Хімія Попель 11 клас Нова програма

Хімія Попель 11 клас Нова програма

Название учебника: Хімія Попель 11 клас Нова програма
 
Автор: Попель П. П., Крикля Л. С.
 
Издательство: Академія
 
Год: 2019
 
Язык: украинский
 
Страниц: 248
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
1 розділ Періодичний закон. Електронна будова атома
§ 1. Атоми. Хімічні елементи. Періодичний закон
§ 2. Електронна будова атомів
§ 3. Валентність і ступені окиснення елементів
§ 4. Періодичність змін характеру хімічних елементів, властивостей простих і складних речовин
 
2 розділ Хімічний зв’язок. Будова речовини
§ 5. Йонний зв’язок. Йонні речовини
§ 6. Ковалентний зв’язок. Речовини молекулярної та атомної будови
§ 7. Водневий зв’язок. Металічний зв’язок
§ 8. Кристалічні та аморфні речовини
 
3 розділ Хімічні реакції
§ 9. Необоротні та оборотні хімічні реакції
§ 10. Хімічна рівновага
Для допитливих. Нобелівський лауреат родом з України
§ 11. Відносний вихід продукту реакції
§ 12. Гідроліз солей
Для допитливих. Про винятки із правила
§ 13. Гальванічний елемент — хімічне джерело електричного струму
Для допитливих. Білки каталізатори —один із пріоритетів сучасної хімічної науки
 
4 розділ Неорганічні речовини та їхні властивості
§ 14. Неметалічні елементи
§ 15. Неметали
§ 16. Фізичні властивості неметалів. Адсорбція
§ 17. Хімічні властивості та застосування неметалів
§ 18. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном
§ 19. Хімічні властивості та застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду й амоніаку
§ 20. Оксиди неметалічних елементів
§ 21. Кислоти
§ 22. Розрахунки за хімічними рівняннями в разі надлишку реагенту
§ 23. Металічні елементи. Метали
Для допитливих. Кристалічні ґратки металів
§ 24. Алюміній. Сполуки Алюмінію
§ 25. Ферум. Залізо. Сполуки Феруму
Для допитливих. Виведення плями від іржі на тканині
§ 26. Основи. Гідроксиди Натрію і Кальцію
§ 27. Солі
§ 28. Жорсткість води
§ 29. Силікати. Силікатні матеріали
§ 30. Мінеральні добрива. Кислотність ґрунтів
Для допитливих. Нітрати в харчових продуктах
§ 31. Якісні реакції на деякі йони
Практична робота № 1.
Дослідження якісного складу солей
§ 32. Біологічне значення хімічних елементів
§ 33. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами
Практична робота № 2.
Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами
 
5 розділ Хімія і прогрес людства
§ 34. Хімія і розвиток цивілізації
§ 35. Хімія і довкілля
§ 36. Про «зелену» хімію
Післямова
Додатки
Відповіді до задач і вправ
Словник термінів
Предметний покажчик
Література для учнів

10-06-2019, 14:02 1 098