опису

5. ОРФОГРАФІЯ

56-57 Правила вживання м’якого знака

58-59 Правила вживання апострофа

60 Склад. Правила перенесення слів із рядка в рядок.

61 Милозвучність української мови. Правила милозвучності (чергування у – в, і – й, з – із – зі)

62 Спрощення в групах приголосних

12 ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

63-65 Види помилок: орфоепічна, орфографічна, графічна.

Словники

Підсумуймо!

Підсумковий тест

66-67 Розвиток мовлення 14-15. Види спілкування. Живе й віртуальне спілкування. Безпека віртуального спілкування

6. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

68 Речення та словосполучення. Повторення вивченого в 1-4 класах

69-71 Головне й залежне слово в словосполученні. Відмінність словосполучення від слова й речення

72 Види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням

Розвиток мовлення 16. Творча робота на основі впорядкування алгоритму дії із застосуванням спонукальних речень

74 Розвиток мовлення 17. Первинні і вторинні тексти

75-77 Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

78-79 Речення з одним головним членом

Підсумуймо!

80-81 Розвиток мовлення 18. Контрольний твір

82-83 Розвиток мовлення 19-20. Учасники спілкування.

Наміри співрозмовників. Правила гарного співрозмовника

84-85 Другорядні члени речення. Означення

86 Другорядні члени речення. Додаток

87-89 Другорядні члени речення. Обставина

Підсумуймо!

90-91 Розвиток мовлення 21-22. Суперечка і сварка. Маніпуляції в спілкуванні

92-93 Речення з однорідними членами

94-96 Пунктуаційна помилка. Кома між однорідними членами

97-98 Навчальний диктант

Підсумуймо!

99 Розвиток мовлення 23. Розповідь. Усний переказ тексту з елементами розповіді

100-103 Розвиток мовлення 24-25. Детальний письмовий переказ тексту з елементами розповіді. Створення розповіді за заданою зав’язкою

Підсумковий тест

104-109 Складне речення. Кома між частинами складного речення

110 Розвиток мовлення 26. Особливості побудови розповіді за коміксом

111 Навчальний диктант

112 Розвиток мовлення 27. Створення тексту-роздуму на обрану тему

113 Розвиток мовлення 28. Переконливість та аргументованість. Вимова й інтонація

114-115 Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

116-117 Розвиток мовлення 29-30. Отримання інформації з прочитаного тексту

118-120 Діалог. Розділові знаки в реченнях з діалогом

121-123 Пунктуаційна помилка. Узагальнення

Підсумковий тест

124 Розвиток мовлення 31. Жанри мовлення (привітання)

7. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

125-126 Лексикологія

127 Фразеологія

128 Фонетика. Графіка

129 Орфоепія

130 Розвиток мовлення 32. Детальний письмовий переказ

тексту з поєднанням різних типів мовлення

131 Орфографія

132-135 Синтаксис і пунктуація

136 Розвиток мовлення 33. Жанри мовлення (Вибачення. Подяка)

137-140 Розвиток мовлення 34. Репортаж на основі опрацьованої інформації

Підсумуймо!

ДОДАТКИ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Онатій 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2022 - 22:51
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Eric
Eric 25.11.2022 - 05:39
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Eric
Eric 22.11.2022 - 15:16
Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website in.ua to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any
Eric
Eric 16.11.2022 - 11:31
My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least. Your content’s
Eric
Eric 14.11.2022 - 23:25
Hi, Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often,