Основи здоров’я для 9 класу з навчанням польською мовою

Основи здоров’я для 9 класу з навчанням польською мовою

Название учебника: Основи здоров’я для 9 класу з навчанням польською мовою
 
Автор: Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2017
 
Язык: польский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Rozdział 1. Zdrowie człowieka
§ 1. Fenomen życia i zdrowia człowieka
§ 2. Życie jako projekt
§ 3. Współczesne pojęcie zdrowia
§ 4. Czynniki wpływu na zdrowie
Zadania podsumowujące rozdział 1
Rozdział 2. Fizyczne składniki zdrowia
§ 5. Ocena poziomu zdrowia fizycznego
§ 6. Aktywność ruchowa
§ 7. Rytmy biologiczne i zdrowie
§ 8. Higiena osobista
§ 9. Zasady zdrowego odżywiania
§ 10. Odżywianie i kontrola wagi ciała
§ 11. Monitoring formy fizycznej
Zadania podsumowujące rozdział 2
Rozdział 3. Psychiczne i duchowe składniki zdrowia
§ 12. Strategia samorealizacji
§ 13. Samookreślenie życiowe
§ 14. Samoregulacja emocjonalna
§ 15. Umiejętność uczenia się
§ 16. Sposoby skutecznego uczenia się
§ 17. Charakter i wartości
§ 18. Samoocena charakteru
§ 19. Kształtowanie charakteru, samowychowanie
Zadania podsumowujące rozdział 3
Rozdział 4. Społeczne składniki zdrowia
Część 1. Dobrobyt społeczny
§ 20. Efektywne komunikowanie się
§ 21. Kształtowanie zdrowych relacji
§ 22. Wartość posiadania rodziny
§ 23. Zdrowie reprodukcyjne młodzieży
§ 24. Szkoła przyszłych rodziców
§ 25. HIV/AIDS: wyzwanie dla człowieka
§ 26. HIV/AIDS: wyzwanie dla ludzkości
Zadania podsumowujące część 1 rozdziału 4
Część 2. Współczesny kompleks problemów bezpieczeństwa
§ 27. Poziomy, rodzaje i środki bezpieczeństwa
§ 28. Bezpieczeństwo narodowe Ukrainy
§ 29. Rozwój ludzkości i zagrożenia globalne
§ 30. Na drodze zrównoważonego rozwoju
Zadania podsumowujące część 2 rozdziału 4
Słowniczek terminów

14-07-2019, 19:36 267