Географія Пестушко 11 клас Нова програма

Географія Пестушко 11 клас Нова програма

Название учебника: Географія Пестушко 11 клас Нова програма
 
Автор: Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. І.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 160
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Що вивчає курс «Географія, 11 клас: Географічний простір Землі»
Розділ 1. ТОПОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ
Тема 1. Топографія
§ 2. Топографічна карта
§ 3. Вимірювання на топографічній карті
§ 4. Плани населених пунктів
Тема 2. Картографія
§ 5. Географічна карта
§ 6. Сучасні картографічні твори
Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети
§ 7. Види руху Землі і його наслідки
Тема 2. Географічна оболонка Землі
§ 8. Географічна оболонка: склад, будова, межі і закономірності
Тема 3. Геологічне середовище людства
§ 9. Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки
§ 10. Рельєф
§ 11. Ресурси літосфери
Тема 4. Атмосфера та системи Землі
§ 12. Атмосфера та її властивості
§ 13. Погода і клімат
§ 14. Ресурси атмосфери. Зміни клімату
Тема 5. Гідросфера та системи Землі
§ 15. Гідросфера. Світовий Океан
§ 16. Гідросфера. Води суходолу
Тема 6. Біосфера та системи Землі
§ 17. Біосфера
§ 18. Ґрунт
Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ
Тема 1. Географічний простір
§ 19. Географічний простір і світосистема
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі
§ 20. Населення світу: чисельність, природний рух населення, демографічний перехід, демографічна політика
§ 21. Демографічна структура населення. Міграції населення, їх показники та наслідки
Тема 3. Глобальна економіка
§ 22. Глобальна економіка
§ 23. Міжнародний ринок товарів
§ 24. Глобальні ланцюги доданої вартості
§ 25. Особливості розвитку виробництв третинного сектору світової економіки
Тема 4. Політична географія та геополітика
§ 26. Політична географія
Розділ 4. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Тема 1. Українська держава
§ 27. Українська держава і територія держави України
Тема 2. Населення України
§ 28. Населення України: динаміка чисельності, природний, механічний рух і статево-вікова структура, системи розселення.
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці
§ 29. Сучасні риси національної економіки України
§ 30. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини та металів
§ 31. Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні
§ 32. Хімічна промисловість і машинобудування в Україні: сучасний стан розвитку
§ 33. Особливості розвитку та просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування
§ 34. Третинний сектор національної економіки
Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні
Словник географічних термінів
Додаткові джерела інформації

10-06-2019, 15:09 762