Розділи
Підручники для школи » 7 клас » Польська мова Іванова 7 клас з навчанням польською мовою 2020

Польська мова Іванова 7 клас з навчанням польською мовою 2020

06.08.2020 - 19:02 456 0
Польська мова Іванова 7 клас з навчанням польською мовою 2020
Зміст Читати онлайн Завантажити
Wstęp
§ 1. Miejsce języka polskiego wśród innych języków słowiańskich
Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału
§ 2. Rodzaje wypowiedzeń. Zdanie pojedyncze i złożone. Znaki przestankowe w zdaniu pojedynczym i złożonym
1. Kształcenie językowe. Powtórzenie wiadomości o stylach. Styl publicystyczny. Streszczenie tekstu publicystycznego
§ 3. Części mowy
2. Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu o charakterze narracyjnym
§ 4. Sposoby tworzenia wyrazów
Leksykologia
Słownictwo
§ 5. Treść i zakres wyrazów
3. Kształcenie językowe. Ustne rozważanie na temat pracy archeologa
§ 6. Wyrazy zapożyczone i rodzime
§ 7. Pisownia wyrazów zapożyczonych
§ 8. Korzystajmy ze słowników
§ 9. Archaizmy i neologizmy
4. Kształcenie językowe. Opis pracy
Morfologia i ortografia
§ 10. Przysłówek, jego cechy gramatyczne. Rola w zdaniu
§ 11. Podział znaczeniowy przysłówków
§ 12. Stopniowanie przysłówków
5. Kształcenie językowe. Opis wyglądu zewnętrznego człowieka
§ 13. Sposoby tworzenia przysłówków
§ 14. Pisownia przysłówków. Przysłówki proste i złożone
§ 15. Analiza gramatyczna przysłówka
6. Kształcenie językowe. Dokładne streszczenie tekstu
§ 16. Ogólne wiadomości o imiesłowie przymiotnikowym. Jego rola w zdaniu
§ 17. Imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne
§ 18. Tworzenie imiesłowów przymiotnikowych
7. Kształcenie językowe. Wypracowanie-rozważanie o charakterze dyskusyjnym
§ 19. Odmiana imiesłowów przymiotnikowych
§ 20. Analiza gramatyczna imiesłowu przymiotnikowego
§ 21. Imiesłów w roli rzeczownika lub przymiotnika
§ 22. Pisownia imiesłowów przymiotnikowych
§ 23. Zwroty imiesłowowe
8. Kształcenie językowe. Dialog i monolog
§ 24. Imiesłów przysłówkowy jako nieodmienna forma czasownika. Jego znaczenie, cechy gramatyczne, rola w zdaniu
§ 25. Tworzenie imiesłowów przysłówkowych
§ 26. Zwroty imiesłowowe
§ 27. Pisownia nie z imiesłowami przysłówkowymi
§ 28. Analiza gramatyczna imiesłowu przysłówkowego
9. Kształcenie językowe. Wypracowanie w formie opowiadania, zawierające dialogi
§ 29. Przyimek jako pomocnicza część mowy
10. Kształcenie językowe. Opis portretu
§ 30. Przyimki proste i złożone
§ 31. Przyimki w zdaniu
§ 32. Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych
§ 33. Analiza gramatyczna przyimka
11. Kształcenie językowe. Jak pracować nad poprawą błędów
§ 34. Spójniki jako wyrazy pomocnicze
§ 35. Spójniki współrzędności
§ 36. Spójniki podrzędności
§ 37. Poprawne stosowanie spójników. Znaki przestankowe przy spójnikach
§ 38. Analiza gramatyczna spójnika
12. Kształcenie językowe. Dbamy o spójność tekstu
§ 39. Partykuły jako wyrazy pomocnicze
13. Kształcenie językowe. Rozumienie i streszczenie tekstu naukowo-popularnego
§ 40. Pisownia partykuły by
§ 41. Pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy
§ 42. Analiza gramatyczna partykuł
14. Kształcenie językowe. Charakterystyka
§ 43. Wykrzyknik jako część mowy
§ 44. Analiza gramatyczna wykrzyknika
§ 45. Powtórzenie w końcu roku szkolnego
Dyktanda
Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Польська мова Іванова 7 клас з навчанням польською мовою 2020.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 24.03.2023 - 08:51
To the in.ua Administrator. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing
Eric
Eric 24.03.2023 - 03:46
Hi in.ua Owner! My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 19.03.2023 - 02:13
Dear in.ua Owner. My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 17.03.2023 - 13:17
Dear in.ua Webmaster. This is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just
Eric
Eric 15.03.2023 - 20:33
To the in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at