Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова Шумицька 5 клас з навчанням угорською мовою 2022

Українська мова Шумицька 5 клас з навчанням угорською мовою 2022

26.06.2022 - 13:43 338 0
Українська мова Шумицька 5 клас з навчанням угорською мовою 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

§ 1. Українська мова – державна мова України

§ 2. Розвиток мовлення. Загальне уявлення про спілкування та мовлення, види мовленнєвої діяльності

Повторення вивченого в початкових класах

§ 3. Частини мови, способи розпізнавання частин мови

§ 4. Іменник

§ 5. Прикметник

§ 6. Числівник

§ 7. Займенник. Особові займенники

§ 8. Дієслово

§ 9. Розвиток мовлення. Читання тексту мовчки

§ 10. Розвиток мовлення. Текст. Тема й головна думка тексту

Синтаксис. Пунктуація

§ 11. Словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні

§ 12. Речення. Види речень

§ 13. Головні члени речення: підмет і присудок

§ 14. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

§ 15. Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами

§ 16. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

§ 17. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту розповідного характеру

§ 18. Звертання. Вставні слова та словосполучення. Розділові знаки при звертаннях і вставних конструкціях

§ 19. Складне речення. Розділові знаки у складному реченні

§ 20. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 21. Діалог. Тире при діалозі

§ 22. Розвиток мовлення. Правила спілкування. Складання діалогів

Лексика

§ 23. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

§ 24. Тлумачний і перекладний словники

§ 25. Групи слів за значенням: омоніми, синоніми, антоніми

§ 26. Фразеологізми. Фразеологічний словник

§ 27. Розвиток мовлення. Докладний переказ тексту-опису предмета

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

§ 28. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки

§ 29. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

§ 30. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Позначення на письмі звуків [дж], [дз], [дз′]

§ 31. Розвиток мовлення. Переказ художнього тексту з елементами опису предмета

§ 32. Склад. Основні правила переносу. Наголос

§ 33. Вимова наголошених і ненаголошених голосних звуків і позначення їх на письмі

§ 34. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

§ 35. Розвиток мовлення. Написання вітальних листівок

§ 36. Уподібнення приголосних звуків

§ 37. Спрощення у групах приголосних

§ 38. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]

§ 39. Чергування [о], [е] з [і]

§ 40. Чергування [е] з [о] після [ж], [ч], [ш], [й]

§ 41. И, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

§ 42. Розвиток мовлення. Читання вголос тексту науково-популярного стилю

§ 43. Розвиток мовлення. Твір-розповідь у художньому стилі

§ 44. Основні випадки чергування приголосних: [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]

§ 45. Основні випадки чергування у – в, і – й

§ 46. Розвиток мовлення. Стисле переказування змісту побаченого

§ 47. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, я, ю, є

§ 48. Правила вживання м’якого знака

§ 49. Правила вживання апострофа

§ 50. Розвиток мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Складання запрошення

§ 51. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків

§ 52. Написання слів іншомовного походження

§ 53. Розвиток мовлення. Аудіювання тексту художнього стилю

§ 54. Розвиток мовлення. Твір-опис тварини в художньому стилі

Будова слова. Словотвір

§ 55. Основні відомості про будову слова і словотвір. Спільнокореневі слова й форми слова. Основа слова та закінчення змінних слів

§ 56. Значущі частини слова

§ 57. Вимова та написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-

§ 58. Розвиток мовлення. Усний твір – опис за малюнком

§ 59. Основні способи словотворення

§ 60. Усний твір-розповідь за поданою ситуацією

§ 61. Зміни приголосних при творенні іменників і прикметників із суфіксом -ин-

§ 62. Зміни приголосних при творенні прикметників на -ськ-(-зьк-, -цьк-) та іменників на -ство (-зтво, -цтво)

§ 63. Написання слів з пів, напів

§ 64. Розвиток мовлення. Твір з елементами роздуму

§ 65. Написання складних слів разом і через дефіс

§ 66. Творення і правопис складноскорочених слів. Сполучні о, е у складних словах

§ 67. Розвиток мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Написання замітки

§ 68. Повторення вивченого у 5 класі

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Шумицька 5 клас з навчанням угорською мовою 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Kasey Streeton
Kasey Streeton 12.07.2024 - 12:25
Hi there, My name is Kasey from Monkey Digital, Allow me to present to you a lifetime revenue opportunity of 35% That's right, you can earn 35% of every order made by your affiliate for life.
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?