Хімія для 9 класу з навчанням угорською мовою

Хімія для 9 класу з навчанням угорською мовою

Название учебника: Хімія для 9 класу з навчанням угорською мовою
 
Автор: Попель П.П., Крикля Л.С.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2017
 
Язык: венгерский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
1fejezet
A víz. Oldatok
§1. Anyagokkeveréke.Azoldat
Otthoni kísérlet. Kolloidoldatokkészítése
§2. Avízmolekulaszerkezete.
Ahidrogén-kötésfogalma
§3. Oldatokelőállítása
§4. Kristályhidrátok
§5. Azanyagokoldhatósága
Érdeklődők számára. 
Avízasóklegjobboldószere
Tanórán kívüli kísérlet.
Rézgálickristályoknövesztése
§6. Elektrolitokésnemelektrolitok
§7. Elektrolitosdisszociáció
§8. Azelektrolitosdisszociációfoka.
Gyengeéserőselektrolitok
§9. Avízmintelektrolit.Hidrogénion-kitevő(рН)
§10. Ion-molekulaegyenletek
§11. Azelektrolitokközöttvégbemenőcserebomlási reakciókazoldatokban
Érdeklődők számára. Asókhidrolízise
1.SZÁMÚGYAKORLATIMUNKA.
Vizesoldatokbanvégbemenő ioncserereakciókelektrolitokközött
§12. Ionokminőségikimutatása
2.SZÁMÚGYAKORLATIMUNKA.
Kísérletifeladatokmegoldása

2fejezet
Kémiai reakciók
§13. Akémiaireakciókcsoportosítása
§14. Oxidációs-redukciósreakciók
§15. Oxidációs-redukciósegyenletekfelállítása
Érdeklődők számára. Oxidációs-redukciós folyamatokazelemekben
§16. Akémiaireakciókatkísérőhőváltozások
Érdeklődők számára. Azélelmiszerek kalóriatartalma
§17. Akémiaireakcióksebessége
Érdeklődők számára. Azélelmiszerek eltarthatóságánakfeltételeiről
3fejezet
A legfontosabb szerves vegyületek
§18. Szervesvegyületek.Szerveskémia
§19. Szénhidrogének.Ametán
§20. Ametánhomológjai
Érdeklődők számára.Kétbután,hárompentán
§21. Etilén(etén)ésacetilén(etin)
§22. Szénhidrogénekégése
§23. Polietilén
Érdeklődők számára. Ateflon
§24. Aszénhidrogénektermészetesforrásai.
Aszénhidrogénekalkalmazása
§25. Agázoktérfogataránya akémiaireakciókban
§26. Alkoholok.Azetanol
Érdeklődők számára. Hogyanállítjákelőazetanolt?
§27. Aglicerin
§28. Karbonsavak.Azecetsav
Érdeklődők számára. Hogyanállítanakelőecetsavat?
3.SZÁMÚGYAKORLATIMUNKA.
Azecetsav(etánsav)tulajdonságai
§29. Nagyszénatomszámúkarbonsavak éssóik(szappanok)
§30. Zsírok
§31. Szénhidrátok.Aglükózésaszacharóz
Érdeklődők számára. Afruktóz
§32. Keményítő.Cellulóz
Otthoni kísérlet. Akeményítő kimutatásaélelmiszerekben
§33. Fehérjék
Érdeklődők számára. Afehérjékszerkezete
4.SZÁMÚGYAKORLATIMUNKA.
Szervesvegyületekkimutatása
Érdeklődők számára. Glükózkimutatásaamézben
§34. Természetesésmesterségesszervesanyagok.
Aszervesvegyületekkelvaló környezetszennyezésmegelőzése
4fejezet
A kémiai ismeretek összefoglalása
§35. Kémiaivegyületekéskémiaireakcióksokfélesége
§36. Azanyagokközöttikapcsolatok ésakémiaiátalakulások
Érdeklődők számára. Azonoskémiaielemet tartalmazóegyszerűanyagokátalakulása
§37. Akémiahelyeatermészettudományokközött.
Akémiajelentőségeazemberiségfejlődésében
§38. AkémiatudományaavilágbanésUkrajnában.
Híresvegyészek
Utószó
Afeladatokésagyakorlatokfeleletei
Szakkifejezésekszótára
Tárgymutató
Ukránnyelvűirodalomatanulókrészére
Érdekestudnivalókattartalmazóinternetesweboldalak

15-07-2019, 10:09 347