Хімія Попель 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

Хімія Попель 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

Название учебника: Хімія Попель 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма
 
Автор: Попель П. П., Крикля Л. С.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2019
 
Язык: венгерский
 
Страниц: 248
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
1. rész
A periódusos törvény. Az atom elektronszerkezete
1. Az atomok. A kémiai elem. A periódusos törvény
2. Az atom elektronszerkezete
3. A vegyérték és az elemek oxidációs száma
4. A kémiai elem jellegének, egyszerű és összetett vegyületei tulajdonságainak periodikus változása
2. rész
A kémiai kötések. Az anyag szerkezete
5. Az ionos kötés.Ionos vegyületek
6. A kovalens kötés. Molekuláris és atomrács-szerkezetű anyagok
7. A hidrogénkötés. A fémes kötés
8. Kristályos és amorf anyagok
3. rész
Kémiai reakciók
9. Egyirányú és megfordítható kémiai reakciók
10.Kémiai egyensúly
Érdeklődők számára. Ukrán származású Nobel-díjas
11. A reakciótermék relatív hozama
12. A sók hidrolízise
Érdeklődők számára. A kivétel erősíti a szabályt
13. A galvánelem – az elektromos áram kémiai forrása
Érdeklődők számára. A fehérje-katalizátorok a modern kémiatudomány egyik prioritása
4. rész
A szervetlen anyagok és tulajdonságaik
14. A nemfémes elemek
15. A nemfémek
16. A nemfémek fizikai tulajdonságai. Az adszorpció
17. A nemfémek kémiai tulajdonságai és alkalmazásuk
18. A nemfémes elemek hidrogénnel alkotott vegyületei
19. A hidrogén-klorid, a kénhidrogén és az ammónia kémiai tulajdonságai és alkalmazása
20. A nemfémes elemek oxidjai
21. A savak
22. Kémiai egyenletek alapján végzett számítások, ha a reagensek egyike fölöslegben van
23. A fémes elemek. A fémek
Érdeklődők számára. A fémek kristályrácsai
24. Az alumínium. Az alumínium vegyületei
25. A vas mint kémiai elem és mint egyszerű anyag. A vasvegyületek
Érdeklődők számára. Rozsdafolt eltávolítása a szövetből.
26. A bázisok. A nátrium és a kalcium hidroxidja
27. A sók
28. A víz keménysége
29. A szilikátok. A szilikátipar termékei
30. A műtrágyák. A talaj savassága
Érdeklődők számára.
Nitrátok az élelmiszerekben
31. Egyes ionok minőségi kimutatása
1. SZÁMÚ GYAKORLATI MUNKA
A sók összetételének minőségi vizsgálata
32. A kémiai elemek biológiai jelentősége
33. A szervetlen vegyületek közötti származási kapcsolatok
2. SZÁMÚ GYAKORLATI MUNKA
A szervetlen vegyületek közötti származási kapcsolatok
5. rész
A kémia és az emberiség fejlődése
34. A kémia és az emberiség fejlődése
35. A kémia és a környezet
36. A zöld kémiáról
Utószó
Mellékletek
Feladatok és példák megoldásai
Szakszavak jegyzéke
Tárgymutató
Szakkifejezések szótára
Szakirodalom a tanulók részére

16-08-2019, 11:53 358