Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Хімія для 9 класу з навчанням угорською мовою

Хімія для 9 класу з навчанням угорською мовою

15.07.2019 - 10:09 701 0
Хімія для 9 класу з навчанням угорською мовою
Зміст Читати онлайн Завантажити
1fejezet
A víz. Oldatok
§1. Anyagokkeveréke.Azoldat
Otthoni kísérlet. Kolloidoldatokkészítése
§2. Avízmolekulaszerkezete.
Ahidrogén-kötésfogalma
§3. Oldatokelőállítása
§4. Kristályhidrátok
§5. Azanyagokoldhatósága
Érdeklődők számára. 
Avízasóklegjobboldószere
Tanórán kívüli kísérlet.
Rézgálickristályoknövesztése
§6. Elektrolitokésnemelektrolitok
§7. Elektrolitosdisszociáció
§8. Azelektrolitosdisszociációfoka.
Gyengeéserőselektrolitok
§9. Avízmintelektrolit.Hidrogénion-kitevő(рН)
§10. Ion-molekulaegyenletek
§11. Azelektrolitokközöttvégbemenőcserebomlási reakciókazoldatokban
Érdeklődők számára. Asókhidrolízise
1.SZÁMÚGYAKORLATIMUNKA.
Vizesoldatokbanvégbemenő ioncserereakciókelektrolitokközött
§12. Ionokminőségikimutatása
2.SZÁMÚGYAKORLATIMUNKA.
Kísérletifeladatokmegoldása

2fejezet
Kémiai reakciók
§13. Akémiaireakciókcsoportosítása
§14. Oxidációs-redukciósreakciók
§15. Oxidációs-redukciósegyenletekfelállítása
Érdeklődők számára. Oxidációs-redukciós folyamatokazelemekben
§16. Akémiaireakciókatkísérőhőváltozások
Érdeklődők számára. Azélelmiszerek kalóriatartalma
§17. Akémiaireakcióksebessége
Érdeklődők számára. Azélelmiszerek eltarthatóságánakfeltételeiről
3fejezet
A legfontosabb szerves vegyületek
§18. Szervesvegyületek.Szerveskémia
§19. Szénhidrogének.Ametán
§20. Ametánhomológjai
Érdeklődők számára.Kétbután,hárompentán
§21. Etilén(etén)ésacetilén(etin)
§22. Szénhidrogénekégése
§23. Polietilén
Érdeklődők számára. Ateflon
§24. Aszénhidrogénektermészetesforrásai.
Aszénhidrogénekalkalmazása
§25. Agázoktérfogataránya akémiaireakciókban
§26. Alkoholok.Azetanol
Érdeklődők számára. Hogyanállítjákelőazetanolt?
§27. Aglicerin
§28. Karbonsavak.Azecetsav
Érdeklődők számára. Hogyanállítanakelőecetsavat?
3.SZÁMÚGYAKORLATIMUNKA.
Azecetsav(etánsav)tulajdonságai
§29. Nagyszénatomszámúkarbonsavak éssóik(szappanok)
§30. Zsírok
§31. Szénhidrátok.Aglükózésaszacharóz
Érdeklődők számára. Afruktóz
§32. Keményítő.Cellulóz
Otthoni kísérlet. Akeményítő kimutatásaélelmiszerekben
§33. Fehérjék
Érdeklődők számára. Afehérjékszerkezete
4.SZÁMÚGYAKORLATIMUNKA.
Szervesvegyületekkimutatása
Érdeklődők számára. Glükózkimutatásaamézben
§34. Természetesésmesterségesszervesanyagok.
Aszervesvegyületekkelvaló környezetszennyezésmegelőzése
4fejezet
A kémiai ismeretek összefoglalása
§35. Kémiaivegyületekéskémiaireakcióksokfélesége
§36. Azanyagokközöttikapcsolatok ésakémiaiátalakulások
Érdeklődők számára. Azonoskémiaielemet tartalmazóegyszerűanyagokátalakulása
§37. Akémiahelyeatermészettudományokközött.
Akémiajelentőségeazemberiségfejlődésében
§38. AkémiatudományaavilágbanésUkrajnában.
Híresvegyészek
Utószó
Afeladatokésagyakorlatokfeleletei
Szakkifejezésekszótára
Tárgymutató
Ukránnyelvűirodalomatanulókrészére
Érdekestudnivalókattartalmazóinternetesweboldalak
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія для 9 класу з навчанням угорською мовою.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 13.09.2023 - 14:18
Dear in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?