Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Хімія 9 клас (поглиблене вивчення) Бутенко Нова програма

Хімія 9 клас (поглиблене вивчення) Бутенко Нова програма

16.08.2017 - 12:24 5 500 0
Хімія 9 клас (поглиблене вивчення) Бутенко Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Передмова3

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук5
1.1. Оксиди5
1.2. Основи9
1.3. Амфотерні гідроксиди12
1.4. Кислоти13
1.5. Солі16
1.6. Генетичний зв’язок між найважливішими класами неорганічних сполук18
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини19
2.1. Природа хімічного зв’язку19
2.2. Кристалічна й молекулярна будова речовини22

Розділ 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини25
§ 4. Загальна характеристика розчинів. Значення розчинів у природі, житті та практичній діяльності людини29
§ 5. Розчинення — фізико-хімічний процес33
§ 6. Кристалогідрати36
§ 7. Будова молекули води. Поняття про міжмолекулярний водневий зв’язок39
§ 8. Розчинність речовин у воді. Залежність розчинності від різних чинників42
§ 9. Обчислення розчинності речовини48
§ 10. Кількісний склад розчинів: масова частка розчиненої речовини50
§ 11. Кількісний склад розчинів: молярна концентрація розчиненої речовини54
§ 12. Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалента. Обчислення молярної концентрації еквівалента57
§ 13. Густина розчину. Залежність між густиною розчину та його складом64
§ 14. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів68
Тестові завдання70
Найважливіше в розділі 173

Розділ 2. Електролітична дисоціація

§ 15. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти75
§ 16. Механізм електролітичної дисоціації речовин з йонним і полярним ковалентним зв’язком78
§ 17. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Поняття про ступінчасту дисоціацію81
§ 18. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти83
§ 19. Обчислення ступеня електролітичної дисоціації86
§ 20. Реакції обміну між розчинами електролітів. Складання йонно-молекулярних рівнянь88
§ 21. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію93
§ 22. Дисоціація води. Поняття про рН розчину96
§ 23. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену99
§ 24. Гідроліз солей102
§ 25. Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат- і силікат-іони107
Тестові завдання112
Найважливіше в розділі 2116

Розділ 3. Окисно-відновні та електрохімічні процеси

§ 26. Окисно-відновні реакції. Поняття про окисники та відновники118
§ 27. Залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окиснення елементів123
§ 28. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій126
§ 29. Найважливіші окисно-відновні реакції131
§ 30. Електрохімічні процеси. Електроліз. Закони Фарадея133
§ 31. Розв’язування задач з використанням законів Фарадея136
§ 32. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент і принцип його роботи139
§ 33. Електроліз: закономірності електродних процесів, застосування електролізу144
Тестові завдання152
Найважливіше в розділі 3155

Розділ 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

§ 34. Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій157
§ 35. Окисно-відновні реакції: найважливіші окисники та відновники159
§ 36. Поняття про енергетику хімічних реакцій162
§ 37. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Найпростіші розрахунки за термохімічними рівняннями164
§ 38. Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції169
§ 39. Обчислення швидкості та константи швидкості реакції за законом діючих мас173
§ 40. Залежність швидкості хімічної реакції від температури і природи реагуючих речовин176
§ 41. Обчислення зміни швидкості реакції зі зміною температури за правилом Вант-Гоффа181
§ 42. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин183
§ 43. Поняття про ланцюгові реакції185
§ 44. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз187
§ 45. Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції189
§ 46. Вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє192
Тестові завдання194
Найважливіше в розділі 4199

Розділ 5. Найважливіші органічні сполуки

§ 47. Склад органічних сполук. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних речовин203
§ 48. Особливості будови атома Карбону205
§ 49. Метан: молекулярна, електронна і структурна формули, поширення у природі207
§ 50. Ізомерія: складання формул ізомерів. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії210
§ 51. Фізичні та хімічні властивості гомологів метану214
§ 52. Етен та етин: молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні й хімічні властивості221
§ 53. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями224
§ 54. Поняття про полімери. Поліетилен227
§ 55. Спирти: метанол, етанол, гліцерол229
§ 56. Карбонові кислоти: метанова й етанова, їхні молекулярні та структурні формули і властивості234
§ 57. Жири: склад, утворення, гідроліз і гідрування, біологічне значення238
§ 58. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза242
§ 59. Амінокислоти. Молекулярна та структурна формули аміноетанової кислоти, фізичні й хімічні властивості248
§ 60. Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків253
§ 61. Нуклеїнові кислоти: склад і будова, біологічне значення258
§ 62. Природні й синтетичні сполуки. Значення продуктів органічної хімії260
Тестові завдання263
Найважливіше в розділі 5267

Розділ 6. Узагальнення знань з хімії

§ 63. Будова речовини. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємодія між речовинами та їхні взаємоперетворення272
§ 64. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Хімія та екологія276
§ 65. Хімічна наука й виробництво в Україні281
Найважливіше в розділі 6284

ПРАКТИКУМ

Правила безпеки під час роботи в лабораторії285
Практична робота 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини286
Практична робота 2. Приготування розчину солі із заданою молярною концентрацією розчиненої речовини287
Практична робота 3. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалента розчиненої речовини288
Практична робота 4. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах288
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач на визначення pH розчинів і гідроліз солей290
Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач290
Практична робота 7. Окисно-відновні реакції291
Практична робота 8. Дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічної реакції294
Практична робота 9. Оборотні та необоротні реакції295
Практична робота 10. Властивості етанової кислоти297
Практична робота 11. Розв’язування експериментальних задач297
Практична робота 12. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах299
Посилання в Інтернет на цікаві хімічні ресурси301
Словничок термінів302
Відповіді до задач306
Відповіді на тестові завдання308
Предметний покажчик310
Іменний покажчик314
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія 9 клас (поглиблене вивчення) Бутенко Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?