Разделы
Учебники для школы » 11 класс » 11 класс Новая программа » Біологія і екологія Остапченко 11 клас Нова програма

Біологія і екологія Остапченко 11 клас Нова програма

17.06.2019 - 17:26 1 304 0
Біологія і екологія Остапченко 11 клас Нова програма
Содержание Читать онлайн Скачать
1. Адаптації як універсальна властивість біологічних систем
2. Принцип єдності організмів і середовища їхнього мешкання
3. Закономірності формування адаптацій та їхні властивості
4. Властивості адаптацій. Адаптивні стратегії організмів
5. Формування адаптацій на молекулярному рівні організації
6. Формування адаптацій на клітинному рівні організації
7. Формування адаптацій на організмовому рівні організації
8. Особливості формування адаптацій у людини
9. Формування адаптацій на популяційно‐видовому рівні організації
10. Екологічна ніша. Екологічно пластичні та екологічно непластичні види
11. Формування адаптацій на екосистемному рівні. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію
12. Симбіоз та його форми
13. Організм як середовище мешкання. Адаптації організмів до паразитичного способу життя
14. Адаптації організмів до умов водного середовища мешкання
15. Наземно‐повітряне середовище та адаптації до нього організмів
16. Адаптації організмів до грунтового середовища. Формування життєвих форм організмів як результат адаптацій до певного середовища мешкання
17. Адаптивні ритми біологічних систем різного рівня організації
Практична робота 1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища мешкання
18. Принципи і складові здорового способу життя
19. Безпека і статева культура. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом
20. Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, тютюнокуріння та наркотиків
21. Імунна система людини, особливості її функціонування
22. Імунокорекція та імунотерапія
23. Вплив навколишнього середовища та стресових факторів на здоров’я людини
24. Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини
Практична робота 2. Розроблення рекомендацій щодо профілактики захворювань
25. Екологія: предмет досліджень, завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками
26. Основні методи екологічних досліджень
27. Екологічні фактори та їхня класифікація
28. Закономірності впливу екологічних факторів на організми та їхні угруповання
29. Популяції та їхні характеристики
30. Особливості структури популяцій: просторова, вікова, статева
31. Особливості структури популяцій: етологічна, генетична
32. Чисельність популяцій та механізми її регуляції
33. Біогеоценоз та його структура
34. Взаємозв’язки організмів у біогеоценозах
35. Перетворення енергії в біогеоценозах
36. Продуктивність екосистем різного типу. Агроценози
37. Властивості біогеоценозів. Сукцесії
38. Учення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу
39. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні
40. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та для здоров’я людини. Забруднення механічне та фізичне
41. Хімічне та біологічне забруднення довкілля
42. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля
43. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона
44. Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм
45. Основні джерела антропічного забруднення грунтів, їхні наслідки
46. Антропічний вплив на біорізноманіття
47. Шляхи збереження сучасного біорізноманіття
48. Екологічна політика в Україні
49. Червона та Зелена книги України. Природно‐заповідний фонд України
50. Концепція сталого розвитку та її значення
Практична робота 3. Оцінка екологічного стану свого регіону
51. Поступ біології у сільському господарстві: позитивні та негативні наслідки «Зеленої революції»
52. Селекція організмів: основні положення та завдання
53. Основні методи селекції організмів: штучний добір і гібридизація
54. Селекція організмів: у пошуках генетичного різноманіття
55. Збільшення генетичного різноманіття під час селекційної роботи
56. Особливості селекції рослин і тварин
57. Біотехнологія, селекція та генна інженерія мікроорганізмів
58. Біотехнологія та інженерія рослин
59. Біотехнологія та інженерія тварин
60. Досягнення молекулярної біології та генетики у медицині: генна інженерія людини
61. Досягнення молекулярної біології та генетики у медицині: генетичні основи персоналізованої медицини
62. Проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту
Роль біології та екології у розв’язанні сучасних глобальних проблем людства
На этой странице вы можете бесплатно скачать Біологія і екологія Остапченко 11 клас Нова програма.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 20.04.2022 - 15:29
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Eric
Eric 06.03.2022 - 12:25
Hi, Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often,
Kylie
Kylie 06.03.2022 - 02:19
Hi, We're wondering if you'd be interested in a backlink to bookforschool.in.ua from our website that has a Moz Domain Authority of 50? We charge just $50 (USD) to be paid via Paypal,
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж