Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Географія 9 клас (поглиблений рівень) Масляк Нова програма

Географія 9 клас (поглиблений рівень) Масляк Нова програма

10.05.2017 - 12:32 1 552 0
Географія 9 клас (поглиблений рівень) Масляк Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Передмова3
Вступ5
§ 1 Об’єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об’єкт вивчення географії. Методи географічних досліджень5
§ 2 Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії в територіальній організації суспільства8
Дослідження. Джерела географічної інформації10

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ (частина перша)

11
Тема 1. Природа і людина в сучасному світі12
§ 3 Географічне середовище. Взаємодія суспільства й природи в географічному середовищі в минулому та сьогодні12
§ 4 Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах. Світові природні ресурси, їх класифікація14
§ 5 Світові природні ресурси. Карти світових природних ресурсів17
§ 6 Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Шляхи збереження навколишнього середовища19
Практична робота 1. Оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн світу23
Практична робота 2. Позначення на контурній карті найбільших у світі басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізних руд, руд кольорових металів23
Тема 2. Населення світу24
§ 7 Динаміка кількості населення світу, його відтворення. Механічний рух населення24
§ 8 Вікова і статева структура населення27
§ 9 Мовний та етнічний склад населення29
§ 10 Релігія як явище культури. Світові та національні релігії31
§ 11 Розміщення населення. Найбільш заселені регіони та країни світу34
§ 12 Міське населення світу36
§ 13 Сільське населення світу38
§ 14 Зайнятість населення в країнах різних типів40
§ 15 Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення42
Практична робота 3. Аналіз типу відтворення населення та статево-вікових пірамід окремих країн світу45
Практична робота 4. Порівняння показників середньої тривалості життя в регіонах і країнах світу46
Практична робота 5. Нанесення на контурну карту найбільших міст та мегаполісів світу46
Проект. Палестина — батьківщина християнства та іудаїзму46

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ (частина друга)

47
Тема 3. Сучасне світове господарство48
§ 16 Світове господарство. Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства148
§ 17 Міжнародний поділ праці та господарська спеціалізація. Економічна інтеграція50
§ 18 Структура світового господарства. Світове господарство в період науково-технічного прогресу53
§ 19 Значення промисловості в сучасному світовому господарстві56
§ 20 Паливно-енергетичний комплекс світу58
§ 21 Географія машинобудування світу62
§ 22 Географія металургії, хімічної та лісо-хімічної галузей світу65
§ 23 Географія легкої і харчової промисловості світу68
§ 24 Основні промислові регіони та центри світу71
Практична робота 6. Виявлення за статистичними даними країн-лідерів із виробництва окремих видів промислової продукції (за вибором)74
Практична робота 7. Побудова картодіаграми «Географія електроенергетики світу»74
§ 25 Соціально-економічне значення сільського господарства74
§ 26 Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, тенденції розвитку77
§ 27 Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу80
Дослідження. Сучасне сільськогосподарське виробництво та його роль у забезпеченні населення продуктами харчування83
Практична робота 8. Вивчення географії основних зернових та технічних культур світу83
§ 28 Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства84
§ 29 Географія основних видів транспорту світу86
§ 30 Географія зовнішньої торгівлі90
§ 31 Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу92
§ 32 Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу95
§ 33 Поняття про постіндустріальне суспільство99
Практична робота 9. Ознайомлення з об’єктами ЮНЕСКО «Світова спадщина»101
Практична робота 10. Складання картосхеми основних районів міжнародного туризму101
Дослідження. Міжнародний туризм як чинник інтеграції102
§ 34 Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації102
§ 35 Економічна інтеграція та Україна105
Дослідження. Міжнародні економічні організації та Україна106
Практична робота 11. Участь України в роботі міжнародних економічних організацій106

Розділ II. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ

107
Тема 1. Політичне облаштування світу108
§ 36 Політична карта світу у XX та XXI ст. Класифікація країн за державним устроєм і формою правління108
§ 37 Геополітичне становище країн і регіонів111
§ 38 Міжнародні політичні організації114
Тема 2. Економічна типізація країн світу116
§ 39 Класифікація країн за типом господарської системи та рівнем соціально-економічного розвитку116
§ 40 Показники рівня розвитку країн. Основні відмінності між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються118
Практична робота 12. Складання схеми «Типізація країн світу»121
Тема 3. Розвинені країни світу122
§ 41 Загальна характеристика країн із розвиненою економікою122
§ 42 Розвинені країни Європи. Загальна характеристика125
§ 43 Німеччина128
§ 44 Франція131
§ 45 Велика Британія134
§ 46 Італія138
§ 47 Японія — розвинена країна Азії141
§ 48 Північна Америка. Загальні та внутрішньорегіоиальні відмінності. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку144
§ 49 Сполучені Штати Америки147
§ 50 Канада151
§ 51 Австралія — країна переселенського капіталізму154
Практична робота 13. Розробка туристичного маршруту до однієї з розвинених країн світу (за вибором)157
Практична робота 14. Порівняльна економіко-географічна характеристика двох розвинених країн світу (за вибором) на основі різних джерел інформації157
Тема 4. Країни, що розвиваються158
§ 52 Диференціація країн, що розвиваються158
§ 53 Нафтодобувні країни160
§ 54 Малі острівні країни. Найменш розвинені країни163
§ 55 Гіганти «третього світу». Китай165
§ 56 Індія169
§ 57 Бразилія173
§ 58 Нові індустріальні країни176
Дослідження. З’ясування особливостей і відмінностей подачі країнознавчого матеріалу на основі аналізу різних країнознавчих джерел інформації (енциклопедія, туристичний путівник, довідник «Країни світу», інтернет-сайт www.ihnravy.ru). Написання короткої аналітичної довідки178
Практична робота 15. Визначення тенденцій змін галузевої структури господарства країн, що розвиваються, у різних регіонах світу178
Тема 5. Країни з перехідною економікою179
§ 59 Загальна характеристика країн із перехідною економікою179
§ 60 Росія181
§ 61 Білорусь185
§ 62 Молдова188
§ 63 Польща190
§ 64 Країни-сусіди України із Центральної Європи: Словаччина. Румунія. Угорщина193
§ 65 Сусіди та партнери України: Грузія, Туреччина196
Дослідження. Можливі моделі розвитку господарства країни з перехідною економікою (за вибором)200
Практична робота 16. Порівняння спеціалізації господарств країн-сусідів України. Оформлення результатів роботи в табличній формі (або у вигляді комп’ютерної презентації)200

Розділ III. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

201
Тема 1. Форми міжнародних відносин202
§ 66 Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації202
§ 67 Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини205
Тема 2. Україна у світі207
§ 68 Місце України у світі207
§ 69 Міжнародне співробітництво з країнами-сусідами та країнами-членами ЄС210
§ 70 Світова природна і культурна спадщина в Україні. Культурні зв’язки України з країнами світу213
Дослідження. Галузі економіки України, що сприяють її інтеграції у світове господарство216
Практична робота 17. Аналіз матеріалів, опублікованих у засобах масової інформації, що характеризують місце України в сучасному світі216
Проект. Туризм — перспективна форма міжнародного співробітництва України216
Тема 3. Глобальні проблеми людства216
§ 71 Поняття про глобальні проблеми людства216
§ 72 Проблема війни і миру219
§ 73 Демографічна та продовольча проблеми221
§ 74 Енергетична і сировинна проблеми223
§ 75 Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються225
Практична робота 18. Аналіз карти «Глобальні проблеми людства»: визначення регіонів і країн із найбільшою концентрацією глобальних проблем: визначення за картами «гарячих точок» планети, обговорення226
Проект. Взаємозв’язок і взаємозалежність глобальних проблем людства226
Словник понять і термінів227
Додатки232
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія 9 клас (поглиблений рівень) Масляк Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?