Географія Гільберг 11 клас Нова програма

Географія Гільберг 11 клас Нова програма

Название учебника: Географія Гільберг 11 клас Нова програма
 
Автор: Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 192
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Головні завдання географії в сучасному світі
РОЗДІЛ І. ТОПОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ
Тема 1. Топографія
§ 2. Топографічна карта: проекція, розграфлення, географічні та прямокутні координати
§ 3. Читання топографічних карт і вимірювання на них
§ 4. Мета картографування міст
Тема 2. Картографія
§ 5. Карта та її елементи
§ 6. Сучасні картографічні джерела та технології створення геозображень. Наукове і практичне застосування карт

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ
Тема. 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети
§ 7. Які рухи здійснює планета Земля
Тема 2. Географічна оболонка Землі
§ 8. Закономірності географічної оболонки
Тема 3. Геологічне середовище людства
§ 9. Геологічне середовище та екологічні властивості літосфери
§ 10. Зв’язок між рельєфом і тектонічними структурами
§ 11. Ресурсні властивості літосфери
Тема 4. Атмосфера та системи Землі
§ 12. Сонячно-Земні взаємодії
§ 13. Процеси, що відбуваються у тропосфері
§ 14. Ресурсна роль атмосфери
Тема 5. Гідросфера та системи Землі
§ 15. Вода та її роль на Землі
§ 16. Значення вод суходолу для життя та діяльності людини
Тема. 6. Біосфера та системи Землі
§ 17. Поширення живих організмів у біосфері
§ 18. Значення ґрунтів у природі й життєдіяльності людей
 
РОЗДІЛ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ
Тема 1. Географічний простір
§ 19. Світосистема «суспільство — природа»
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі
§ 20. Населення світу
§ 21. Міграційна політика країн світу як складова демографічної політики
Тема 3. Глобальна економіка
§ 22. Світові економічні зв’язки
§ 23. Міжнародний ринок товарів
§ 24. Сучасні глобальні ланцюги доданої вартості
§ 25. Інфраструктурний каркас глобальної економіки
Тема 4. Політична географія та геополітика
§ 26. Основні поняття політичної географії

РОЗДІЛ ІV. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Тема 1. Українська держава
§ 27. Україна: територія, політико-географічне положення, устрій
Тема 2. Населення України
§ 28. Особливості населення України
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці
§ 29. Сучасна економіка України
§ 30. Види промислового виробництва експортного спрямування
§ 31. Провідні види сучасної промисловості України
§ 32. Провідні види економічної діяльності третинного сектору України
§ 33. Міжнародний капітал в Україні
§ 34. Основні цілі стратегії сталого розвитку у світі та в Україні
Академія нестандартних рішень

10-06-2019, 15:06 1 287