Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Глазова 5 клас 2022

Українська мова Глазова 5 клас 2022

28.06.2022 - 12:11 389 0
Українська мова Глазова 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Юні громадяни та громадянки інформаційного суспільства!

ВСТУП

§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова — державна мова України

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 2. Текст. Речення. Слово

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 3. Лексичне значення слова

§ 4. Однозначні й багатозначні слова (повторення)

§ 5. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Роль слів у переносному значенні в художньому стилі мовлення

§ 6. Групи слів за значенням. Синоніми (повторення і поглиблення вивченого). Синонімічний ряд. Роль синонімів у мовленні. Використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті та для уникнення невиправданих повторів слів

§ 7. Антоніми (повторення і поглиблення). Роль антонімів у мовленні. Антоніми у прислів’ях і приказках

§ 8. Омоніми (повторення і поглиблення). Розрізнення омонімів і багатозначних слів

§ 9. Пароніми

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 10. Основа слова і закінчення. Незмінні й змінні слова (повторення і поглиблення)

§ 11. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова (повторення і поглиблення). Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті

§ 12. Префікс і суфікс (повторення і поглиблення). Суфікси та префікси, які надають словам емоційного забарвлення та виразності

§ 13. Правопис значущих частин слова (повторення). Написання префіксів пре-, при-, прі-

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 14. Звуки мови і звуки мовлення. Відмінність їх від інших звуків, які створює людина, звуків природи, фізичних явищ тощо

§ 15. Голосні і приголосні звуки

§ 16. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі, шиплячі (повторення). Пом’якшені приголосні. Вимова звуків, які позначаємо буквами ґ і г

§ 17. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

§ 18. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї; дж, дз та щ (повторення)

§ 19. Склад. Основні правила переносу

§ 20. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.Логічний наголос для виділення слів зі смисловим навантаженням 

§ 21. Орфоепічна помилка (практично). Вимова голосних і приголосних звуків. Чергування звуків. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-

§ 22. Вимова голосних звуків. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] в коренях слів (повторення і поглиблення)

§ 23. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Написання слів із сумнівними приголосними

§ 24. Вимова та правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-

§ 25. Спрощення у групах приголосних

§ 26. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично)

§ 27. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків (практично)

§ 28. Позначення м’якості приголосних на письмі. Уживання м’якого знака (повторення і поглиблення)

§ 29. Апостроф (повторення і поглиблення)

§ 30. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

§ 31. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 32. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні

§ 33. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

§ 34. Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні і неокличні(повторення). Пунктуаційна помилка

та її умовне позначення(практично)

§ 35. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

§ 36. Речення з однорідними членами (без сполучників і з найбільш уживаними сполучниками). Кома між однорідними членами речення

§ 37. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка перед однорідними членами речення після узагальнювального слова. Тире перед узагальнювальним словом

§ 38. Звертання. Непоширені і поширені звертання. Розділові знаки для виділення звертань (повторення)

§ 39. Вставні слова та сполучення слів. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 40. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення

§ 41. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки для оформлення прямої мови (зокрема діалогу)

§ 42. Діалог. Розділові знаки при діалозі

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5 КЛАСІ

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

СЛОВНИЧОК ПРАВИЛЬНОЇ ВИМОВИ СЛІВ

СЛОВНИЧОК ЮНОГО МОВОЗНАВЦЯ

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Глазова 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?