Історія України 9 клас (поглиблений рівень) Гісем Нова програма

Історія України 9 клас (поглиблений рівень) Гісем Нова програма

Название учебника: Історія України 9 клас (поглиблений рівень) Гісем
 
Автор: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3
§ 1. Вступ до історії України кінця XVIII — початку XX ст. 4

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії 8
§ 3. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин цієї доби 14
§ 4. Соціально-економічний розвиток 21
§ 5—6. Початок українського національного відродження 30
§ 7. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести 38
Практичне заняття. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства. Т. Шевченко та український національний рух 48
Узагальнення знань за розділом І 49

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 8. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії 50
§ 9. Початок українського національного відродження 59
§ 10—11. Європейська революція 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях 63
Практичне заняття. Альманах «Русалка Дністровая». Галицько-руська матиця 71
Узагальнення знань за розділом II 72

Розділ III. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§ 12—13. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури 73
§ 14. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури 80
Практичне заняття. Повсякденне життя 86
Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 94
Узагальнення знань за розділом III 95

Розділ IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§ 15. Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин 96
§ 16—17. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XX ст. 101
§ 18. Особливості модернізації промисловості та сільського господарства 110
§ 19. Місто і село: життя в пореформену добу 118
§ 20. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст. 126
§ 21—22. Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст. 133
§ 23. Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи 144
Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики 149
Узагальнення знань за розділом IV 150

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 24—25. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. 151
§ 26—27. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—90-ті рр. XIX ст. 159
§ 28. Радикальний рух у Галичині. Особливості суспільно-політичного життя в Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст. 169
Практичне заняття. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях 178
Наш край у другій половині XIX ст. 178
Узагальнення знань за розділом V 179

Розділ VI. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

§ 29. Соціально-економічний розвиток українських земель 180
§ 30. Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні 188
§ 31—32. Події революції 1905—1907 рр. на українських землях 194
§ 33. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр 203
Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини 210
Узагальнення знань за розділом VI 211

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

§ 34. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст. 212
§ 35—36. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст. 215
Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель 223
Узагальнення знань за розділом VII 224

Розділ VIII. Культура України в середині XIX — на початку XX ст.

§ 37—38. Розвиток освіти й науки 225
§ 39. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст. 233
§ 40. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст. 238
Практичне заняття. Традиції та побут української сім’ї 243
Наш край на початку XX ст. 246
Узагальнення знань за розділом VIII 247
Узагальнення за курсом історії України кінця XVIII — початку XX ст. 248
Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою 249
Основні терміни та поняття 251
Основні події 253

10-05-2017, 13:01 1 223