Хімія Попель 8 клас з навчанням угорською мовою 2021

Хімія Попель 8 клас з навчанням угорською мовою 2021

Название учебника: Хімія Попель 8 клас з навчанням угорською мовою 2021
 
Автор: Попель П. П., Крикля Л. С.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2021
 
Язык: венгерский
 
Страниц: 236
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
1. fejezet
A periódusos törvény. A kémiai elemek periódusos rendszere. Az atom felépítése

1. Történelmi áttekintés a kémiai elemek osztályozásának első próbálkozásairól
2. A periódusos törvény
3. A kémiai elemek periódusos rendszere
4. Az atom szerkezete
ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA. Izotópok
5. Az atom korszerű modellje
6. Az atom elektronszerkezete
7. Az atom sugara
8. A periódusos törvény és az atomok elektronszerkezete
9. A kémiai elem jellemzése
10. A periódusos rendszer, az elemek kémiai jellege és az egyszerű anyagok tulajdonságai
11. A periódusos rendszer és a vegyületek kémiai tulajdonságai
12. A periódusos törvény jelentősége

2. fejezet
A kémiai kötés és az anyag szerkezete
13. Az ionos kötés. Ionos vegyületek
15. A kovalens kötés
16. A poláris és apoláris kovalens kötés. Az elemek elektronegativitása
17. Molekuláris és atomos szerkezetű anyagok
1.SZ. GYAKORLATI MUNKA
Vegyületek fizikai tulajdonságainak vizsgálata

3. fejezet
Az anyagmennyiség. Számítások kémiai képletek alapján
18. Anyagmennyiség
19. A móltömeg
20. A móltérfogat. Avogadro törvénye
ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA. A gázok térfogatainak aránya a kémiai reakciókban
21. A gázok relatív sűrűsége
ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA. A levegő átlagos moláris tömegéről (móltömegéről)


4. fejezet
A szervetlen vegyületek alapvető csoportjai
22. Oxidok
23. Bázisok
ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA. Egy különleges bázis
24. Savak
25. Sók
26. Az oxidok felépítése, tulajdonságaik és felhasználásuk
27. Kémiai egyenletek alapján végzett számítások
28. A bázisok tulajdonságai és alkalmazásuk
29. A savak tulajdonságai és alkalmazása
HÁZI KISÉRLET. Egyes anyagok hatása a zöldséglevekre
30. Amfoter oxidok és hidroxidok
31. A sók tulajdonságai és alkalmazása
ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA. Savanyú sók
2.SZ. GYAKORLATI MUNKA
A szervetlen vegyületek legfontosabb csoportjai tulajdonságainak tanulmányozása
I. változat. A sósav kémiai tulajdonságainak tanulmányozása
II. változat. A nikkel(II)-szulfát tulajdonságainak tanulmányozása
32. A szervetlen vegyületekre vonatkozó ismeretek összefoglalása
33. Szervetlen anyagok közötti származási kapcsolatok
3.SZ. GYAKORLATI MUMKA.
Kísérleti feladatok megoldása
I. változat. Reakciók megvalósítása a kémiai átalakulások sémája szerint
II. változat. A kémiai átalakulások sémájának összeállítása és a reakciók megvalósítása
34. Szervetlen vegyületek, a környezet és az ember
Utószó
Melléklet. Szervetlen vegyületek előállításának módszerei
A feladatok és gyakorlatok megoldásai
Szakszavak jegyzéke
Név és tárgymutató
Irodalom a tanulók részére
Internetoldalak, melyek érdekes anyagot tartalmaznak kémiából
Szakkifejezések szótára

12-08-2021, 12:27 40