Основи правознавства 9 клас (поглиблений рівень) Святокум Нова програма

Основи правознавства 9 клас (поглиблений рівень) Святокум Нова програма

Название учебника: Основи правознавства 9 клас (поглиблений рівень) Святокум
 
Автор: О.Є. Святокум, І.О. Святокум
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 192
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3
Вступ 5
Право і закони в житті людини й суспільства 5

Розділ 1. Основи теорії держави

9
§ 1. Причини виникнення держави 10
§ 2. Ознаки держави 13
§ 3. Механізм держави 16
§ 4. Державний лад 19
§ 5. Правова держава і громадянське суспільство 23
§ 6. Практичне заняття. Характеристика державного ладу 25

Розділ 2. Основи теорії права

27
§ 7. Соціальні норми. Право 28
§ 8. Система права і система законодавства 33
§ 9. Правотворчість та систематизація нормативно-правових актів 37
§ 10. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей 41

Розділ 3. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

43
§ 11. Правовідносини 44
§ 12. Правопорядок і законність 50
§ 13. Правопорушення 52
§ 14. Юридична відповідальність 55
§ 15. Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння 59

Розділ 4. Основи конституційного права України

61
§ 16. Конституція — Основний Закон держави 62
§ 17. Людина, особа, громадянин 65
§ 18. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні 70
§ 19. Народовладдя в Україні 74
§ 20. Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади 78
§ 21. Органи виконавчої та судової влади, місцеве самоврядування в Україні 84
§ 22. Практичне заняття. Європейський суд із прав людини 89
§ 23. Практичне заняття. Звернення громадян 92

Розділ 5. Основи цивільного права України

95
§ 24. Цивільне право України 96
§ 25. Правочин. Цивільно-правовий договір 101
§ 26. Право власності та інші речові права. Захист цивільних прав 103
§ 27. Цивільно-правова відповідальність 108
§ 28. Спадкування за законом і за заповітом 111
§ 29. Практичне заняття. Власність неповнолітніх 113
§ 30. Практичне заняття. Захист прав споживачів 115

Розділ 6. Основи сімейного і трудового права України

119
§ 31. Сімейне право України 120
§ 32. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей 124
§ 33. Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 127
§ 34. Трудове право України 129
§ 35. Праця, відпочинок і оплата 133
§ 36. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність 136
§ 37. Особливості здійснення та захисту трудових прав неповнолітніх 139
§ 38. Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх 143

Розділ 7. Основи адміністративного і кримінального права України

145
§ 39. Адміністративне право України 146
§ 40. Адміністративні правопорушення 150
§ 41. Адміністративна відповідальність 152
§ 42. Практичне заняття. Найпоширеніші види адміністративних правопорушень, вчинюваних неповнолітніми 155
§ 43. Кримінальне право України 157
§ 44. Покарання та його види 163
§ 45. Практичне заняття. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 167

Розділ 8. Якщо право — це професія

169
§ 46. Юристи в нашому житті 170
§ 47. Нова українська поліція 178
§ 48. Практичне заняття. Ігровий суд 180

Додатки

187
Термінологічний словник 187
Рекомендації щодо організації різних форм роботи 189
Радимо прочитати 190
Корисні посилання 190

10-05-2017, 13:12 1 026