Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Хімія Бутенко 9 клас 2022 з поглибленим вивченням

Хімія Бутенко 9 клас 2022 з поглибленим вивченням

22.07.2022 - 12:09 1 064 0
Хімія Бутенко 9 клас 2022 з поглибленим вивченням
Зміст Читати онлайн Завантажити

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

1.1. Оксиди

1.2. Основи

1.3. Амфотерні гідроксиди

1.4. Кислоти

1.5. Солі

1.6. Генетичний зв’язок між найважливішими класами неорганічних сполук

§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

2.1. Природа хімічного зв’язку

2.2. Кристалічна й молекулярна будова речовини

Розділ 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

§ 4. Загальна характеристика розчинів. Значення розчинів у природі, житті та практичній діяльності людини

§ 5. Розчинення — фізико-хімічний процес

§ 6. Кристалогідрати

§ 7. Будова молекули води. Поняття про міжмолекулярний водневий зв’язок

§ 8. Розчинність речовин у воді. Залежність розчинності від різних чинників

§ 9. Обчислення розчинності речовини

§ 10. Кількісний склад розчинів: масова частка розчиненої речовини

§ 11. Кількісний склад розчинів: молярна концентрація розчиненої речовини

§ 12. Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалента. Обчислення молярної концентрації еквівалента

§ 13. Густина розчину. Залежність між густиною розчину та його складом

§ 14. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів

Тестові завдання

Найважливіше в розділі 1

Розділ 2. Електролітична дисоціація

§ 15. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

§ 16. Механізм електролітичної дисоціації речовин з йонним і полярним ковалентним зв’язком

§ 17. Дисоціація у водних розчинах кислот, розчинних основ, солей

§ 18. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти

§ 19. Обчислення ступеня електролітичної дисоціації

§ 20. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів. Складання йонно-молекулярних рівнянь

§ 21. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію

§ 22. Дисоціація води. Поняття про рН розчину

§ 23. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену

§ 24. Гідроліз солей

§ 25. Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат- і силікат-іони

Тестові завдання

Найважливіше в розділі 2

Розділ 3. Окисно-відновні та електрохімічні процеси

§ 26. Окисно-відновні реакції. Поняття про окисники та відновники

§ 27. Залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окиснення елементів

§ 28. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

§ 29. Найважливіші окисно-відновні реакції

§ 30. Електрохімічні процеси. Електроліз. Закони Фарадея

§ 31. Розв’язування задач з використанням законів Фарадея

§ 32. Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент і принцип його роботи

§ 33. Електроліз: закономірності електродних процесів, застосування електролізу

Тестові завдання

Найважливіше в розділі 3

Розділ 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

§ 34. Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій

§ 35. Окисно-відновні реакції: найважливіші окисники та відновники

§ 36. Поняття про енергетику хімічних реакцій

§ 37. Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Найпростіші розрахунки за термохімічними рівняннями

§ 38. Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції

§ 39. Обчислення швидкості та константи швидкості реакції за законом діючих мас

§ 40. Залежність швидкості хімічної реакції від температури і природи реагуючих речовин

§ 41. Обчислення зміни швидкості реакції зі зміною температури за правилом Вант-Гоффа

§ 42. Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин

§ 43. Поняття про ланцюгові реакції

§ 44. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз

§ 45. Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції

§ 46. Вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє

Тестові завдання

Найважливіше в розділі 4

Розділ 5. Найважливіші органічні сполуки

§ 47. Склад органічних сполук. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних речовин

§ 48. Особливості будови атома Карбону

§ 49. Метан: молекулярна, електронна і структурна формули, поширення у природі

§ 50. Ізомерія: складання формул ізомерів. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії

§ 51. Фізичні та хімічні властивості гомологів метану

§ 52. Етен та етин: молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні й хімічні властивості

§ 53. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями

§ 54. Поняття про полімери. Поліетилен

§ 55. Спирти: метанол, етанол, гліцерол

§ 56. Карбонові кислоти: метанова й етанова, їхні молекулярні та структурні формули і властивості

§ 57. Жири: склад, утворення, гідроліз і гідрування, біологічне значення

§ 58. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза

§ 59. Амінокислоти. Молекулярна та структурна формули аміноетанової кислоти, фізичні й хімічні властивості

§ 60. Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків

§ 61. Нуклеїнові кислоти: склад і будова, біологічне значення

§ 62. Природні й синтетичні сполуки. Значення продуктів органічної хімії

Тестові завдання

Найважливіше в розділі 5

Розділ 6. Узагальнення знань із хімії

§ 63. Будова речовини. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємодія між речовинами та їхні взаємоперетворення

§ 64. Місце хімії поміж наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Хімія та екологія

§ 65. Хімічна наука й виробництво в Україні

Найважливіше в розділі 6

ПРАКТИКУМ

Правила безпеки під час роботи в лабораторії

Практична робота 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини

Практична робота 2. Приготування розчину солі із заданою молярною концентрацією розчиненої речовини

Практична робота 3. Приготування розчину солі з молярною концентрацією еквівалента розчиненої речовини

Практична робота 4. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач на визначення pH розчинів і гідроліз солей

Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач

Практична робота 7. Окисно-відновні реакції

Практична робота 8. Дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічної реакції

Практична робота 9. Оборотні та необоротні реакці

Практична робота 10. Властивості етанової кислоти

Практична робота 11. Розв’язування експериментальних задач

Практична робота 12. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

Додаток. Якісні реакції

Словничок термінів

Відповіді до задач

Відповіді на тестові завдання

Предметний покажчик

Іменний покажчик

Посилання на цікаві хімічні ресурси в мережі «Інтернет»

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія Бутенко 9 клас 2022 з поглибленим вивченням.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Kasey Streeton
Kasey Streeton 12.07.2024 - 12:25
Hi there, My name is Kasey from Monkey Digital, Allow me to present to you a lifetime revenue opportunity of 35% That's right, you can earn 35% of every order made by your affiliate for life.
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?