Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Петрук 5 клас з навчанням румунською мовою 2022

Українська мова Петрук 5 клас з навчанням румунською мовою 2022

26.06.2022 - 13:54 260 0
Українська мова Петрук 5 клас з навчанням румунською мовою 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

МОВА Й МОВЛЕННЯ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

§ 1. Усвідомлюємо значення мови в житті людини

§ 2. Розрізняємо терміни мова й мовлення, ознайомлюємося з видами мовленнєвої діяльності

§ 3. Дізнаємося про ситуацію мовлення та основні правила спілкування. Створюємо висловлювання

§ 4. Узагальнюємо вивчене про частини мови, повторюємо основні способи їх розрізнення

§ 5. Повторюємо відомості про іменник як частину мови

§ 6. Повторюємо відомості про прикметник як частину мови

§ 7. Повторюємо відомості про числівник як частину мови

§ 8. Повторюємо відомості про займенник як частину мови

§ 9. Узагальнюємо відомості про текст, його основні ознаки, визначаємо тему й основну думку тексту

§ 10. Повторюємо відомості про дієслово як частину мови

§ 11. Повторюємо відомості про прислівник як частину мови

§ 12. Повторюємо відомості про службові частини мови

§ 13. Ознайомлюємося з назвами розділів науки про мову. Повторюємо алфавіт, пояснюємо вживання великої букви

§ 14. Розрізняємо голосні і приголосні звуки, правильно вимовляємо їх і позначаємо буквами на письмі

§ 15. Спостерігаємо за стилями мовлення, розрізняємо їх

§ 16. Ділимо слова на склади для переносу з рядка в рядок. Переносимо слова відповідно до правил

§ 17. Правильно наголошуємо слова. Ознайомлюємося з роллю наголосу

§ 18. Розрізняємо дзвінкі й глухі приголосні, правильно вимовляємо їх

§ 19. Розрізняємо тверді й м’які приголосні, правильно вимовляємо їх. Переказуємо текст

§ 20. Досліджуємо м’які приголосні: правильно вимовляємо, позначаємо їх м’якість на письмі буквами і, я, ю, є та ь

§ 21. Розрізняємо типи мовлення: розповідь, опис, роздум

§ 22. Досліджуємо подовжені приголосні: правильно вимовляємо, позначаємо їх на письмі подвоєнням букв

§ 23. Правильно вимовляємо й пишемо слова з апострофом і без нього. Доводимо власну думку

§ 24. Аналізуємо слова з орфограмами, користуємось орфографічним словником

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 25. Ознайомлюємося з терміном лексикологія. З’ясовуємо лексичне значення слів. Ознайомлюємося зі словниками

§ 26. Розрізняємо однозначні й багатозначні слова. Працюємо з тлумачним словником

§ 27. Ознайомлюємося з аудіюванням як видом мовленнєвої діяльності, учимося бути уважними слухачами та слухачками

§ 28. Спостерігаємо за словами з прямим і переносним значенням

§ 29. Спостерігаємо за вживанням антонімів у текстах. Добираємо антоніми, робимо висновки

§ 30. Спостерігаємо за вживанням синонімів у текстах. Добираємо синоніми, аналізуємо їх роль у мовленні

§ 31. Спостерігаємо за вживанням омонімів у мовленні. Розрізняємо багатозначні слова та омоніми

§ 32. Ознайомлюємося з паронімами, спостерігаємо за їх уживанням у мовленні

§ 33. Ознайомлюємося з читанням як видом мовленнєвої діяльності, опановуємо різні прийоми читання

§ 34. Досліджуємо власне українську й запозичену лексику

§ 35. Досліджуємо застарілі слова й неологізми

§ 36. Ознайомлюємося з особливостями офіційно-ділового стилю мовлення

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 37. Ознайомлюємося з терміном фразеологія. Спостерігаємо за вживанням фразеологізмів у мовленні, з’ясовуємо їх значення

§ 38. З’ясовуємо значення фразеологізмів, користуємося фразеологічним словником

§ 39. Порівнюємо значення фразеологізмів в українській і рідній мовах, доречно вживаємо їх

§ 40. Навчаємося культурі усного мовлення

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

§ 41. Узагальнюємо відомості про будову слова, засвоєні в початкових класах

§ 42. Повторюємо відомості про закінчення та його призначення. Визначаємо закінчення у словах

§ 43. Змінюємо форми слів. Удосконалюємо правописні вміння

§ 44. Добираємо спільнокореневі слова, розрізняємо форми слова і спільнокореневі слова

§ 45. Узагальнюємо відомості про діалог, будуємо й розігруємо діалоги

§ 46. Повторюємо відомості про суфікс. Розрізняємо значення суфіксів

§ 47. Спостерігаємо за творенням слів за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-, -ств-, -зтв-, -цтв-, вимовляємо й записуємо слова з ними

§ 48. Вправляємося у визначенні суфіксів, розрізняємо значення слів

§ 49. Спостерігаємо за творенням слів за допомогою префіксів, розрізняємо їх значення

§ 50. Ознайомлюємося з правилами розмови по телефону, будуємо й розігруємо діалоги

§ 51. Удосконалюємо правописні вміння: вправляємося в написанні слів із префіксами

§ 52. Досліджуємо основні способи словотворення

§ 53. Пригадуємо відомості про монолог, складаємо й читаємо монолог

§ 54. Ознайомлюємося з назвами розділів науки про мову. Повторюємо знання, засвоєні в початкових класах, про словосполучення, речення

§ 55. Досліджуємо види речень за метою висловлювання. Удосконалюємо вміння вживати відповідні розділові знаки в кінці речень

§ 56. Закріплюємо знання про граматичну основу речення

§ 57. Міркуємо, доводимо власну думку, навчаємося переказувати текст

§ 58. Поширюємо речення другорядними членами

§ 59. Добираємо однорідні члени речення, пунктуаційно правильно оформлюємо їх на письмі

§ 60. Уживаємо узагальнювальні слова при однорідних членах речення

§ 61. Спостерігаємо, міркуємо, аргументуємо власну відповідь, навчаємося описувати

§ 62. Спостерігаємо за реченнями зі звертаннями. Навчаємося культури усного й писемного мовлення

§ 63. Ознайомлюємося з есе. Ділимося враженнями, вправляємося у написанні есе

§ 64. Досліджуємо складні речення, утворюємо й пунктуаційно правильно оформлюємо їх на письмі

§ 65. Висловлюємо власні думки, навчаємося писати вітальну листівку

§ 66. Навчаємося передавати чуже мовлення, пунктуаційно правильно оформлюємо його на письмі

§ 67. Навчаємося писати лист

§ 68. Спостерігаємо за пунктуаційним оформленням речень-реплік у діалозі, розігруємо діалоги

§ 69. Спілкуємося: обговорюємо різні погляди, висловлюємо й аргументуємо власну позицію

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Петрук 5 клас з навчанням румунською мовою 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?