Розділи
Підручники для школи » 8 клас » 8 класс Венгерский язык » Українська мова Шумицька 8 клас з навчанням угорською мовою 2021

Українська мова Шумицька 8 клас з навчанням угорською мовою 2021

07.07.2021 - 14:50 541 0
Українська мова Шумицька 8 клас з навчанням угорською мовою 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Українська мова серед інших мов світу.
Українська мова в колі слов’янських мов
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2. Самостійні частини мови
§ 3. Службові частини мови. Вигук як особлива частина мови
§ 4. Орфограми в самостійних і службових частинах мови, правопис вигуків і звуконаслідувальних слів
§ 5. Розвиток мовлення. Текст. Типи текстів. Стилі мови. Вивчальне читання. Навчальне читання мовчки
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 6. Загальне поняття про словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні
§ 7. Типи підрядного зв’язку у словосполученні: узгодження, керування, прилягання
§ 8. Розвиток мовлення. Особливості побудови опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури
§ 9. Загальне поняття про речення. Відмінність речення від слова та словосполучення
§ 10. Просте речення. Види простих речень за метою висловлювання. Окличні речення
§ 11. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
§ 12. Підготовка до контрольного читання мовчки
§ 13. Двоскладні речення. Головні члени речення
§ 14. Підмет. Засоби вираження підмета. Простий і складений підмети
§ 15. Особливості узгодження присудка зі складеним підметом
§ 16. Присудок. Типи присудків. Простий дієслівний присудок
§ 17. Розвиток мовлення. Особливості побудови опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості
§ 18. Розвиток мовлення. Письмовий стислий переказ тексту з елементами опису місцевості
§ 19. Дієслівний складений присудок
§ 20. Іменний складений присудок. Засоби вираження іменної частини складеного присудка
§ 21. Тире між підметом і присудком
§ 22. Другорядні члени речення. Загальне поняття про другорядні члени речення
§ 23. Додаток. Прямі й непрямі додатки
§ 24. Означення. Узгоджені та неузгоджені означення
§ 25. Прикладка
§ 26. Розвиток мовлення. Поглиблення відомостей про офіційно-діловий стиль. Звіт про виконану роботу
§ 27. Розвиток мовлення. Ділові папери. Складання офіційного звернення до представників влади чи громадськості
з актуальних проблем
§ 28. Обставина. Види обставин (загальне поняття)
§ 29. Порівняльний зворот
§ 30. Розвиток мовлення. Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень
§ 31. Односкладні речення. Типи односкладних речень
§ 32. Означено-особові речення
§ 33. Неозначено-особові речення
§ 34. Узагальнено-особові речення
§ 35. Безособові речення
§ 36. Називні речення
§ 37. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання
§ 38. Повні та неповні речення
§ 39. Ускладнені прості речення. Речення з однорідними членами
§ 40. Розділові знаки при однорідних членах речення. Кома між однорідними членами речення
§ 41. Узагальнювальні слова. Розділові знаки при узагальнювальних словах
§ 42. Речення зі звертаннями. Розділові знаки при звертаннях
§ 43. Розвиток мовлення. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему
§ 44. Вставні та вставлені слова, сполучення слів, речення. Розділові знаки при вставних і вставлених компонентах
§ 45. Загальне поняття про відокремлення. Відокремлення другорядних членів речення
§ 46. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§ 47. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою
§ 48. Діалог. Розділові знаки при діалозі
§ 49. Цитата як спосіб передання чужої мови. Способи введення цитати в текст
§ 50. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол
§ 51. Повторення вивченого у 8 класі
Ключі до вправ. Відгадки. Відповіді до тестових завдань
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Шумицька 8 клас з навчанням угорською мовою 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 24.03.2023 - 08:51
To the in.ua Administrator. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing
Eric
Eric 24.03.2023 - 03:46
Hi in.ua Owner! My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 19.03.2023 - 02:13
Dear in.ua Owner. My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 17.03.2023 - 13:17
Dear in.ua Webmaster. This is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just
Eric
Eric 15.03.2023 - 20:33
To the in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at