Разделы
Учебники для школы » 7 класс » Українська мова Шумицька 7 клас з навчанням угорською мовою 2020

Українська мова Шумицька 7 клас з навчанням угорською мовою 2020

07.08.2020 - 19:56 770 0
Українська мова Шумицька 7 клас з навчанням угорською мовою 2020
Содержание Читать онлайн Скачать
Мова – скарбниця духовності народу
ВСТУП
§ 1. Поняття про українську літературну мову
Людина та її оточення
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5–6 КЛАСАХ
§ 2. Словосполучення й речення.
Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
§ 3. Способи творення слів
§ 4. Іменні частини мови
§ 5. Дієслово
§ 6. Розвиток мовлення. Стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль
§ 7. Читання мовчки
Любов до Батьківщини, рідного народу й держави
МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ
§ 8. Поняття про форми дієслова. Дієприкметник як особлива форма дієслова
§ 9. Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметникових зворотах
§ 10. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту публіцистичного стилю
§ 11. Відмінювання дієприкметників
§ 12. Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників
§ 13. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників
§ 14. Правопис н у дієприкметниках і нн у прикметниках дієприкметникового походження
§ 15. Правопис не з дієприкметниками
§ 16. Дієслівні форми на -но, -то
§ 17. Розвиток мовлення. Письмовий переказ тексту художнього стилю
Відомі особистості України та Угорщини. Прекрасне в моєму житті
§ 18. Дієприслівник як особлива форма дієслова
§ 19. Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті
§ 20. Розвиток мовлення. Ділові папери. Розписка. Лист електронною поштою
§ 21. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, творення дієприслівників різного виду
§ 22. Правопис не з дієприслівниками
§ 23. Розвиток мовлення. Усний твір-опис діяльності людини
Національна історія та культура. Фінансова культура людини
§ 24. Прислівник як частина мови
§ 25. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення
§ 26. Правопис не і ні з прислівниками
§ 27. Правопис н і нн у прислівниках
§ 28. Написання и та і у прислівниках
§ 29. Дефіс у прислівниках
§ 30. Написання прислівників разом і окремо
Людина і світ її захоплень. Відомі особистості
§ 31. Службові частини мови. Поняття про службові частини мови. Омонімія службових частин мови
§ 32. Розвиток мовлення. Складання нотаток до прочитаного тексту
§ 33. Прийменник. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні та реченні
§ 34. Правопис прийменників
§ 35. Уживання прийменників з відмінковими формами
Природа рідного краю. Екологічна культура людини
§ 36. Розвиток мовлення. Твір-роздум на екологічну тематику
§ 37. Сполучник. Класифікація сполучників
§ 38. Сполучники підрядності й сурядності
Моральні цінності людини
§ 39. Розвиток мовлення. Написання письмового твору-розповіді
§ 40. Уживання сполучників у простому і складному реченнях
§ 41. Правопис сполучників
Покликання людини
§ 42. Частка. Розряди часток за значенням. Функції часток
§ 43. Правопис часток
§ 44. Написання часток не, ні, ані з різними частинами мови
Народні традиції. Природа рідного краю
§ 45. Вигук як особлива частина мови. Розряди вигуків за значенням. Звуконаслідувальні слова. Етикетні форми спілкування
§ 46. Інтонування речень з вигуками. Розділові знаки при вигуках
§ 47. Дефіс у вигуках
§ 48. Розвиток мовлення. Читання тексту науково-популярного стилю вголос
Повторення вивченого у 7 класі
§ 49. Систематизація й узагальнення вивченого про морфологію та орфографію
Ключі до вправ. Відгадки. Відповіді до тестових завдань
На этой странице вы можете бесплатно скачать Українська мова Шумицька 7 клас з навчанням угорською мовою 2020.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив