Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Хімія для 9 класу з навчанням польською мовою

Хімія для 9 класу з навчанням польською мовою

14.07.2019 - 19:33 663 0
Хімія для 9 класу з навчанням польською мовою
Зміст Читати онлайн Завантажити
Powtórzenie najważniejszych zagadnień z chemii w klasie 8
§ 1. Budowa i właściwości podstawowych rodzajów związków nieorganicznych
§ 2. Wiązanie chemiczne i budowa substancji
Temat 1. Roztwory
§ 3. Definicja układu dyspersyjnego. Roztwory koloidalne i właściwe
Eksperyment domowy nr1
§ 4. Budowa molekuły wody. Rozpuszczanie substancji w wodzie. Krystaliczne wodziany
§ 5. Definicja wiązania wodorowego
§ 6. Rozpuszczalność substancji, jej zależność od różnych czynników
§ 7. Charakterystyka roztworów
§ 8. Elektrolity i nieelektrolity. Dysosjacja elektrolityczna
§ 9. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli w roztworach wodnych
§ 10. Elektrolity mocne i słabe. Stopień dysocjacji elektrolitycznej
§ 11. Kwasowość środowiska. Definicja pH roztworu
Doświadczenia laboratoryjne nr 1–3
§ 12. Reakcje wymiany między roztworami elektrolitów. Jonowo-molekularne równania reakcji chemicznych
Doświadczenia laboratoryjne nr 4–6
Praca praktyczna nr 1
§ 13. Wykrywanie jonów w roztworach
Doświadczenia laboratoryjne nr 7–9
Praca praktyczna nr 2
Temat 2. Reakcje chemiczne
§ 14. Stopień utlenienia pierwiastków
§ 15. Reakcje redukcji i utlenienia (redoks)
§ 16. Utleniacze i reduktory
§ 17. Układanie równań reakcji utlenienia i redukcji. Metoda bilansu elektronowego
§ 18. Efekt cieplny reakcji chemicznych
§ 19. Równania termochemiczne reakcji
§ 20. Szybkość reakcji chemicznej
Doświadczenia laboratoryjne nr 10
Praca praktyczna nr 3
§ 21. Klasyfikacja reakcji chemicznych
Temat 3. Podstawowe pojęcia o związkach organicznych
§ 22. Wstęp do chemii organicznej
§ 23. Metan – węglowodór najprostszy
§ 24. Homologi metanu – nasycone węglowodory
§ 25. Właściwości metanu oraz jego homologów, ich stosowanie
§ 26. Stosunek objętościowy gazów w reakcjach chemicznych
§ 27. Eten i etyn – węglowodory nienasycone
§ 28. Informacja podstawowa o polimerach. Polietylen
§ 29. Naturalne źródła węglowodorów
§ 30. Alkohol metylowy i etylowy
§ 31. Toksyczność metanolu i etanolu
§ 32. Glicerol
Doświadczenia laboratoryjne nr 11
§ 33. Kwasy karboksylowe. Kwas etanowy
Praca praktyczna nr 4
§ 34. Wyższe kwasy karboksylowe. Mydło
Eksperyment domowy nr2
§ 35. Tłuszcze
§ 36. Węglowodany: glukoza i sacharoza
Doświadczenia laboratoryjne nr 12
§ 37. Węglowodany: skrobia i celuloza
Doświadczenia laboratoryjne nr 13, 14
Eksperyment domowy nr 3
Praca praktyczna nr 5
§ 38. Białka i aminokwasy
§ 39. Naturalne i syntetyczne związki organiczne. Ochrona środowiska przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi
Temat 4. Uogólnienie wiedzy z chemii
§ 40. Znaczenie chemii w życiu społeczeństwa. Rola chemii dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju
§ 41. Miejsce chemii w systemie nauk
§ 42. Nauka chemiczna na Ukrainie
§ 43. Produkcja chemiczna na Ukrainie
Додатки
Wzory obliczeniowe, które są wykorzystywane w chemii
Charakterystyczne stopnie utlenienia niektórych pierwiastków
Odpowiedzi do zadań rachunkowych
Skorowidz alfabetyczny
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія для 9 класу з навчанням польською мовою.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 05.03.2024 - 07:44
Hello in.ua Webmaster. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for