Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Угорська мова Браун 5 клас 2022

Угорська мова Браун 5 клас 2022

20.06.2022 - 15:08 31 0
Угорська мова Браун 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

A KOMMUNIKÁCIÓ

A nyelv és a beszéd

Az élőbeszéd és írott beszéd

A beszéd célja és címzettje

A helyes beszéd tartalmi és formai követelményei

A monológ és a párbeszéd

A beszéd témája és mondanivalója

Közlésfajták a szövegben

Kommunikációs jelek és szabályok

A társadalmi érintkezés szabályainak ismerete

NYELVTAN

A nyelv jelentősége a társadalom életében

Anyanyelvünk a magyar nyelv

AZ ELEMI OSZTÁLYOKBAN TANULTAK ISMÉTLÉSE

A SZÓFAJOK

Az ige

A főnév

A melléknév

A számnév

A névmás

A viszonyszók

A névelő

Az igekötő

A kötőszó

Témazáró

HANGTAN

Írás. Helyesírás. Helyes ejtés

Mi a hang?

A beszédhangok képzése

A hang és a betű

Az ábécé

A régies és az idegen betűk

A magánhangzók

A rövid és a hosszú magánhangzók

A magas és a mély magánhangzók

A hangrend

A magánhangzók illeszkedése

Témazáró

A mássalhangzók

A zöngés és zöngétlen mássalhangzók

A rövid és a hosszú mássalhangzók

A j hang jelölése

A szóvégi h ejtése és írása

A mássalhangzó-változások

A hasonulás

A részleges hasonulás

A teljes hasonulás

Az összeolvadás

A mássalhangzó-rövidülés

A szótag. A szótagolás

A magyar helyesírás alapelvei

Témazáró

A SZAVAK VILÁGA

A hangalak és a jelentés kapcsolata

Hangutánzó szavak

Hangulatfestő szavak

Az egyjelentésű és a többjelentésű szavak

Az egyjelentésű szavak

A többjelentésű szavak

Azonos alakú szavak

Rokon értelmű szavak

Hasonló alakú szavak

Ellentétes jelentésű szavak

A SZÓ SZERKEZETE

Szavak és szóelemek 

A toldalékok

A jel

A rag

Egyalakú és többalakú (változó) szótövek

Témazáró

A MONDATOK

A mondatok osztályozása

A kijelentő mondat

A kérdő mondat

A felkiáltó mondat

A felszólító mondat

Az óhajtó mondat

Az egyszerű mondat fajtái

Témazáró

KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK A HELYESÍRÁS

ALAPELVEINEK GYAKORLÁSÁRA

GYAKORLÓ FELADATOK

Szövegek és feladatok néma olvasáshoz, szövegértelmezéshez

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Угорська мова Браун 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 05.08.2022 - 23:12
My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://boostleadgeneration.com
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж