Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Літвінова 5 клас 2022

Українська мова Літвінова 5 клас 2022

28.06.2022 - 12:14 906 0
Українська мова Літвінова 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Любі п’ятикласники та п’ятикласниці!

Навігатор до підручника

ВСТУП. УКРАЇНСЬКА МОВА В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ

Мова в житті людей

Мова як засіб спілкування. Значення мови

Українська мова в житті українців

Види інформації. Робота з підручником

Підсумовуємо й узагальнюємо

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексичне значення слова

Однозначні й багатозначні слова

Омоніми

Пароніми

Синоніми

Антоніми

Групи слів за походженням

Написання слів іншомовного походження

Написання и та і в загальних назвах

Написання и та і у власних назвах

Інші літери на позначення голосних

Подвоєння букв на позначення приголосних

Написання м’якого знака та апострофа

Правопис слів з іншомовними частинами разом і з дефісом

Активна й пасивна лексика

Групи слів за вживанням

Підсумковий тест

Підсумовуємо й узагальнюємо

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Фразеологізми

Різновиди фразеологічних одиниць

Підсумковий тест

Підсумовуємо й узагальнюємо

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Фонетика. Звуки мовлення

Транскрипція

Голосні та приголосні звуки

Голосні наголошені й ненаголошені

Особливості вимови ненаголошених голосних

Правопис ненаголошених [е] та [и] в корені слова

Приголосні дзвінкі та глухі

Приголосні тверді та м’які. Позначення м’якості приголосних на письмі

Позначення звуків на письмі. Алфавіт

Вимова звуків [г] і [ґ] та позначення їх на письмі

Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Звуки [дж], [дз]

Вимова приголосних

Уподібнення приголосних

За дзвінкістю

За глухістю

За м’якістю

За іншими ознаками

У дієсловах на -ться 

Правила вживання м’якого знака

Правила вживання апострофа

Наголос в українській мові

Склад. Правила перенесення слів із рядка в рядок

Милозвучність української мови.

Правила милозвучності (чергування у—в, і—й, з—із—зі)

Уживання прийменників у, в і початкових у-, в-

Чергування і—й у сполучниках і коренях

Чергування прийменників з—із—зі

Спрощення в групах приголосних

Підсумковий тест

Підсумовуємо й узагальнюємо

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

Словосполучення

Речення. Граматична основа речення

Речення з одним головним членом

Види речень за метою висловлення

Види речень за емоційним забарвленням

Другорядні члени речення

Типи другорядних членів речення

Додаток

Означення

Обставина

Речення з однорідними членами

Кома між однорідними членами речення

Кома між однорідними членами речення

Складне речення

Сполучники та сполучні слова

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

Розділові знаки при прямій мові

Діалог. Тире при діалозі

Підсумковий тест

Підсумовуємо й узагальнюємо

ПОВТОРЕННЯ

Лексика. Фразеологія

Фонетика. Орфоепія

Орфографія. Графіка

Синтаксис. Пунктуація

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАГОЛОШУВАННЯ

ПІДКАЗКИ

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Літвінова 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 24.03.2023 - 08:51
To the in.ua Administrator. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing
Eric
Eric 24.03.2023 - 03:46
Hi in.ua Owner! My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 19.03.2023 - 02:13
Dear in.ua Owner. My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 17.03.2023 - 13:17
Dear in.ua Webmaster. This is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just
Eric
Eric 15.03.2023 - 20:33
To the in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at