Розділи
Підручники для школи » 11 клас » 11 клас Угорська мова » Українська мова Гнаткович 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

Українська мова Гнаткович 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма

05.08.2019 - 15:43 2 118 0
Українська мова Гнаткович 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Роль мови у формуванні та самовираженні особистості
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 2. Основні фонетичні одиниці української мови. Основні норми сучасної літературної вимови
§ 3. Складні випадки правопису знака м’якшення, апострофа
§ 4. Складні випадки правопису великої букви
§ 5. Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними, чергування голосних і приголосних звуків
§ 6. Складні випадки правопису слів. Основні орфографічні норми
§ 7. Розвиток мовлення. Складання відгуку на статтю про екологічну ситуацію в рідному краї. Дискусія за прослуханими відгуками
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 8. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень
§ 9. Правильне вживання груп слів за значенням у мовленні (синонімів, омонімів, паронімів)
§ 10. Використання слів різного стилістичного забарвлення у мовленні
§ 11. Фразеологічне багатство української мови
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
§ 12. Повторення й поглиблення відомостей про значущі частини слова
§ 13. Словотвір української мови. Основні способи словотвору в сучасній українській мові
§ 14. Правильна вимова і вживання складноскорочених слів
§ 15. Правопис складних слів в українській мові
§ 16. Розвиток мовлення. Переказ тексту наукового стилю
САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 17. Іменник. Стилістичні функції іменників
§ 18. Прикметник. Стилістичні функції прикметника
§ 19. Числівник. Узгодження іменника з кількісними числівниками
§ 20. Займенник. Розряди займенників за значенням
§ 21. Дієслово. Система дієслівних форм
§ 22. Розвиток мовлення. Прикладна риторика (виголошення промови з публічною презентацією)
§ 23. Дієприкметник. Використання дієприкметників у різних стилях
§ 24. Дієприслівник. Стилістичні властивості дієприслівника. Правильне вживання дієприслівників у писемних та усних висловленнях
§ 25. Прислівник. Групи прислівників за значенням
§ 26. Творення прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК
§ 27. Прийменник. Сполучник. Частка
§ 28. Вигук як особлива частина мови
§ 29. Розрізнення самостійних і співзвучних їм службових частин мови
§ 30. Розвиток мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
§ 31. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них
§ 32. Складні випадки вираження головних і другорядних членів речення
§ 33. Речення з відокремленими членами та можливість їх трансформації у складні речення
§ 34. Уживання у власному мовленні речень з ускладнювальними елементами
§ 35. Розділові знаки в простому реченні
§ 36. Складне речення. Правила вживання розділових знаків у складних реченнях
§ 37. Розвиток мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему
§ 38. Пряма і непряма мова, діалог. Різні способи цитування
§ 39. Правила вживання розділових знаків при прямій мові, діалозі, цитатах
§ 40. Розвиток мовлення. Складання діалогу (інтерв’ю під час прийому на роботу). Складання заяви
§ 41. Стилістика. Стилі мовлення, їх ознаки, функції і сфера використання
§ 42. Розвиток мовлення. Написання есе про екологічні проблеми рідного міста/села
§ 43. Повторення й узагальнення вивченого протягом навчального року
Ключі до вправ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Гнаткович 11 клас з навчанням угорською мовою Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 13.09.2023 - 14:18
Dear in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?