Разделы
Учебники для школы » 8 класс » 8 класс Венгерский язык » Українська мова Шумицька 8 клас з навчанням угорською мовою 2021

Українська мова Шумицька 8 клас з навчанням угорською мовою 2021

07.07.2021 - 14:50 226 0
Українська мова Шумицька 8 клас з навчанням угорською мовою 2021
Содержание Читать онлайн Скачать
§ 1. Українська мова серед інших мов світу.
Українська мова в колі слов’янських мов
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2. Самостійні частини мови
§ 3. Службові частини мови. Вигук як особлива частина мови
§ 4. Орфограми в самостійних і службових частинах мови, правопис вигуків і звуконаслідувальних слів
§ 5. Розвиток мовлення. Текст. Типи текстів. Стилі мови. Вивчальне читання. Навчальне читання мовчки
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 6. Загальне поняття про словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні
§ 7. Типи підрядного зв’язку у словосполученні: узгодження, керування, прилягання
§ 8. Розвиток мовлення. Особливості побудови опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури
§ 9. Загальне поняття про речення. Відмінність речення від слова та словосполучення
§ 10. Просте речення. Види простих речень за метою висловлювання. Окличні речення
§ 11. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
§ 12. Підготовка до контрольного читання мовчки
§ 13. Двоскладні речення. Головні члени речення
§ 14. Підмет. Засоби вираження підмета. Простий і складений підмети
§ 15. Особливості узгодження присудка зі складеним підметом
§ 16. Присудок. Типи присудків. Простий дієслівний присудок
§ 17. Розвиток мовлення. Особливості побудови опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості
§ 18. Розвиток мовлення. Письмовий стислий переказ тексту з елементами опису місцевості
§ 19. Дієслівний складений присудок
§ 20. Іменний складений присудок. Засоби вираження іменної частини складеного присудка
§ 21. Тире між підметом і присудком
§ 22. Другорядні члени речення. Загальне поняття про другорядні члени речення
§ 23. Додаток. Прямі й непрямі додатки
§ 24. Означення. Узгоджені та неузгоджені означення
§ 25. Прикладка
§ 26. Розвиток мовлення. Поглиблення відомостей про офіційно-діловий стиль. Звіт про виконану роботу
§ 27. Розвиток мовлення. Ділові папери. Складання офіційного звернення до представників влади чи громадськості
з актуальних проблем
§ 28. Обставина. Види обставин (загальне поняття)
§ 29. Порівняльний зворот
§ 30. Розвиток мовлення. Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень
§ 31. Односкладні речення. Типи односкладних речень
§ 32. Означено-особові речення
§ 33. Неозначено-особові речення
§ 34. Узагальнено-особові речення
§ 35. Безособові речення
§ 36. Називні речення
§ 37. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання
§ 38. Повні та неповні речення
§ 39. Ускладнені прості речення. Речення з однорідними членами
§ 40. Розділові знаки при однорідних членах речення. Кома між однорідними членами речення
§ 41. Узагальнювальні слова. Розділові знаки при узагальнювальних словах
§ 42. Речення зі звертаннями. Розділові знаки при звертаннях
§ 43. Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему
§ 44. Вставні та вставлені слова, сполучення слів, речення. Розділові знаки при вставних і вставлених компонентах
§ 45. Загальне поняття про відокремлення. Відокремлення другорядних членів речення
§ 46. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§ 47. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою
§ 48. Діалог. Розділові знаки при діалозі
§ 49. Цитата як спосіб передання чужої мови. Способи введення цитати в текст
§ 50. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол
§ 51. Повторення вивченого у 8 класі
Ключі до вправ. Відгадки. Відповіді до тестових завдань
На этой странице вы можете бесплатно скачать Українська мова Шумицька 8 клас з навчанням угорською мовою 2021.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 20.04.2022 - 15:29
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Eric
Eric 06.03.2022 - 12:25
Hi, Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often,
Kylie
Kylie 06.03.2022 - 02:19
Hi, We're wondering if you'd be interested in a backlink to bookforschool.in.ua from our website that has a Moz Domain Authority of 50? We charge just $50 (USD) to be paid via Paypal,
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж