Географія Пестушко 11 клас з навчанням румунською/молдовською мовами Нова програма

Географія Пестушко 11 клас з навчанням румунською/молдовською мовами Нова програма

Название учебника: Географія Пестушко 11 клас з навчанням румунською/молдовською мовами Нова програма
 
Автор: Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. І.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2019
 
Язык: румынский
 
Страниц: 164
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Ce studiază cursul „Geografia, clasa a 11-a: Spațiul geografic al Pământului” 
Capitolul I. TOPOGRAFIA ȘI CARTOGRAFIA
Tema 1. Topografia
§ 2. Harta topografică
§ 3. Măsurare pe harta topografică
§ 4. Planurile localităților
Tema 2. Cartografia
§ 5. Harta geografică
§ 6. Lucrări cartografice moderne
Capitolul II. TRĂSĂTURILE GENERALE ALE ÎNVELIȘULUI GEOGRAFIC AL PĂMÂNTULUI
Tema 1. Consecințele geografice ale parametrilor și mișcărilor Pământului ca planetă
§ 7. Tipurile mișcării Pământului și consecințele acesteia
Tema 2. Învelișul geografic al pământului
§ 8. Învelișul geografic: compoziție, structură, limite și modele
Tema 3. Mediul geologic al omenirii
§ 9. Procesele în subsol și la suprafața Pământului, consecințele lor
§ 10. Relieful
§ 11. Resursele litosferei
Tema 4. Atmosfera și sistemele Pământului
§ 12. Atmosfera și proprietățile ei
§ 13. Timpul și clima
§ 14. Resursele atmosferei. Schimbările climatice
Tema 5. Hidrosfera și sistemele Pământului
§ 15. Hidrosfera. Oceanul Planetar
§ 16. Hidrosfera. Apele uscatului
Tema 6. Biosfera și sistemele Pământului
§ 17. Biosfera
§ 18. Solurile
Capitolul III. LEGILE SOCIAL-GEOGRAFICE ALE LUMII
Tema 1. Spațiul geografic
§ 19. Spațiul geografic și sistemul mondial
Tema 2. Procese demografice în sistemul mondial
§ 20. Populația lumii: numărul, mișcarea naturală a populației, tranziția demografică, politica demografică
§ 21. Structura demografică a populației. Migrația populației, indicatorii și consecințele ei
Tema 3. Economia globală
§ 22. Economia globală
§ 23. Piața internațională a mărfurilor
§ 24. Lanțuri globale de valoare adăugată
§ 25. Particularitățile dezvoltării producției sectorului terțiar al economiei mondiale
Tema 4. Geografia politică și geopolitica
§ 26. Geografia politică
Capitolul IV. GEOGRAFIA SOCIALĂ ÎN UCRAINA
Tema 1. Statul ucrainean
§ 27. Statul ucrainean și teritoriul Ucrainei
Tema 2. Popilația Ucrainei
§ 28. Popoulația Ucrainei: dinamica numărului, mișcarea naturală și mecanică, structura după sex și vârstă, sisteme de așezare a populației
Tema 3. Economia Ucrainei în diviziunea internațională a muncii
§ 29. Caracteristici moderne ale economiei naționale a Ucrainei
§ 30. Avantajele competitive ale Ucrainei pe piețele mondiale de produse agricole, metale și materii prime de minereuri
§ 31. Tendințe actuale și diferențe regionale în dezvoltarea energiei în Ucraina
§ 32. Industria chimică și ingineria mecanică în Ucraina: stadiul actual de dezvoltare
§ 33. Particularitățile dezvoltării și organizării spațiale a producției de mobilier, textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse alimentare
§ 34. Sectorul terțiar al economiei naționale. Forme moderne de organizare spațială a producției de bunuri și servicii în Ucraina
Dicționar de termeni geografici
Surse suplimentare de informații
Dicționar biling de termeni

16-08-2019, 11:56 334