Географія Довгань 11 клас Нова програма

Географія Довгань 11 клас Нова програма

Название учебника: Географія Довгань 11 клас Нова програма
 
Автор: Довгань Г. Д., Стадник О. Г.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§1. Географія як система наук
ВСТУП
Розділ I. Топографія та картографія
Тема 1. Топографія
§2. Топографічна карта
§3. Географічні і прямокутні координати. Вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою
§4. Визначення кутів орієнтування, висот точок, падіння річки за топографічною картою
Тема 2. Картографія
§5. Карта як джерело інформації. Способи зображення на географічних картах
§6. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела

Розділ II. Загальні закономірності географічної оболонки Землі
Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети
§7. Рухи Землі та їх наслідки
Тема 2. Географічна оболонка Землі
§8. Особливості географічної оболонки
Тема 3. Геологічне середовище людства
§9. Літосфера
§10. Рельєф. Закономірності розташування основних форм рельєфу
§11. Ресурсні властивості літосфери. Вплив людини на літосферу
Тема 4. Атмосфера та системи Землі
§12. Сонячне випромінювання. Показники стану атмосфери
§13. Погода та клімат
§14. Ресурсний потенціал атмосфери. Стихійні атмосферні явища. Загрози кліматичних змін
Тема 5. Гідросфера та системи Землі
§15. Гідросфера. Світовий океан
§16. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу
Тема 6. Біосфера та системи Землі
§17. Біосфера. Ґрунти
§18. Природні зони

Розділ III. Загальні суспільно-географічні закономірності світу
Тема 1. Географічний простір
§19. Географічний простір
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі
§20. Демографічні процеси у світосистемі
§21. Міграції у світосистемі
Тема 3. Глобальна економіка
§22. Глобальна економіка
§23. Глобальні ланцюги доданої вартості.
Виробництва первинного сектору
§24. Виробництва вторинного сектору
§25. Особливості окремих складових третинного сектору. Формування «інформаційного суспільства»
Тема 4. Політична географія та геополітика
§26. Політична географія та геополітика

Розділ IV. Суспільна географія України
Тема 1. Українська держава
§27. Українська держава
Тема 2. Населення України
§28. Населення України
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці
§29. Сучасні риси національної економіки України
§30. Україна на окремих світових товарних ринках. Сучасний стан енергетики
§31. Сучасний стан окремих виробництв машинобудування
§32. Сучасний стан окремих виробництв хімічної, деревообробної, легкої та харчової промисловості
§33. Сучасний стан окремих складових третинного сектору
§34. Сталий (збалансований) розвиток
Основні терміни і поняття

10-06-2019, 15:05 627