Разделы
Учебники для школы » 11 класс » 11 класс Венгерский язык » Географія Пестушко 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

Географія Пестушко 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

16.08.2019 - 11:57 387 0
Географія Пестушко 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма
Содержание Читать онлайн Скачать
1. Mit tanulmányoz a Földrajz, 11. osztály: A Föld földrajzi tere
1. fejezet. TOPOGRÁFIA ÉS KARTOGRÁFIA
1. Topográfia
2. A topográfiai térkép
3. Mérések a topográfiai térképen
4. Települések térképei
2. Kartográfia
5. Földrajzi térkép
6. Mai kartográfiai alkotások
2. fejezet. A FÖLD FÖLDRAJZI BURKÁNAK ÁLTALÁNOS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI
1. A föld mint bolygó paramétereinek és mozgásának földrajzi következményei
7. A föld mozgása és annak következményei
2. A föld földrajzi burka
8. A földrajzi burok: összetétele, felépítése, határai és törvényszerűségei
3. Az emberiség geológiai környezete
9. Folyamatok a föld belsejében és a felszínén, azok következményei
10. A domborzat
11. A litoszféra erőforrásai
4. Az atmoszféra és rendszerei a földön
12. A légkör és tulajdonságai
13. Az időjárás és az éghajlat
14. A légkör erőforrásai. Az éghajlat változásai
5. A hidroszféra és rendszerei a földön
15. A vízburok. A világóceán
16. A vízburok. A szárazulat vizei
6. A bioszféra és rendszerei a földön
17. A bioszféra
18. A talaj
3. fejezet. A VILÁG ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI-FÖLDRAJZI
TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI
1. A földrajzi tér
19. A földrajzi tér és a világrendszer
2. Demográfiai folyamatok a világrendszerben
20. A világ népessége: népességszám, természetes népességmozgás, demográfiai átmenet, demográfiai politika
21. A népesség demográfiai szerkezete. A népesség migrációja, mutatói és következményei
3. A globális gazdaság
22. A globális gazdaság
23. A nemzetközi árupiac
24. A globális értékláncok
25. A tercier szektor ágazatainak fejlődési sajátosságai a világgazdaságban
4. A politikai földrajz és a geopolitika
26. A politikai földrajz
4. fejezet. UKRAJNA TÁRSADALMI FÖLDRAJZA
1. Az ukrán állam
27. Az ukrán állam és területe
2. Ukrajna népessége
28. Ukrajna népessége: a népességszám dinamikája, a természetes és mechanikus népességmozgás, a nemi- és a korszerkezet, a letelepedési rendszerek
3. Ukrajna gazdasága a nemzetközi munkamegosztásban
29. Ukrajna nemzetgazdaságának jelenlegi vonásai
30. Ukrajna konkurencia-előnyei a mezőgazdasági termékek, az érces nyersanyagok és a fémek világpiacain
31. Az energetika fejlődésének jelenlegi tendenciái és regionális eltérései Ukrajnában
32. A vegyipar és a gépgyártás Ukrajnában: a fejlődés jelenlegi állapota
33. A bútor-, a textil-, a ruha-, a cipő- és az élelmiszergyártás fejlődésének sajátosságai és térbeli szerveződése
34. A nemzetgazdaság tercier szektora. Az áruféleségek és szolgáltatások termelésének jelenlegi térbeli szerveződési formái Ukrajnában
Földrajzi kifejezések jegyzéke
További információ-források
Kétnyelvű szótár
На этой странице вы можете бесплатно скачать Географія Пестушко 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив