Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Голуб 5 клас 2022

Українська мова Голуб 5 клас 2022

28.06.2022 - 12:12 764 0
Українська мова Голуб 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

РОЗДІЛ І. Лексикологія

§ 2. Лексичне значення слова

§ 3. Тлумачний словник

§ 4. Однозначні й багатозначні слова

§ 5. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми

§ 6. Пароніми

§ 7. Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів

§ 8. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

§ 9. Написання апострофа у словах іншомовного походження

§ 10. Написання м'якого знака у словах

§ 11. Подвоєння та подовження приголосних у словах іншомовного походження

§ 12. Букви і та и у словах іншомовного походження

§ 13. Словник іншомовних слів

§ 14. Активна й пасивна лексика української мови

§ 15. Неологізми. Письменницькі новотвори

§ 16. Групи слів за вживанням. Загальновживані слова

§ 17. Слова обмеженого вживання. Діалектні, професійні слова й терміни

§ 18. Лексична помилка

§ 19. Суржик

РОЗДІЛ ІІ. Фразеологія

§ 20. Фразеологізми

§ 21. Різновиди фразеологічних одиниць: прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми

§ 22. Джерела українських фразеологізмів

§ 23. Фразеологізми в мовленні людини і в літературних творах

§ 24. Фразеологічний словник

РОЗДІЛ ІІІ. Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія

§ 25. Поглиблене повторення вивченого з фонетики в 1-4 класах. Голосні та приголосні звуки

§ 26. Наголос в українській мові. Особливості вимови й написання ненаголошених голосних

§ 27. Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі. Вимова приголосних у корені слова

§ 28. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака

§ 29. Повторення вивченого з графіки в 1-4 класах. Особливості української графіки (відповідність звуків і графічних знаків, звук [ґ] і буква ґ)

§ 30. Звукове значення букв я, ю, є та щ. Правила вживання апострофа

§ 31. Склад. Правила перенесення слів з рядка в рядок

§ 32. Милозвучність української мови. Правила милозвучності (чергування у-в, і-й, з-із-зі)

§ 33. Спрощення у групах приголосних

§ 34. Види помилок: орфоепічна, орфографічна, графічна

§ 35. Словники. Орфоепічний словник. Словник наголосів. Орфографічний словник

РОЗДІЛ ІV. Синтаксис і пунктуація

§ 36. Повторення вивченого в 1-4 класах

§ 37. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово у словосполученні

§ 38. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

§ 39. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

§ 40. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні

§ 41. Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні

§ 42. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

§ 43. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

§ 44. Кома між однорідними членами

§ 45. Складне речення

§ 46. Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

§ 47. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

§ 48. Діалог. Тире при діалозі

§ 49. Пунктуаційна помилка

§ 50. Написання есе з використанням складних речень

§ 51. Узагальнення відомостей із синтаксису й пунктуації

РОЗДІЛ V. Інформація

§ 52. Повторення вивченого в 1-4 класах. Інформація

§ 53. Види інформації. Текстова інформація

§ 54. Графічна та числова інформація

§ 55. Звукова та мультимедійна інформація

§ 56. Джерела інформації

РОЗДІЛ VI. Текст

§ 57. Текст. Повторення вивченого в 1-4 класах

§ 58. Текст. Тема, підтема (мікротема) тексту

§ 59. Ключові слова

§ 60. Первинні і вторинні тексти

§ 61. Розповідь. Побудова розповіді

§ 62. Розповідь про себе

§ 63. Опис. Побудова опису

§ 64. Опис тварини

§ 65. Роздум. Побудова роздуму

§ 66. Роздум на тему екології

§ 67. Читання. Види читання. Мета читання

§ 68. Читання з метою отримання інформації. Критичне читання

§ 69. Читання з метою набуття чуттєвого та естетичного досвіду

РОЗДІЛ VII. Жанри мовлення

§ 70. Жанр мовлення. Роль жанрів у житті людини

§ 71. Комплімент, лестощі, похвала

§ 72. Прохання, умовляння, благання, пропозиція

§ 73. Запрошення

§ 74. Згода. Відмова

§ 75. Вибачення

§ 76. Подяка

§ 77. Привітання

§ 78. Смс-повідомлення

РОЗДІЛ VIII. Спілкування

§ 79. Повторення вивченого в 1-4 класах

§ 80. Цілі й завдання спілкування

§ 81. Види спілкування. Живе й віртуальне спілкування

§ 82. Безпека віртуального спілкування

§ 83. Ситуація спілкування

§ 84. Учасники спілкування. Наміри співрозмовників / співрозмовниць

§ 85. Ознаки й переваги гармонійного спілкування

§ 86. Правила гарного співрозмовника / гарної співрозмовниці

§ 87. Запитання і відповіді

§ 88. Види слухання

§ 89. Суперечка і сварка

§ 90. Маніпуляції у спілкуванні

§ 91. Засоби спілкування (мовні й позамовні)

§ 92. Етикетні норми спілкування

§ 93. Вимова й інтонація

§ 94. Переконливість та аргументованість

§ 95. Повторення й узагальнення вивченого

Тлумачний словник

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Голуб 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?