Хімія для 9 класу з навчанням польською мовою

Хімія для 9 класу з навчанням польською мовою

Название учебника: Хімія для 9 класу з навчанням польською мовою
 
Автор: Григорович О.В.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2017
 
Язык: польский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Powtórzenie najważniejszych zagadnień z chemii w klasie 8
§ 1. Budowa i właściwości podstawowych rodzajów związków nieorganicznych
§ 2. Wiązanie chemiczne i budowa substancji
Temat 1. Roztwory
§ 3. Definicja układu dyspersyjnego. Roztwory koloidalne i właściwe
Eksperyment domowy nr1
§ 4. Budowa molekuły wody. Rozpuszczanie substancji w wodzie. Krystaliczne wodziany
§ 5. Definicja wiązania wodorowego
§ 6. Rozpuszczalność substancji, jej zależność od różnych czynników
§ 7. Charakterystyka roztworów
§ 8. Elektrolity i nieelektrolity. Dysosjacja elektrolityczna
§ 9. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli w roztworach wodnych
§ 10. Elektrolity mocne i słabe. Stopień dysocjacji elektrolitycznej
§ 11. Kwasowość środowiska. Definicja pH roztworu
Doświadczenia laboratoryjne nr 1–3
§ 12. Reakcje wymiany między roztworami elektrolitów. Jonowo-molekularne równania reakcji chemicznych
Doświadczenia laboratoryjne nr 4–6
Praca praktyczna nr 1
§ 13. Wykrywanie jonów w roztworach
Doświadczenia laboratoryjne nr 7–9
Praca praktyczna nr 2
Temat 2. Reakcje chemiczne
§ 14. Stopień utlenienia pierwiastków
§ 15. Reakcje redukcji i utlenienia (redoks)
§ 16. Utleniacze i reduktory
§ 17. Układanie równań reakcji utlenienia i redukcji. Metoda bilansu elektronowego
§ 18. Efekt cieplny reakcji chemicznych
§ 19. Równania termochemiczne reakcji
§ 20. Szybkość reakcji chemicznej
Doświadczenia laboratoryjne nr 10
Praca praktyczna nr 3
§ 21. Klasyfikacja reakcji chemicznych
Temat 3. Podstawowe pojęcia o związkach organicznych
§ 22. Wstęp do chemii organicznej
§ 23. Metan – węglowodór najprostszy
§ 24. Homologi metanu – nasycone węglowodory
§ 25. Właściwości metanu oraz jego homologów, ich stosowanie
§ 26. Stosunek objętościowy gazów w reakcjach chemicznych
§ 27. Eten i etyn – węglowodory nienasycone
§ 28. Informacja podstawowa o polimerach. Polietylen
§ 29. Naturalne źródła węglowodorów
§ 30. Alkohol metylowy i etylowy
§ 31. Toksyczność metanolu i etanolu
§ 32. Glicerol
Doświadczenia laboratoryjne nr 11
§ 33. Kwasy karboksylowe. Kwas etanowy
Praca praktyczna nr 4
§ 34. Wyższe kwasy karboksylowe. Mydło
Eksperyment domowy nr2
§ 35. Tłuszcze
§ 36. Węglowodany: glukoza i sacharoza
Doświadczenia laboratoryjne nr 12
§ 37. Węglowodany: skrobia i celuloza
Doświadczenia laboratoryjne nr 13, 14
Eksperyment domowy nr 3
Praca praktyczna nr 5
§ 38. Białka i aminokwasy
§ 39. Naturalne i syntetyczne związki organiczne. Ochrona środowiska przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi
Temat 4. Uogólnienie wiedzy z chemii
§ 40. Znaczenie chemii w życiu społeczeństwa. Rola chemii dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju
§ 41. Miejsce chemii w systemie nauk
§ 42. Nauka chemiczna na Ukrainie
§ 43. Produkcja chemiczna na Ukrainie
Додатки
Wzory obliczeniowe, które są wykorzystywane w chemii
Charakterystyczne stopnie utlenienia niektórych pierwiastków
Odpowiedzi do zadań rachunkowych
Skorowidz alfabetyczny

14-07-2019, 19:33 292