Алгебра (поглиблене вивчення) 9 клас Мерзляк Нова програма

Алгебра (поглиблене вивчення) 9 клас Мерзляк Нова програма

Название учебника: Алгебра (поглиблене вивчення) 9 клас Мерзляк
 
Автор: Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
 
Издательство: Гімназія
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 416
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від авторів 3
Умовні позначення 4
§ 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 8 класу 5
1. Задачі на повторення курсу алгебри 8 класу 5
§ 2. Квадратична функція 11
2. Функція 11
• 3 історії розвитку поняття функції 24
3. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції 28
4. Парні та непарні функції 43
5. Як побудувати графіки функцій y = kf(x) і y = f(kx), якщо відомо графік функції y = f(x) 49
6. Як побудувати графіки функцій y = f(x) + b і y = f(x + a), якщо відомо графік функції y = f(x) 61
7. Як побудувати графіки функцій y = f(|x|) і y = |f(x)|, якщо відомо графік функції y = f(x) 79
8. Квадратична функція, її графік і властивості 88
9. Розв’язування квадратних нерівностей 102
10. Розв’язування нерівностей методом інтервалів 112
11. Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки 123
• Парабола 130
Головне в параграфі 2 135
§ 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи 139
12. Рівняння з двома змінними та його графік 139
13. Графічний метод розв’язування систем рівнянь із двома змінними 148
14. Розв’язування систем рівнянь із двома змінними методом підстановки і методами додавання та множення 153
• Перша Всеукраїнська олімпіада юних математиків 163
15. Метод заміни змінних та інші способи розв’язування систем рівнянь із двома змінними 164
Головне в параграфі 3 177
§ 4. Нерівності з двома змінними та їхні системи. Доведення нерівностей 179
16. Нерівності з двома змінними 179
17. Системи нерівностей із двома змінними 187
18. Основні методи доведення нерівностей 195
19. Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші–Буняковського 204
• Ефективні прийоми доведення нерівностей 217
Головне в параграфі 4 224
§ 5. Елементи прикладної математики 225
20. Математичне моделювання 225
21. Відсоткові розрахунки 238
• Як уникнути неоднозначності в задачах на відсоткові розрахунки 243
Головне в параграфі 5 245
§ 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей 246
22. Метод математичної індукції 246
• Різні схеми застосування методу математичної індукції 255
23. Основні правила комбінаторики. Перестановки 260
24. Розміщення 268
25. Сполуки (комбінації) 271
26. Частота та ймовірність випадкової події 278
27. Класичне означення ймовірності 286
• Спочатку була гра 295
28. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики 298
29. Початкові відомості про статистику 303
Головне в параграфі 6 315
§ 7. Числові послідовності 317
30. Числові послідовності 317
• Про кролів, соняшники, соснові шишки та золотий переріз 325
31. Арифметична прогресія 329
32. Сума n перших членів арифметичної прогресії 337
33. Геометрична прогресія 343
34. Сума n перших членів геометричної прогресії 352
35. Уявлення про границю послідовності. Сума нескінченної геометричної прогресії, модуль знаменника якої менший від 1 356
36. Сумування 365
Головне в параграфі 7 370
Дружимо з комп'ютером 371
Відповіді та вказівки до вправ 377
Вказівки до вправ оповідання «Ефективні прийоми доведення нерівностей» 412
Предметний покажчик 413

15-08-2017, 13:58 2 238