Фізика для 9 класу з навчанням польською мовою

Фізика для 9 класу з навчанням польською мовою

Название учебника: Фізика для 9 класу з навчанням польською мовою
 
Автор: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О.
 
Год: 2017
 
Язык: польский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Rozdział I. Pole magnetyczne
§ 1. Zjawiska magnetyczne. Doświadczenie Oersteda. Pole magnetyczne
§ 2. Indukcja pola magnetycznego. Linie indukcji magnetycznej. Magnetyczne pole Ziemi
§ 3. Pole magnetyczne prądu. Reguła korkociągu
§ 4. Siła Ampere’a
§ 5. Magnetyczne właściwości substancji. Hipoteza Ampere’a
§ 6. Elektromagnesy oraz ich stosowanie
Praca laboratoryjna nr 1
§ 7. Silniki elektryczne. Mierniki elektryczne. Głosnik
§ 8. Doświadczenia Faradaya. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Indukcyjny prąd elektryczny
Praca laboratoryjna nr 2
Podsumowanie rozdziału I
Zadania do rozdziału I
Kartka z encyklopedii
Proponowane tematy projektów. Tematy referatów. Tematy badań eksperymentalnych
Rozdział II. Zjawiska świetlne
§ 9. Zjawiska świetlne. Źródła i odbiorniki światła. Prędkość rozchodzenia się światła
§ 10. Promień świetlny i wiązka światła. Prawo prostoliniowego rozchodzenia się światła. Zaćmienie Słońca i Księżyca
§ 11. Odbicie światła. Prawa odbicia światła. Zwierciadło płaskie
Praca laboratoryjna nr 3
§ 12. Załamanie światła na granicy między dwoma ośrodkami. Prawa załamania światła
Praca laboratoryjna nr 4
§ 13. Dyspersja światła. Widmo światła białego. Barwy
§ 14. Soczewki. Zdolność skupiająca soczewki
§ 15. Konstrukcja obrazu w soczewkach. Przyrządy optyczne. Równanie cienkiej soczewki
Praca laboratoryjna nr 5
§ 16. Oko jako układ optyczny. Wzrok i widzenie. Okulary. Wady wzroku i ich korekcja
Podsumowanie rozdziału II
Zadania do rozdziału II
Kartka z encyklopedii
Proponowane tematy projektów. Tematy referatów. Tematy badań eksperymentalnych
Rozdział III. Fale mechaniczne i elektromagnetyczne
§ 17. Powstanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Wielkości fizyczne charakteryzujące fale
§ 18. Fale dźwiękowe. Infradźwięki i ultradźwięki
Praca laboratoryjna nr 6
§ 19. Pole elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne
§ 20. Skala fal elektromagnetycznych
§ 21. Fizyczne podstawy współczesnej łączności bezprzewodowej. Radiolokacja
Kartka z encyklopedii
Podsumowanie rozdziału III
Zadania do rozdziału III
Proponowane tematy projektów. Tematy referatów. Tematy badań eksperymentalnych
Rozdział IV. Fizyka atomu i jądra atomowego. Podstawy fizyczne energetyki atomowej
§ 22. Współczesny model atomu. Protonowo-neutronowy model jądra atomu. Siły jądrowe. Izotopy
§ 23. Radioaktywność. Promieniowanie radioaktywne
§ 24. Aktywność substancji radioaktywnej. Zastosowanie radioaktywnych izotopów
§ 25. Jonizujące działania radioaktywnego promieniowania. Naturalne tło radioaktywne. Dozymetry
§ 26. Jądrowa reakcja łańcuchowa. Reaktor jądrowy
§ 27. Energetyka atomowa Ukrainy. Problemy ekologiczne energetyki atomowej
Podsumowanie rozdziału IV
Zadania do rozdziału IV
Kartka z encyklopedii
Proponowane tematy projektów. Tematy referatów
Rozdział V. Ruch I oddziaływanie wzajemne. Prawa zachowania
§ 28. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy. Przyspieszenie. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym
§ 29. Przemieszczenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Równanie współrzędnej
§ 30. Inercjialne układy odniesienia. Pierwsza zasada Newtona
§ 31. Druga zasada Newtona
§ 32. Trzecia zasada Newtona
§ 33. Prawo grawitacji. Siła ciężkości. Przyspieszenie swobodnego spadania
§ 34. Ruch ciała pod działaniem siły ciężkości
§ 35. Ruch ciała pod działaniem kilku sił
§ 36. Wzajemne oddziaływanie ciał. Pęd ciała. Zasada zachowania pędu
§ 37. Ruch odrzutowy. Rakiety. Osiągnięcia w kosmonautyce
§ 38. Zastosowanie praw zachowania energii i pędu w zjawiskach mechanicznych
Praca laboratoryjna nr 7
§ 39. Fundamentalne oddziaływania w przyrodzie. Zakresy stosowania fizycznych praw i teorii. Fundamentalny charakter zasad zachowania
§ 40. Ewolucja fizycznego obrazu świata. Fizyka a naukowo-techniczny postęp
Kartka z encyklopedii
Podsumowanie rozdziału V
Zadania do rozdziału V
Proponowane tematy projektów. Tematy referatów. Tematy badań eksperymentalnych
Fizyka a ekologia. Alternatywne źródła energii
Przedrostki do tworzenia nazw wielokrotnościowych i części jednostek
Odpowiedzi do ćwiczeń i zadań
Skorowidz

14-07-2019, 14:34 248