Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Беца 5 клас з навчанням угорською мовою 2022

Українська мова Беца 5 клас з навчанням угорською мовою 2022

26.06.2022 - 13:41 237 0
Українська мова Беца 5 клас з навчанням угорською мовою 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Вступ 5

§ 1. Державна мова та інші мови світу

§ 2. Розвиток мовлення. «Україна — наш рідний край»

Спілкування і мовлення. Текст

§ 3. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

§ 4. Навчальне читання

§ 5. Найважливіші вимоги до культури мовлення

§ 6. Види мовлення (монологічне і діалогічне; усне і писемне)

§ 7. Текст. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на абзаци. План готового тексту

Матеріал для самоконтролю

Повторення вивченого в початкових класах

§ 8. Частини мови. Іменники, що означають назви істот та неістот. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Змінювання іменників за числами

§9. Прикметник. Роль прикметників у тексті. Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами і числами

§ 10. Числівник. Роль числівників у мовленні

§11. Займенник. Особові займенники

§ 12. Дієслово. Роль дієслів у текстах. Неозначена форма дієслова

§ 13. Прислівник

§ 14. Службові частини мови. Прийменник. Сполучник

Матеріал для самоконтролю

Синтаксис і пунктуація

§ 15. Словосполучення. Головне та залежне слово у словосполученні

§16. Речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні і неокличні речення. Розділові знаки в кінці речення

§ 17. Головні члени речення: підмет і присудок

§ 18. Тире між підметом і присудком

§ 19. Другорядні члени речення. Додаток

§20. Означення

§21. Обставина

Матеріал для самоконтролю

§ 22. Односкладні та двоскладні речення

§ 23. Речення з однорідними членами

§ 24. Кома між однорідними членами

§ 25. Навчальний діалог

§ 26–27. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Розділові знаки при узагальнювальному слові

§ 28. Звертання. Розділові знаки при звертаннях

§ 29. Використання звертань у розмовному й художньому стилях мовлення

Матеріал для самоконтролю

§ 30. Складне речення. Загальне поняття

§ 31. Розділові знаки у складному реченні

§ 32. Пряма мова. Передача прямої мови непрямою. Розділові знаки при прямій мові

§ 33. Діалог. Тире при діалозі

§ 34. Вставні слова

§ 35. Усний докладний переказ тексту

Матеріал для самоконтролю

Лексикологія. Фразеологія

§ 36. Лексичне значення слова

§ 37. Однозначні й багатозначні слова

§ 38. Групи слів за значенням. Омоніми. Синоніми. Антоніми

§ 39. Фразеологізми. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми

§ 40. Етимологія (походження) слова

§ 41. Пароніми

§42. Лексика за походженням

§ 43-44. Застарілі слова (архаїзми, історизми).

Неологізми

§ 45. Письмовий докладний переказ тексту-опису предмета

Матеріал для самоконтролю

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

§ 46-47. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки

§ 48. Вимова звуків, що позначаються буквами г, х, ґ, к

§ 49. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

§ 50. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ

§ 51. Позначення на письмі звуків [дж], [дз], [дз]

Матеріал для самоконтролю

§ 52-53. Склад. Основні правила переносу

§ 54. Наголос

§ 55. Звуковий запис слова (фонетична транскрипція). Фонетичний розбір слова

§ 56. Ознайомлення з орфоепічним словником. Вимова наголошених і ненаголошених голосних звуків та позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 57-58. Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

§ 59-60. Спрощення в групах приголосних

§ 61-62. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків

§ 63-64. Чергування [е] з [о] після ж, ч, ш, щ, é. Чергування [и], [і] після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

§ 65-66. Основні випадки чергування приголосних: [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з′], [ц′], [с′]

§ 67. Основні випадки чергування у-в, і-й

Матеріал для самоконтролю

§ 68. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є

§ 69. Правила вживання знака м’якшення

§ 70. Правила вживання éо, ьо

§ 71-72. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

§ 73-74. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

§ 75. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних

§ 76. Переказ художнього тексту з елементами опису

Матеріал для самоконтролю

Будова слова

§ 77. Основа слова і закінчення змінних слів

§ 78. Змінні та незмінні слова

§ 79. Корінь, суфікс, префікс і закінчення — значущі частини слова.

§ 80-81. Спільнокореневі слова і форми слова

§ 82-83. Суфікс

§ 84-85. Префікс

§ 86.Розбір слова за будовою

§ 87. Особливості складання тексту-опису

§ 88. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-)

§ 89. Написання префікса роз- (розі-), без-, через-

§ 90. Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-

Словотвір

§ 91. Змінювання і творення слів

§ 92-93. Основні способи словотворення. Префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний способи словотвору

§ 94. Безафіксний спосіб словотвору. Складання слів або основ. Перехід слів з однієї частини мови до іншої

§ 95. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова

§ 96-97.Розвиток мовлення. Опис зовнішності людини

§ 98. Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин-

§ 99. Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксом -ин-

§ 100. Зміни приголосних при творенні прикметників на -ськ(-зьк-, -цьк-) та іменників на -ство- (-зтв-, -цтв-)

Матеріал для самоконтролю

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Беца 5 клас з навчанням угорською мовою 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?