Розділи
Підручники для школи » 11 клас » 11 клас Румунська мова » Біологія і екологія Остапченко 11 клас з навчанням румунською/молдовською мовами Нова програма

Біологія і екологія Остапченко 11 клас з навчанням румунською/молдовською мовами Нова програма

16.08.2019 - 11:52 752 0
Біологія і екологія Остапченко 11 клас з навчанням румунською/молдовською мовами Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Тема 5. Adaptarea
§1. Adaptarea ca particularitate universală a sistemelor biologice
§2. Principiul unității organismelor și a mediului lor de viață
§3. Legitățile formării adaptărilor și proprietățile lor
§4. Proprietățile adaptărilor. Strategiile adaptive ale organismelor
§5. Formarea adaptărilor la nivelul molecular de organizare
§6. Formarea adaptărilor la nivelul celular de organizare
§7. Formarea adaptărilor la nivelul de organism de organizare
§8. Particularitățile formării adaptărilor la om
§ 9. Formarea adaptărilor la nivelul populațional-specific de organizare
§10. Nișa ecologică. Speciile ecologic plastice și ecologic neplastice
§11. Formarea adaptărilor la nivel de ecosistem. Noțiune de evoluție corelată (coevoluție) și coadaptare
§12. Simbioza și formele ei
§13. Organismul ca mediu de existență. Adaptarea organismelor la modul parazitar de viață
§14. Adaptarea organismelor la condițiile mediului acvatic
§15. Mediul terestru-aerian și adaptările organismelor la el
§16. Adaptarea organismelor la existența în sol. Dezvoltarea formelor vitale ale organismelor ca rezultat al adaptării la un anumit mediu de existență
§17. Ritmurile biologice adaptive ale sistemelor de diferite niveluri de organizare
Lucrare practică 1. Determinarea trăsăturilor de adaptare a diferitor organisme la mediul de existență
Tema 6. Bazele biologice ale modului sănătos de viață
§18. Principiile și componentele modului sănătos de viață
§19. Securitatea și cultura sexuală. Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală
§20. Influența negativă a alcoolului, tutunului și drogurilor asupra sănătății
§21. Sistemul imunitar uman, particularitățile lui funcționale
§22. Imunocorecția și imunoterapia
§23. Influența mediului și factorilor de stres asupra sănătății omului
§24. Prevenirea bolilor umane neinfecțioase, infecțioase și in
Lucrarea practică 2. Elaborarea recomandărilor pentru prevenirea bolilor
Tema 7. Ecologia
§25. Ecologia: obiectul studiilor, sarcinile și metodele. legătura ecologiei cu alte științe
§26. Metodele principale de cercetare în ecologice
§27. Factorii ecologici și clasificarea lor
§28. Legitățile influenței factorilor ecologici asupra organismelor și comunităților acestora
§29. Populațiile și caracteristica lor
§30. Particularitățile structurii populațiilor: spațială, pe vârstă, pe sexe
§31. Particularitățile structurii populațiilor: etologică, genetică
§32. Numărul populațiilor și mecanismele reglările lui
§33. Biogeocenoza și structura ei
§34. Relațiile organismelor în biogeocenoză
§35. Transformarea energiei în biogeocenoză
§36. Productivitatea ecosistemelor de diferite tipuri. Agrocenozele
§37. Particularitățile biogeocenozelor. Succesiunile
§38. Concepția lui V. I. Vernadski despre biosferă și noosferă
Tema 8. Dezvoltarea durabilă și folosirea rațională a resurselor naturale
§39. Probleme ecologice actuale în lumea și în Ucraina
§40. Tipurile de poluări, consecințele lor pentru ecosistemele naturale și artificiale și pentru sănătatea omului. Poluări mecanice și fizice
§ 41. Poluarea chimică și biologică a mediului ambiant
§ 42. Noțiunea privind calitatea mediului ambiant. Criteriile de poluare a mediului ambiant
§ 43. Influența antropogenă asupra atmosferei. Consecințele poluării aerului atmosferic și protecția lui
§44. Influența antropogenă asupra hidrosferei. Ocrotirea bazinelor de apă
§45. Sursele principale de poluare antropogenă a solurilor, consecințele lor
§46. Influența antropogenă asupra diversității biologice
§47. Căile de ocrotire a diversității biologice actuale
§48. Politica ecologică în Ucraina
§49. Cărțile Roșie și Verde ale Ucrainei. Fondul rezervațiilor naturale al Ucrainei
§50. Concepția dezvoltării durabile și însemnătatea ei
Lucrarea practică 3. Aprecierea stării ecologice în regiunea voastră
Tema 9. Aplicarea rezultatelor cercetărilor biologice în medicină, selecție și biotehnologii
§51. Realizările biologiei în agricultură: consecințe pozitive și negative ale „Revoluției verzi”
§52. Secția organismelor: principiile de bază și sarcinile
§53. Principalele metode de selecție a organismelor: alegerea artificială și hibridizarea
§54. Selecția organismelor: în căutarea diversității genetice
§55. Sporirea diversității genetice în timpul lucrului de selecție
§56. Particularitățile selecției plantelor și animalelor
§57. Biotehnologia, selecția și ingineria genetică a microorganismelor
§58. Biotehnologia și ingineria plantelor
§59. Biotehnologia și ingineria animalelor
§60. Realizările biologiei moleculare și geneticii în medicină: ingineria genetică la om
§61. Realizările biologiei moleculare și geneticii în medicină: bazele genetice ale medicinii personalizate
§62. Problemele securității biologice și protecției biologice
Rolul biologiei și ecologiei în soluționarea problemelor globale actuale ale omenirii
Mic dicționar de termeni
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Біологія і екологія Остапченко 11 клас з навчанням румунською/молдовською мовами Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾