Біологія і екологія Задорожний 11 клас Нова програма

Біологія і екологія Задорожний 11 клас Нова програма

Название учебника: Біологія і екологія Задорожний 11 клас Нова програма
 
Автор: Задорожний К. М.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 208
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Знайомство з підручником
Тема 5. Адаптації
Адаптація як властивість біологічних систем
Закономірності формування та властивості адаптацій
Преадаптація та постадаптація. Стратегії адаптацій
Адаптивна радіація
Екологічно пластичні та непластичні види
Середовища існування та адаптації до них
Адаптації на молекулярному та клітинному рівнях
Способи терморегуляції організмів
Життєві форми організмів
Екологічна ніша як наслідок адаптацій
Коеволюція та коадаптація
Форми співіснування видів
Паразитизм. Організм як середовище існування
Взаємодія паразитів з організмом хазяїна
Адаптивні біологічні ритми
Основні положення теми «Адаптації»

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя
Науки про здоров’я. Здоровий спосіб життя
Складові здорового способу життя
Статева культура і безпека для здоров’я
Небезпека алкоголю, куріння та наркотиків
Стресові фактори середовища та здоров’я
Імунна система. Робота імунної системи
Профілактика неінфекційних захворювань
Профілактика інфекцій та інвазій
Основні положення теми «Біологічні основи здорового способу життя»

Тема 7. Екологія
Завдання та методи екології
Екологічні чинники
Вплив екологічних чинників на організми
Популяції
Регуляція процесів у популяціях
Екосистеми
Екологічні сукцесії
Агроценози
Біосфера та біогеохімічні цикли
Вчення В. Вернадського про біосферу та ноосферу
Основні положення теми «Екологія»

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування
Сучасні екологічні проблеми
Якість довкілля. Критерії забруднення
Види забруднення
Забруднення атмосфери та її охорона
Забруднення гідросфери та її охорона
Забруднення ґрунтів та їх охорона
Біорізноманіття та його збереження
Охорона природи в Україні
Концепція сталого розвитку
Екологічне мислення
Основні положення теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології
Завдання та досягнення сучасної селекції
Сучасні методи селекції
Явище гетерозису
Гомологічні ряди спадкової мінливості. Походження культурних рослин
Генетична та клітинна інженерія в сучасній селекції
Генетична інженерія людини. Біоетичні проблеми
Сучасна біотехнологія
Біологічна небезпека та біологічний захист
Основні положення теми «Застосування результатів біологічних досліджень...»
Узагальнення
Біологія та глобальні проблеми людства
Практикум
Алфавітний показчик

17-06-2019, 17:28 2 005