Всесвітня історія 9 клас Гісем (поглиблений рівень) Нова програма

Всесвітня історія 9 клас Гісем (поглиблений рівень) Нова програма

Название учебника: Всесвітня історія 9 клас Гісем (поглиблений рівень)
 
Автор: О.В Гісем, О. О. Мартинюк
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3
§ 1. Вступ. Місце другої частини Нового часу у всесвітній історії 5

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

§ 2–3. Початок Великої французької революції кінця XVIII ст. 13
§ 4. Завершення Великої французької революції 21
§ 5–6. Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта 28
§ 7. Наполеонівські війни та їх наслідки 37
Практичне заняття. Утвердження принципів громадянського рівноправ'я: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона 42

РОЗДІЛ II. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ (1815—1870 рр.)

§ 8. Початок становлення індустріального суспільства. Спроби осмислення нової дійсності: основні ідеологічні концепції 43
Практичне заняття. Суспільні наслідки промислового перевороту. Зміни в житті й побуті різних верств населення 49
§ 9. Велика Британія 55
§ 10–11. Франція. Бельгійська революція 61
§ 12–13. Німеччина та Італія 68
§ 14–15. Австрійська та Російська імперії 75
§ 16. Революції 1848—1849 рр 84
§ 17–18. Об'єднання Німеччини. Об'єднання Італії 92
§ 19. Сполучені Штати Америки 99
§ 20. Утворення незалежних держав у Латинській Америці 111
Узагальнення знань за розділом І «Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.» та розділом II «Європа та Америка в добу революцій і національного об'єднання (1815—1870 рр.)» 119

РОЗДІЛ III. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 21. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки 120
Практичне заняття. Еволюція європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності 127
§ 22–23. Франція 130
§ 24. Німеччина 142
§ 25–26. Велика Британія 149
§ 27. Італія 155
§ 28. Сполучені Штати Америки 159
§ 29–30. Російська імперія 165
§ 31–32. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна 1877—1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах 181
Узагальнення знань за розділом III «Європа та Америка в останній третині XIX — на початку XX ст.» 192

РОЗДІЛ IV. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина XIX — початок XX ст.)

§ 33. Японія 193
§ 34. Країни Азії. Китай 200
§ 35–36. Спроби модернізації Османської імперії. Молодотурецька революція 1908 р. Спроби модернізації Ірану (Персії). Революція 1905—1911 рр 207
Практичне заняття. Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів 213
§ 37. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст. 221

РОЗДІЛ V. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (кінець XVIII — початок XX ст.)

§ 38–39. Наука і техніка 227
§ 40–41. Література та мистецтво 236
Практичне заняття. Зародження масової культури 247
Узагальнення знань за розділом IV «Пробудження Азії. Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.) та розділом V «Розвиток культури (кінець XVIII — початок XX ст.)» 248
Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття 248

ДОДАТКИ

Плани-схеми для організації самостійної роботи 250
Основні терміни та поняття 251
Загальна хронологія подій 253

10-05-2017, 15:29 1 145