Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Угорська мова Браун 5 клас 2022

Угорська мова Браун 5 клас 2022

20.06.2022 - 15:08 268 0
Угорська мова Браун 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

A KOMMUNIKÁCIÓ

A nyelv és a beszéd

Az élőbeszéd és írott beszéd

A beszéd célja és címzettje

A helyes beszéd tartalmi és formai követelményei

A monológ és a párbeszéd

A beszéd témája és mondanivalója

Közlésfajták a szövegben

Kommunikációs jelek és szabályok

A társadalmi érintkezés szabályainak ismerete

NYELVTAN

A nyelv jelentősége a társadalom életében

Anyanyelvünk a magyar nyelv

AZ ELEMI OSZTÁLYOKBAN TANULTAK ISMÉTLÉSE

A SZÓFAJOK

Az ige

A főnév

A melléknév

A számnév

A névmás

A viszonyszók

A névelő

Az igekötő

A kötőszó

Témazáró

HANGTAN

Írás. Helyesírás. Helyes ejtés

Mi a hang?

A beszédhangok képzése

A hang és a betű

Az ábécé

A régies és az idegen betűk

A magánhangzók

A rövid és a hosszú magánhangzók

A magas és a mély magánhangzók

A hangrend

A magánhangzók illeszkedése

Témazáró

A mássalhangzók

A zöngés és zöngétlen mássalhangzók

A rövid és a hosszú mássalhangzók

A j hang jelölése

A szóvégi h ejtése és írása

A mássalhangzó-változások

A hasonulás

A részleges hasonulás

A teljes hasonulás

Az összeolvadás

A mássalhangzó-rövidülés

A szótag. A szótagolás

A magyar helyesírás alapelvei

Témazáró

A SZAVAK VILÁGA

A hangalak és a jelentés kapcsolata

Hangutánzó szavak

Hangulatfestő szavak

Az egyjelentésű és a többjelentésű szavak

Az egyjelentésű szavak

A többjelentésű szavak

Azonos alakú szavak

Rokon értelmű szavak

Hasonló alakú szavak

Ellentétes jelentésű szavak

A SZÓ SZERKEZETE

Szavak és szóelemek 

A toldalékok

A jel

A rag

Egyalakú és többalakú (változó) szótövek

Témazáró

A MONDATOK

A mondatok osztályozása

A kijelentő mondat

A kérdő mondat

A felkiáltó mondat

A felszólító mondat

Az óhajtó mondat

Az egyszerű mondat fajtái

Témazáró

KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK A HELYESÍRÁS

ALAPELVEINEK GYAKORLÁSÁRA

GYAKORLÓ FELADATOK

Szövegek és feladatok néma olvasáshoz, szövegértelmezéshez

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Угорська мова Браун 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?