Разделы
Учебники для школы » 9 класс » Всесвітня історія для 9 класу з навчанням польською мовою

Всесвітня історія для 9 класу з навчанням польською мовою

14.07.2019 - 19:34 480 0
Всесвітня історія для 9 класу з навчанням польською мовою
Содержание Читать онлайн Скачать
§ 1. Miejsce drugiej części Czasów Nowożytnych w historii powszechnej
ROZDZIAł I. EUROPA I AMERYKA

POD KONIEC XVIII – NA POCZĄTKU XIX W
§ 2. Początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej końca XVIII w.
§ 3. Zakończenie Wielkiej Rewolucji Francuskiej końca XVIII w.
§ 4. Konsulat oraz Cesarstwo Napoleona Bonaparta
§ 5. Wojny napoleońskie oraz ich konsekwencje
Zajęcia praktyczne. Ukształtowanie zasad rуwności wobec prawa obywateli: od „Deklaracji praw człowieka i obywatela” do „Kodeksu Cywilnego” Napoleona
ROZDZIAł ІІ. EUROPA I AMERYKA ZA CZASÓW REWOLUCJI I POłĄCZENIA NARODÓW (LATA 1815–1870)
§ 6. Początek kształtowania się społeczeństwa industrialnego
Zajęcia praktyczne. Skutki społeczne rewolucji przemysłowej. Zmiany w życiu i bycie rуżnych warstw ludności
§ 7. Wielka Brytania
§ 8. Francja. Rewolucja belgijska
§ 9. Niemcy i Włochy
§ 10. Cesarstwo Austriackie i Rosyjskie
§ 11. Rewolucje z lat 1848–1849
§ 12. Zjednoczenie Niemiec. Zjednoczenie Włoch
§ 13. Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
§ 14. Powstanie niezależnych państw w Ameryce łacińskiej
Uogólnienie wiedzy z rozdziałów I, ІІ

ROZDZIAł IІI. EUROPA I AMERYKA POD KONIEC XIX – NA POCZĄTKU XX W.
§ 15. Podstawowe tendencje rozwoju społeczno­gospodarczego oraz politycznego wiodących państw Europy Zachodniej i Ameryki
Zajęcia praktyczne. Ewolucja socjaldemokracji europejskiej: od marksizmu do legalnej działalności parlamentarnej
§ 16. Francja
§ 17. Niemcy
§ 18. Wielka Brytania
§ 19. Włochy
§ 20. Stany Zjednoczone
§ 21. Cesastwo Rosyjskie
§ 22. Austro­Węgry – monarchia dualistyczna. Wojna rosyjsko­turecka z lat 1877–1878. Powstawanie nowych niepodległych państw na Bałkanach
Uogólnienie wiedzy z rozdziału III
ROZDZIAł IV. PRZEBUDZENIE SIę AZJI. STOSUNKI MIęDZY NARO DOWE (DRUGA POłOWA XIX – POCZĄTEK XX W.)
§ 23. Japonia
§ 24. Chiny
§ 25. Próby modernizacji Imperium Osmańskiego. Rewolucja Młodoturecka 1908 r. Próby modernizacji Iranu (Persji). Rewolucja z lat 1905–1911.
Uogólnienie wiedzy. Panowanie brytyjskie w Indii. Narody Afryki pod rządzami kolonizatorów europejskich
§ 26. Stosunki międzynarodowe pod koniec XIX – na początku XX w.
ROZDZIAł V. ROZWÓJ KULTURY (KONIEC XVIII – POCZĄTEK XX W.)
§ 27. Nauka i technika
§ 28. Literatura i sztuka
Zajęcia praktyczne. Początki kultury masowej
Uogólnienie wiedzy z rozdziałów IV, V
Uogуlnienie do kursu. Podstawowe idee, osiągnięcia, wyzwania „długiego” XIX wieku
Podstawowe terminy i pojęcia
На этой странице вы можете бесплатно скачать Всесвітня історія для 9 класу з навчанням польською мовою.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 21.06.2022 - 03:09
Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж