Розділи
Підручники для школи » 6 клас » Українська мова Свінтковська 6 клас з навчанням молдовською мовою 2019

Українська мова Свінтковська 6 клас з навчанням молдовською мовою 2019

05.08.2019 - 15:46 1 723 0
Українська мова Свінтковська 6 клас з навчанням молдовською мовою 2019
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Краса і багатство української мови
Повторення та узагальнення виченого
§ 2. Словосполучення і речення
§ 3. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки в них
§ 4. Будова слова. Найпоширеніші орфограми в коренях, суфіксах і префіксах
§ 5. Уживання слів у прямому та переносному значенні
Розрізнення багатозначних слів та слів-омонімів
Синоніми та антоніми, уживання їх для збагачення й увиразнення мовлення
§ 6. Звуки мови і знаки письма. Склад і наголос
§ 7. Уживання м’якого знака та апострофа

Морфологія. Орфографія
§ 8. Загальна характеристика частин мови
§ 9. Іменник(Substantivul): загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Рід іменників. Іменники, що означають назви істот і неістот
§ 10. Загальні і власні назви
Велика буква і лапки у власних назвах
§ 11. Рід іменників. Іменники спільного роду
§ 12. Число іменників
Іменники, що мають форму тільки множини або тільки однини
§ 13. Відмінки іменників. Кличний відмінок в українській мові
Уживання іменників у кличному відмінку при звертанні
§ 14. Типи відмін іменників
§ 15. Відмінювання іменників І відміни
§ 16. Відмінювання іменників ІІ відміни
§ 17. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку
§ 18. Відмінювання іменників ІІІ та ІV відмін
§ 19. Незмінювані іменники іншомовного походження
Правильне вживання іншомовних іменників у мовленні
§ 20. Основні способи творення іменників
Найчастіше вживані суфікси
§ 21. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я-)-, -енн(я-), -н(я-), -инн(я)-, -ив(о), -ев(о)
Суфікси, що надають словам емоційного забарвлення
Знак м'якшення у суфіксах -еньк-, -оньк-
§ 22. Не з іменниками
§ 23. Написання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові, зокрема молдовських
§ 24. Правопис складних іменників
§ 25. Правопис слів іншомовного походження
§ 26. Прикметник (Adjectivul)
Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 27. Правопис голосних у закінченнях прикметників
§ 28. Якісні, відносні та присвійні прикметники
§ 29. Ступені порівняння якісних прикметників
Утворення ступенів порівняння прикметників. Наголос у формах вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників
§ 30. Прикметники твердої й м’якої груп, їх відмінювання
§ 31. Способи творення прикметників
§ 32. НЕ з прикметниками
§ 33. Префікси пре-, при-
§ 34. Найуживаніші суфікси прикметників
§ 35. Букви Н та НН у прикметниках
§ 36. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§ 37. Написання прізвищ прикметникової форми
§ 38. Перехід прикметників в іменники
§ 39. Числівник (Numeralul). Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 40. Розряди числівників за значенням
Числівники кількісні і порядкові
§ 41. Числівники прості, складні та складені
§ 42. Правильне вживання відмінкових форм іменників при кількісних числівниках (зокрема дробових і збірних)
§ 43. Відмінювання кількісних числівників
§ 44.Відмінювання порядкових числівників
§ 45. Правильне вживання числівників для позначення дат, часу (годин)
§ 46. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках
§ 47. Написання складних та складених числівників.
Написання разом порядкових числівників з -сотий,-тисячний, -мільйонний, -мільярдний
§ 48. Числівники у фразеологізмах
Засвоєння найпоширеніших фразеологізмів з числівниками
§ 49. Узгодження числівника з іменником
Розбір числівника як частини мови
ЗАЙМЕННИК (Pronumele)
§ 50. Загальне значення. Морфологічні ознаки
Синтаксична роль
§ 51.Розряди займенників
§ 52.Особові займенники
Буква н в особових займенниках з-ої особи після прийменників. Відмінювання особових займенників
§ 53. Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання
§ 54. Відмінювання зворотного займенника себе
§ 55.Питальні й відносні займенники, їх відмінювання
§ 56. Неозначені і заперечні займенники
Їх творення і відмінювання. Дефіс у неозначених займенниках НЕ в заперечних займенниках
§ 57. Написання прийменників із займенниками окремо
Розбір займенника як частини мови
§ 58. Дієслово (Verbul)
Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль
§ 59. НЕ з дієсловами
§ 60 . Неозначена форма дієслова (інфінітив)
§ 61. Особові форми дієслова
§ 62. Дієприкметник, безособові форми на -но, -то
Дієприслівник
§ 63. Доконаний і недоконаний вид
§ 64. Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі
Наголос у деяких дієслів минулого часу (була, несла, брала)
§ 65. Теперішній і майбутній час
Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
§ 66. Дієслова І й ІІ дієвідмін
Букви е, и в особових закінченнях І та ІІ дієвідмін
§ 67. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
§ 68. Творення дієслів умовного способу
§ 69. Творення дієслів наказового способу
Буква ь у дієсловах наказового способу
§ 70. Безособові дієслова
§ 71. Дієслова-синоніми
Їх використання для урізноманітнення мовлення
§ 72. Повторення
§ 73. Повторення вивченого про спілкування і мовлення; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)
§ 74. Загальне поняття про основні стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний. Сфера використання, основні мовні засоби (на основі вивченого в початковій школі)
§ 75. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами
§ 76. Особливості опису приміщення
Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень
§ 77. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)
§ 78. Ділові папери
Складання оголошення про подію, яка має відбутися
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Свінтковська 6 клас з навчанням молдовською мовою 2019.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?