Астрономія Сиротюк 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

Астрономія Сиротюк 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

Название учебника: Астрономія Сиротюк 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма
 
Автор: Сиротюк В. Д., Мирошнішенко Ю. Б.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2019
 
Язык: венгерский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
BEVEZETÉS
§ 1. A csillagászat tárgya. Fejlődése és jelentősége a társadalom életében. A csillagászat kutatási objektumainak rövid áttekintése
1. fejezet. ÉGGÖMB. AZ ÉGITESTEK MOZGÁSA AZ ÉGGÖMBÖN
§ 2. Égitestek és éggömb. Csillagok. A csillagok nagyságrendje
§ 3. Égi koordináták
§ 4. A csillagászat és az idő meghatározása. A naptárak típusai
§ 5. A bolygók látható mozgása
§ 6. A nap és a hold látszó mozgása
§ 7. Kepler törvényei
§ 8. Az égitestek méreteinek, tömegeinek és a Naprendszeren belüli távolságuk
1. sz. gyakorlati munka. Munka a csillagos ég mozgatható térképével. Az égitestek helyzetének meghatározása az égbolton a csillagos ég térképének segítségével
Feladatok és gyakorlatok
Ellenőrizd a készségedet
Tesztfeladatok
2. Fejezet. A CSILLAGÁSZAT KUTATÁSI MÓDSZEREI ÉS ESZKÖZEI
§ 9. Az égitestek elektromágneses sugárzásának a vizsgálata
§ 10. Korszerű földi teleszkópok. Az optikai és rádióteleszkópok, neutrínó- és gravitációs hullámdetektorok működési elve és szerkezete
§ 11. Színképelemzés a csillagászatban. A csillagászat kutatási módszerei
Feladatok és gyakorlatok
Ellenőrizd a készségedet
Tesztfeladatok
3. Fejezet. NAPRENDSZERÜNK
§ 12. A Föld és a Hold
§ 13. Föld-típusú bolygók
§ 14. Óriásbolygók
§ 15. A bolygók holdjai
§ 16. A Naprendszer törpebolygói és kis testei
§ 17. A Naprendszer és a Világegyetem testeinek vizsgálata világűri szerkezetekkel
§ 18. A Naprendszer kialakulásának hipotézisei és elméletei
Feladatok és gyakorlatok
Ellenőrizd a készségedet
Tesztfeladatok
4. Fejezet. A NAP – A LEGKÖZELEBBI CSILLAG
§ 19. A Nap fizikai jellemzői. A Nap szerkezete és energiaforrásai
§ 20. A Nap légkörének szerkezete
§ 21. A Nap aktivitásának megnyilvánulásai és hatásuk a Földre
2. sz. gyakorlati munka. A nap vizuális-teleszkópos megfigyelése
Feladatok és gyakorlatok
Ellenőrizd a készségedet
Tesztfeladatok
5. Fejezet. CSILLAGOK. A CSILLAGOK FEJLŐDÉSE
§ 22. A csillagok fő jellemzői
§ 23. A csillagok mérete és tömege. A csillagok osztályozása. Átlagos csillagok
§ 24. Kettős csillagok. A csillagok tömege. Más csillagok bolygói
§ 25. A csillagok fejlődése. Fehér törpék
§ 26. Fizikai változócsillagok. Neutroncsillagok. Fekete lyukak
Feladatok és gyakorlatok
Ellenőrizd a készségedet
Tesztfeladatok
6. Fejezet. A GALAKTIKA (TEJÚTRENDSZER)
§ 27. A galaktika. A tejútrendszer. A naprendszer helye a galaktikában
Feladatok és gyakorlatok
Ellenőrizd a készségedet
7. Fejezet. A VILÁGEGYETEM SZERKEZETE ÉS FEJLŐDÉSE
§ 28. Csillagrendszerek – galaxisok. A galaxisok világa
§ 29. A világegyetem. A világegyetem keletkezése és fejlődése. Az univerzumról alkotott elképzelések fejlődésének története.
A kozmológia megfigyelhető alapjai
Feladatok és gyakorlatok
Ellenőrizd a készségedet
Tesztfeladatok
8. Fejezet. ÉLET A VILÁGEGYETEMBEN
§ 30. Az ember a Világegyetemben. A Földön kívüli élet keresése
Feladatok és gyakorlatok
Ellenőrizd a készségedet
Tesztfeladatok
A feladatok feleletei
Tárgymutató

21-09-2019, 09:49 413