Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Українська мова 9 клас Караман поглиблений рівень Нова програма

Українська мова 9 клас Караман поглиблений рівень Нова програма

10.05.2017 - 15:26 6 523 0
Українська мова 9 клас Караман поглиблений рівень Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1 Розвиток української мови. Українська мова у світі 
Повторення вивченого у 8 клас і
§ 2 Синтаксис простого речення. Просте неускладнене й ускладнене речення
ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА, ДІАЛОГ
§ 3 Способи передачі чужого мовлення. Пряма і непряма мова
§ 4 Розділові знаки при прямій мові 
§ 5 Заміна прямої мови непрямою й непрямої — авторською
§ 6 Діалог
§ 7 Цитата
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 8 Складне речення та його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком
§ 9 Засоби зв’язку частин складного речення
§ 10 Будова складносурядного речення. Смислові відношення між частинами складносурядного речення
§ 11 Розділові знаки між частинами складносурядного речення
§ 12 Складносурядні речення з єднальними сполучниками
§ 13 Складносурядні речення з протиставними та зіставними сполучниками
§ 14 Складносурядні речення з розділовими сполучниками
§ 15 Складносурядні речення з градаційними сполучниками
§ 16 Складносурядні речення з приєднувальними сполучниками
§ 17 Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами та сполучниками
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 18 Складнопідрядне речення з однією підрядною частиною. Будова складнопідрядного речення. Засоби зв’язку частин складнопідрядного речення
§ 19 Розрізнення сполучників підрядності і сполучних слів
§ 20 Основні типи складнопідрядних речень
§ 21 Складнопідрядні речення з підрядними означальними. Складнопідрядні займенниково‑означальні речення
§ 22 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними
§ 23 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця
§ 24 Складнопідрядні речення з підрядними часу
§ 25 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри і ступеня
§ 26 Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними
§ 27 Розрізнення порівняльних зворотів і підрядних порівняльних частин
§ 28 Складнопідрядні речення з підрядними причини
§ 29 Складнопідрядні речення з підрядними мети
§ 30 Складнопідрядні речення з підрядними умови
§ 31 Складнопідрядні речення з підрядними допустовими
§ 32 Складнопідрядні речення з підрядними наслідку
§ 33 Експресивні можливості складнопідрядних речень
§ 34 Складнопідрядні речення з кількома підрядними
§ 35 Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю
§ 36 Складнопідрядні речення з однорідною й неоднорідною супідрядністю
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО
БЕЗ СПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 37 Безсполучникове складне речення, його основні ознаки. Смислові відношення й засоби зв’язку між частинами безсполучникового складного речення 
§ 38 Розділові знаки між частинами безсполучникових складних речень
§ 39 Стилістика і культура мовлення. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО
СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ
СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗ СПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
§ 40 Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком
§ 41 Складні речення із сурядним і безсполучниковим зв’язком
§ 42 Складні речення з підрядним і безсполучниковим зв’язком
§ 43 Складні речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком
§ 44 Розділові знаки в складних реченнях із різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку
§ 45 Період. Основні його ознаки. Структурні типи періоду. Особливості інтонації, розділові знаки між частинами періоду
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
§ 46 Текст. структурна організація тексту
§ 47 Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки
§ 48 Складне синтаксичне ціле й абзац
§ 49 Види і засоби міжфразного зв’язку
§ 50 Актуальне членування речень у висловленні: дане й нове
§ 51 Пунктуація в тексті, у простому й складному реченнях (повторення).
Довідники із синтаксису й пунктуації
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО В 5–9 КЛАСАХ
§ 52 Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія
§ 53 Основні поняття лексикології та фразеології української мови
§ 54 Будова слова. Словотвір. Орфографія. Значущі частини слова.
Основні способи словотвору
§ 55 Морфологія. Орфографія. Самостійні і службові частини мови
§ 56 Букви н і нн у частинах мови. Не з різними частинами мови. Написання через дефіс
§ 57 Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення як синтаксичні одиниці. Члени речення і слова, граматично не зв’язані із членами речення (звертання, вставні слова і речення)
§ 58 Види складних речень
§ 59 Розділові знаки в простому і складному реченні
Тлумачний словничок
Види ро збору
 
Розвиток мовлення
Повторення вивченого про мовлення. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація 
Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом Читання ознайомлювальне, вивчальне і переглядове
Текст, його основні ознаки, стилі, типи мовлення
Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)
Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне і критичне
Усний стислий переказ тексту наукового стилю за складним планом
Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю
Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел)
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел)
Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
Конспектування як різновид стислого переказу почутого
Конспект почутого науково-навчального тексту
Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статті)
Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему
Діалог, складений відповідно до пропонованої ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість)
Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну і суспільну теми в публіцистичному стилі
Обговорення самостійно обраної теми
Оповідання на самостійно обрану тему
Ділові папери. Заява
Ділові папери. Автобіографія
Ділові папери. Резюме
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 9 клас Караман поглиблений рівень Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?