Біологія і екологія Шаламов 11 клас Нова програма

Біологія і екологія Шаламов 11 клас Нова програма

Название учебника: Біологія і екологія Шаламов 11 клас Нова програма
 
Автор: Шаламов Р. В., Каліберда М. С., Носов Г. А.
 
Издательство: Соняшник
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 320
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Адаптація
§ 1. Адаптація — властивість біологічних систем
§ 2. Закономірності формування адаптацій
§ 3. Стратегії адаптування
§ 4. Молекулярні та клітинні адаптації
§ 5. Екологічна ніша
§ 6. Життя в наземно-повітряному середовищі
§ 7. Життя у водному та ґрунтовому середовищах
§ 8. Cпособи терморегуляції організмів
§ 9. Організм як середовище мешкання
§ 10. Паразитизм
Практична робота
Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища мешкання
§ 11. Біологічні ритми
Екологія
§ 12. Екологія як наука
§ 13. Екологічні фактори
§ 14. Екологічні закони
§ 15. Популяція
§ 16. Екосистема
§ 17. Зв’язки між популяціями в екосистемі
§ 18. Сукцесії
§ 19. Агроценоз
§ 20. Біосфера
§ 21. Біогеохімічні цикли
Сталий розвиток та раціональне природокористування
§ 22. Екологічні проблеми сучасності
§ 23. Забруднення довкілля
§ 24. Антропічний вплив на атмосферу
§ 25. Антропічний вплив на гідросферу
§ 26. Антропічний вплив на літосферу
§ 27. Антропічний вплив на біорізноманіття
Практична робота
Оцінка екологічного стану свого регіону
§ 28. Концепція сталого розвитку
§ 29. Екологічне мислення й охорона довкілля
§ 30. Екологічна політика в Україні
Біологічні основи здорового способу життя
§ 31. Здоров’я людини
§ 32. Чинники впливу на здоров’я
§ 33. Принципи здорового способу життя – 1
§ 34. Принципи здорового способу життя – 2
§ 35. Алкоголь, тютюн, наркотики і здоров’я
§ 36. Репродуктивне здоров’я
§ 37. Профілактика захворювань людини
Практична робота
Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань
§ 38. Імунна система
Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології
§ 39. Селекція
§ 40. Селекція рослин і тварин
§ 41. Селекція мікроорганізмів
§ 42. Генна й клітинна інженерія
§ 43. Генна інженерія людини
§ 44. Сучасна біотехнологія
§ 45. Медична біотехнологія
§ 46. Біологічна безпека
§ 47. Біологія та майбутнє людства
Кінцеве слово
Корисні посилання
Предметний покажчик

17-06-2019, 17:29 6 277