Розділи
Підручники для школи » 11 клас » 11 класс Новая программа » Біологія і екологія Остапченко 11 клас Нова програма

Біологія і екологія Остапченко 11 клас Нова програма

17.06.2019 - 17:26 1 426 0
Біологія і екологія Остапченко 11 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
1. Адаптації як універсальна властивість біологічних систем
2. Принцип єдності організмів і середовища їхнього мешкання
3. Закономірності формування адаптацій та їхні властивості
4. Властивості адаптацій. Адаптивні стратегії організмів
5. Формування адаптацій на молекулярному рівні організації
6. Формування адаптацій на клітинному рівні організації
7. Формування адаптацій на організмовому рівні організації
8. Особливості формування адаптацій у людини
9. Формування адаптацій на популяційно‐видовому рівні організації
10. Екологічна ніша. Екологічно пластичні та екологічно непластичні види
11. Формування адаптацій на екосистемному рівні. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію
12. Симбіоз та його форми
13. Організм як середовище мешкання. Адаптації організмів до паразитичного способу життя
14. Адаптації організмів до умов водного середовища мешкання
15. Наземно‐повітряне середовище та адаптації до нього організмів
16. Адаптації організмів до грунтового середовища. Формування життєвих форм організмів як результат адаптацій до певного середовища мешкання
17. Адаптивні ритми біологічних систем різного рівня організації
Практична робота 1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища мешкання
18. Принципи і складові здорового способу життя
19. Безпека і статева культура. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом
20. Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, тютюнокуріння та наркотиків
21. Імунна система людини, особливості її функціонування
22. Імунокорекція та імунотерапія
23. Вплив навколишнього середовища та стресових факторів на здоров’я людини
24. Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини
Практична робота 2. Розроблення рекомендацій щодо профілактики захворювань
25. Екологія: предмет досліджень, завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками
26. Основні методи екологічних досліджень
27. Екологічні фактори та їхня класифікація
28. Закономірності впливу екологічних факторів на організми та їхні угруповання
29. Популяції та їхні характеристики
30. Особливості структури популяцій: просторова, вікова, статева
31. Особливості структури популяцій: етологічна, генетична
32. Чисельність популяцій та механізми її регуляції
33. Біогеоценоз та його структура
34. Взаємозв’язки організмів у біогеоценозах
35. Перетворення енергії в біогеоценозах
36. Продуктивність екосистем різного типу. Агроценози
37. Властивості біогеоценозів. Сукцесії
38. Учення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу
39. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні
40. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та для здоров’я людини. Забруднення механічне та фізичне
41. Хімічне та біологічне забруднення довкілля
42. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля
43. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона
44. Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм
45. Основні джерела антропічного забруднення грунтів, їхні наслідки
46. Антропічний вплив на біорізноманіття
47. Шляхи збереження сучасного біорізноманіття
48. Екологічна політика в Україні
49. Червона та Зелена книги України. Природно‐заповідний фонд України
50. Концепція сталого розвитку та її значення
Практична робота 3. Оцінка екологічного стану свого регіону
51. Поступ біології у сільському господарстві: позитивні та негативні наслідки «Зеленої революції»
52. Селекція організмів: основні положення та завдання
53. Основні методи селекції організмів: штучний добір і гібридизація
54. Селекція організмів: у пошуках генетичного різноманіття
55. Збільшення генетичного різноманіття під час селекційної роботи
56. Особливості селекції рослин і тварин
57. Біотехнологія, селекція та генна інженерія мікроорганізмів
58. Біотехнологія та інженерія рослин
59. Біотехнологія та інженерія тварин
60. Досягнення молекулярної біології та генетики у медицині: генна інженерія людини
61. Досягнення молекулярної біології та генетики у медицині: генетичні основи персоналізованої медицини
62. Проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту
Роль біології та екології у розв’язанні сучасних глобальних проблем людства
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Біологія і екологія Остапченко 11 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 10.12.2022 - 00:18
My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://boostleadgeneration.com
Eric
Eric 07.12.2022 - 21:00
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Eric
Eric 28.11.2022 - 22:51
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Eric
Eric 25.11.2022 - 05:39
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Eric
Eric 22.11.2022 - 15:16
Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website in.ua to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any