Розділи
Підручники для школи » 7 клас » Українська мова Бабич 7 клас з навчанням румунською мовою 2020

Українська мова Бабич 7 клас з навчанням румунською мовою 2020

27.08.2020 - 08:25 1 703 0
Українська мова Бабич 7 клас з навчанням румунською мовою 2020
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Основні етапи історії розвитку української мови
§ 2. Повторення та узагальнення вивченого. Частини мови (іменник, прикметник, числівник, займенник)
§ 3. Вивчені групи орфограм
§ 4. Розвиток мовлення. Текст. Типи і стилі мовлення
Морфологія. Орфографія
Дієслово
§ 5. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 6. Форми дієслова: неозначена форма (інфінітив); особові форми; безособові форми; особливі форми
§ 7. Використання в мовленні дієслів-синонімів
§ 8. Не з дієсловами
§ 9. Доконаний і недоконаний вид дієслова
§ 10. Практичне засвоєння дієслівних словосполучень
§ 11. Розвиток мовлення. Поглиблення поняття про загальні мовні засоби міжфразового зв’язку речень у тексті. Складання плану. Добір заголовка до тексту
§ 12. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
§ 13. Творення дієслів умовного способу. Формотворчі частки би, б
§ 14. Творення дієслів наказового способу. Формотворчі частки хай, нехай. Знак м’якшення ь у дієсловах наказового способу
§ 15. Уживання одних способів дієслів замість інших. Уживання інфінітива в значенні різних способів
§ 16. Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі
§ 17. Теперішній і майбутній часи дієслова
§ 18. Дієслова I та II дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях I та II дієвідмін
§ 19. Практичне засвоєння особових форм дієслів, у тому числі з чергуванням кінцевого приголосного. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
§ 20. Безособові дієслова. Розбір дієслова як частини мови
Тестові завдання
§ 21. Розвиток мовлення. Створення монологічного та діалогічного мовлення
Дієприкметник
§ 22. Дієприкметник як особлива форма дієслова
§ 23. Відмінювання дієприкметників
§ 24. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів
§ 25. Правильна побудова речень з дієприкметниковим зворотом
§ 26. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів
§ 27. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників
§ 28. Правопис н у дієприкметниках і нн у прикметниках дієприкметникового походження
§ 29. Правопис не з дієприкметниками
Тестові завдання
Безособові дієслівні форми на -но, -то
§ 30. Безособові дієслівні форми на -но, -то, їх творення, граматична і стилістична роль
§ 31. Розвиток мовлення. Читання та аналіз тексту
Дієприслівник
§ 32. Дієприслівник як особлива форма дієслова. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 33. Правопис не з дієприслівниками
§ 34. Дієприслівниковий зворот
§ 35. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду
§ 36. Правильне використання дієприслівників у побудові речень. Використання дієприслівникового звороту як засобу зв’язку речень у тексті
Тестові завдання
§ 37. Розвиток мовлення. Публіцистичний стиль мовлення
§ 38. Розвиток мовлення. Особливості побудови роздуму дискусійного характеру
Прислівник
§ 39. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 40. Розряди прислівників за значенням
§ 41. Ступені порівняння прислівників
§ 42. Використання прислівників як засобу зв’язку речень у тексті
§ 43. Н і нн у прислівниках
§ 44. Не і ні з прислівниками
§ 45. Дефіс у прислівниках
§ 46. Написання прислівників разом та окремо
§ 47. Розбір прислівника як частини мови
Тестові завдання
§ 48. Розвиток мовлення. Усний і письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму
Службові частини мови
§ 49. Прийменник. Особливості прийменника як службової частини мови
§ 50. Непохідні та похідні прийменники
§ 51. Правопис похідних прийменників
§ 52. Правильне вживання прийменників з іменниками
§ 53. Особливості вживання прийменників в українській і румунській мовах. Розбір прийменника як частини мови
§ 54. Розвиток мовлення. Замітка інформаційного характеру
§ 55. Сполучник як службова частина мови
§ 56. Сполучники сурядності й підрядності, їх види
§ 57. Уживання сполучників у простому і складному реченнях
§ 58. Написання сполучників. Розбір сполучника як частини мови
§ 59. Частка як службова частина мови
§ 60. Формотворчі та заперечні частки
§ 61. Модальні частки
§ 62. Частки бо, но, то, от, таки та постфікси -бо, -но, -то, -от, -таки. Розбір частки як частини мови
§ 63. Вигук як особлива частина мови
§ 64. Дефіс у вигуках і розділові знаки при вигуках
§ 65. Вигуки в мовленні. Інтонування речень з вигуками
Тестові завдання
§ 66. Розвиток мовлення. Переклад з румунської мови українською мовою
Узагальнення та систематизація вивченого з морфології та орфографії
§ 67. Самостійні та службові частини мови. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник
§ 68. Дієслово та його граматичні форми. Прислівник
§ 69. Розвиток мовлення. Написання есе
§ 70. Службові частини мови. Вигук
Ключі та відгадки до вправ
Відповіді до тестових завдань
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Бабич 7 клас з навчанням румунською мовою 2020.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.