Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Українська мова (поглиблене вивчення) 9 клас Караман Нова програма

Українська мова (поглиблене вивчення) 9 клас Караман Нова програма

15.08.2017 - 10:22 10 660 0
Українська мова (поглиблене вивчення) 9 клас Караман Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити

ВСТУП

§ 1 Розвиток української мови. Українська мова у світі4

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§ 2 Синтаксис простого речення. Просте неускладнене й ускладнене речення12

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА, ДІАЛОГ

§ 3 Способи передачі чужого мовлення. Пряма і непряма мова21
§ 4 Розділові знаки при прямій мові25
§ 5 Заміна прямої мови непрямою й непрямої — авторською28
§ 6 Діалог36
§ 7 Цитата38
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО42

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 8 Складне речення та його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком46
§ 9 Засоби зв’язку частин складного речення50
§ 10 Будова складносурядного речення. Смислові відношення між частинами складносурядного речення57
§ 11 Розділові знаки між частинами складносурядного речення60
§ 12 Складносурядні речення з єднальними сполучниками67
§ 13 Складносурядні речення з протиставними та зіставними сполучниками69
§ 14 Складносурядні речення з розділовими сполучниками72
§ 15 Складносурядні речення з градаційними сполучниками77
§ 16 Складносурядні речення з приєднувальними сполучниками78
§ 17 Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами та сполучниками80
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО85

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 18 Складнопідрядне речення з однією підрядною частиною. Будова складнопідрядного речення. Засоби зв'язку частин складнопідрядного речення87
§ 19 Розрізнення сполучників підрядності і сполучних слів90
§ 20 Основні типи складнопідрядних речень92
§ 21 Складнопідрядні речення з підрядними означальними. Складнопідрядні займенниково-означальні речення98
§ 22 Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними101
§ 23 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця107
§ 24 Складнопідрядні речення з підрядними часу110
§ 25 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри і ступеня114
§ 26 Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними116
§ 27 Розрізнення порівняльних зворотів і підрядних порівняльних частин122
§ 28 Складнопідрядні речення з підрядними причини125
§ 29 Складнопідрядні речення з підрядними мети130
§ 30 Складнопідрядні речення з підрядними умови132
§ 31 Складнопідрядні речення з підрядними допустовими139
§ 32 Складнопідрядні речення з підрядними наслідку141
§ 33 Експресивні можливості складнопідрядних речень143
§ 34 Складнопідрядні речення з кількома підрядними147
§ 35 Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю152
§ 36 Складнопідрядні речення з однорідною й неоднорідною супідрядністю157
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО160

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 37 Безсполучникове складне речення, його основні ознаки. Смислові відношення й засоби зв'язку між частинами безсполучникового складного речення162
§ 38 Розділові знаки між частинами безсполучникових складних речень166
§ 39 Стилістика і культура мовлення. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій175
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО181

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

§ 40 Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком183
§ 41 Складні речення із сурядним і безсполучниковим зв'язком186
§ 42 Складні речення з підрядним і безсполучниковим зв'язком191
§ 43 Складні речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв'язком193
§ 44 Розділові знаки в складних реченнях із різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку195
§ 45 Період. Основні його ознаки. Структурні типи періоду. Особливості інтонації, розділові знаки між частинами періоду198
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО204

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

§ 46 Текст, структурна організація тексту206
§ 47 Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки211
§ 48 Складне синтаксичне ціле й абзац215
§ 49 Види і засоби міжфразного зв'язку223
§ 50 Актуальне членування речень у висловленні: дане й нове227
§ 51 Пунктуація в тексті, у простому й складному реченнях (повторення). Довідники із синтаксису й пунктуації233
ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО237

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ

§ 52 Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія240
§ 53 Основні поняття лексикології та фразеології української мови242
§ 54 Будова слова. Словотвір. Орфографія. Значущі частини слова. Основні способи словотвору246
§ 55 Морфологія. Орфографія. Самостійні і службові частини мови247
§ 56 Букви н і нн у частинах мови. Не з різними частинами мови. Написання через дефіс252
§ 57 Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення як синтаксичні одиниці. Члени речення і слова, граматично не зв'язані із членами речення (звертання, вставні слова і речення)260
§ 58 Види складних речень263
§ 59 Розділові знаки в простому і складному реченні264
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК266
ВИДИ РОЗБОРУ268

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення вивченого про мовлення. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація8
Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом17
Читання ознайомлювальне, вивчальне і переглядове32
Текст, його основні ознаки, стилі, типи мовлення43
Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)53
Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне і критичне63
Усний стислий переказ тексту наукового стилю за складним планом74
Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю83
Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел)95
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел)105
Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням112
Конспектування як різновид стислого переказу почутого119
Конспект почутого науково-навчального тексту128
Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статті)135
Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему154
Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему179
Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему189
Діалог, складений відповідно до пропонованої ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість)202
Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну і суспільну теми в публіцистичному стилі219
Обговорення самостійно обраної теми231
Оповідання на самостійно обрану тему244
Ділові папери. Заява254
Ділові папери. Автобіографія256
Ділові папери. Резюме258
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова (поглиблене вивчення) 9 клас Караман Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?