Румунська мова 9 класу (поглиблене вивчення) Говорнян Нова програма

Румунська мова 9 класу (поглиблене вивчення) Говорнян Нова програма

Название учебника: Румунська мова 9 класу (поглиблене вивчення) Говорнян
 
Автор: Говорнян Л., Попа М., Бурла О.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: румынский
 
Страниц: 248
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Mijloacele de îmbogățire a vocabularului 4
§ 2. Mijloacele externe de îmbogățire a vocabularului 9
§ 3. Neologismele (actualizare) 14
§ 4. Tipuri de dicționare 19
§ 5. Cuvântul și contextul. Sensul propriu, sensul secundar și sensul figurat 23
§ 6. Sensul lexical și sensul gramatical 28
§ 7. Sinonimele 33
§ 8. Omonimele 38
§ 9. Paronimele 42
§ 10. Cuvintele monosemantice. Cuvintele polisemantice 46
§ 11. Pleonasmul 50
§ 12. Tautologia și repetiția. Argoul și jargonul 54
§ 13. Discursul. Relația text, frază, propoziție, cuvânt 62
§ 14. Tipuri de propoziții (actualizare) 67
§ 15. Propoziția principală și propoziția secundară 72
§ 16. Raporturile de coordonare și cele de subordonare în propoziție 77
§ 17. Fraza. Relațiile șintactice în frază 82
§ 18. Mijloacele de realizare a relațiilor sintactice 86
§ 19. Predicatul verbal și predicatul nominal (actualizare) 93
§ 20. Probleme ale acordului 100
§ 21. Propoziția subordonată predicativă 105
§ 22. Subiectul (actualizare) 109
§ 23. Subiectul nedeterminat (aplicativ) 113
§ 24. Propoziția subordonată subiectivă 115
§ 25. Elementul regent al propoziției subiective 120
§ 26. Atributul (actualizare) 123
§ 27. Propoziția subordonată atributivă 130
§ 28. Complementul direct (actualizare) 136
§ 29. Propoziția subordonată completivă directă 141
§ 30. Complementul indirect (actualizare) 145
§ 31. Propoziția subordonată completivă indirectă 149
§ 32. Complementul circumstanțial de loc (actualizare) 154
§ 33. Propoziiția subordonată circumstanțială de loc 159
§ 34. Complementul circumstanțial de timp (actualizare) 164
§ 35. Propoziiția subordonată circumstanțială de timp 169
§ 36. Complementul circumstanțial de mod (actualizare) 172
§ 37. Propoziiția subordonată circumstanțială de mod 178
§ 38. Complementul circumstanțial de cauză 183
§ 39. Propoziția subordonată circumstanțială de cauză 186
§ 40. Complementul circumstanțial de scop 190
§ 41. Propoziția subordonată circumstanțială de scop 194
§ 42. Complementul circumstanțial condițional 198
§ 43. Propoziția subordonată circumstanțială condițională 200
§ 44. Complementul circumstanțial concesiv 204
§ 45. Propoziția subordonată circumstanțială concesivă 208
§ 46. Complementul circumstanțial consecutiv 212
§ 47. Propoziția subordonată circumstanțială consecutivă 215
§ 48. Sistematizarea și generalizarea cunoștințelor 220
Sintaxa frazei.Teste recapitulative 222
Comunicarea orală și scrisă 224

1-08-2017, 10:07 1 021