Географія Безуглий 11 клас Нова програма

Географія Безуглий 11 клас Нова програма

Название учебника: Географія Безуглий 11 клас Нова програма
 
Автор: Безуглий В. В., Лисичарова Г. О.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 176
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Географія як система наук. Роль географії у сучасному світі
 
Розділ 1. ТОПОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ
Тема 1. Топографія
§ 2. Топографічна карта, її складові та використання
Тема 2. Картографія
§ 3. Сучасні картографічні твори та їхня математична основа

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети
§ 4. Геоїд. Види руху Землі та їхні наслідки
Тема 2. Географічна оболонка Землі
§ 5. Склад, будова й закономірності географічної оболонки
Тема 3. Геологічне середовище людства
§ 6. Властивості літосфери та її структура
§ 7. Процеси в надрах і на поверхні Землі. Рельєф
§ 8. Ресурсні властивості літосфери
Тема 4. Атмосфера та системи Землі
§ 9. Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера
§ 10. Клімат і кліматотвірні чинники
§ 11. Ресурсний потенціал атмосфери
Тема 5. Гідросфера та системи Землі
§ 12. Світовий океан: його складові та ресурсний потенціал
§ 13. Води суходолу
§ 14. Прісні води як джерело життя на Землі
Тема 6. Біосфера та системи Землі
§ 15. Біосфера та біологічні ресурси
§ 16. Ґрунти та природні зони світу

Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗЕМЛІ
Тема 1. Географічний простір
§ 17. Світосистема: сутність і функціонально-компонентний склад
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі
§ 18. Демографічний стан населення
§ 19. Демографічна політика та сучасні міграції у світі
Тема 3. Глобальна економіка
§ 20. Сучасна глобальна економіка та тенденції її розвитку
§ 21. Первинний сектор економіки
§ 22. Вторинний сектор економіки
§ 23. Третинний сектор економіки
Тема 4. Політична географія та геополітика
§ 24. Політична географія і геополітика та їхні складові

Розділ 4. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Тема 1. Українська держава
§ 25. Територія та політико-географічне положення України
Тема 2. Населення України
§ 26. Сучасна демографічна ситуація в Україні
§ 27. Система розселення в Україні
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці
§ 28. Сучасний стан національної економіки України
§ 29. Первинний сектор економіки України
§ 30. Вторинний сектор економіки України: металургія, енергетика, авіаракетобудування
§ 31. Вторинний сектор економіки України: машинобудування, хімічна, легка та харчова промисловість
§ 32. Третинний сектор економіки України
§ 33. Плани сталого (збалансованого) розвитку в країнах світу і стратегія збалансованого розвитку України

10-06-2019, 15:04 690