Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Болгарська мова Мілков 5 клас 2022

Болгарська мова Мілков 5 клас 2022

08.07.2022 - 10:59 795 0
Болгарська мова Мілков 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Тема 1. Значението на езика в човешкия живот и обществото (Значення мови в житті людини і суспільства)

Тема 2. Начален преговор (Повторення вивченого)

Тема 3. Словосъчетание. Видове словосъчетания. Главна и зависима дума в словосъчетанието (Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні)

Тема 4. Изречение. Граматическа основа на изречението (Речення. Граматична основа речення)

Тема 5. Видове изречения по цел на общуване. Интонация и пунктуация (Види речень за метою висловлювання. Інтонація і пунктуація)

Тема 6. Главни части в простото изречение: подлог и сказуемо (Головні члени простого речення: підмет і присудок)

Тема 7. Второстеренни части в простото изречение.Допълнение (Другорядні члени у простому реченні. Додаток)

Тема 8. Определение (Означення)

Тема 9. Обстоятелство (обстоятелствено пояснение) (Обставина)

Тема 10. Еднородни части на изречението (Однорідні члени речення)

Тема 11. Сложно изречение. Запетаи в сложното изречение (Складне речення. Коми у складному реченні)

Тема 12. Обръщение (Звертання)

Тема 13. Пряка и непряка реч. Авторова реч. Диалог (Пряма і непряма мова. Авторська мова. Діалог)

Тема 14. Фонетика. Звукове и букви. Гласни и съгласни звуки (Фонетика. Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки)

Тема 15. Редукция на неударените гласни (Редукція ненаголошених голосних)

Тема 16. Променливо Я (Змінне Я. Чергування Я/Е))

Тема 17. Подвижно и непостоянно Ъ (Випадний і непостійний Ъ)

Тема 18. Твърди и меки съгласни (Тверді та м’які приголосні)

Тема 19. Асимилация на съгласните (Асиміляція приголосних)

Тема 20. Българската азбука (Болгарський алфавіт)

Тема 21. Сричка. Основни правила за пренасване от един ред на друг. Ударение (Склад. Основні правила переноса. Наголос)

Тема 22. Речниково и граматично значение на думата (Лексичне та граматичне значення слова)

Тема 23. Еднозначни и многозначни думи (Однозначні та багатозначні слова)

Тема 24. Думи с пряко и преносно значение (Слова з прямим та переносним значенням)

Тема 25. Омоними (Омоніми)

Тема 26. Синоними (Синоніми)

Тема 27. Антоними (Антоніми)

Тема 28. Думата в речниковия състав на българския език (Слово у словниковому складі болгарської мови)

Тема 29. Фразеологични словосъчетания (Фразеологічні словосполучення)

Тема 30. Строеж на думата: корен, представка, наставка, окончание, определителен член. Основа слова. Сродни думи (Будова слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення, визначний член. Основа слова. Спільнокореневі слова)

Тема 31. Образуване на думите (Творення слів)

Тема 32. Непроизводни и производни думи (Похідні і непохідні слова)

Тема 33. Сложни думи (Складні слова)

Тема 34. Правопис и правоговор на представки и наставки (Правопис і вимова префіксів и суфіксів)

Тема 35. Удвоени съгласни (Подвоєнні приголосні)

Тема 36. Аудиране (Аудіювання)

Тема 37. Диалог (Діалог)

Тема 38. Устни преразкази (Устни преразкази на повествователни текстове от художествен стил с елементи на описание и разсъждение)

Усні перекази (Усні перекази розповідних текстів художнього стилю з елементами опису і роздуму)

Тема 39. Писмени преразкази (Писмени преразкази на повествователни текстове от художествен стил с елементи на описание и разсъждение)

(Письмові перекази ((Письмові перекази розповідних текстів художнього стилю з елементами опису і роздуму))

Тема 40. Устно съчинение по преживяване (Усний твір за власним досвідом)

Тема 41. Писмено съчинение по преживяване (Письмовий твір за власним досвідом)

Тема 42. Устно съчинение описание на предмет (Усний твір-опис предмета)

Тема 43. Писмено съчинение описание (Письмовий твір-опис)

Тема 44. Преписване на текстове (Списування текстів)

Тема 45. Превод (Переклад)

Тема 46. Четене на глас (Читання вголос)

Тема 47. Четене наум (Читання мовчки)

Тема 48. Работа с текста (определяне на темата, основната мисъл, отговор на въпроси към текста) (Робота з текстом (визначення теми,

основної думки, відповіді на питання до тексту))

Тема 49. Писмо и адрес (Лист і адреса)

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Болгарська мова Мілков 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?